Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Суди

Слухання

Законодавство

Прибудинкова територія

Зелена зона
СлуханняВласність зобов’язує знати!

Допоможи собі сам

 

Якщо біля будинку, в якому ви маєте власне житло, є “вільне” місце для будівництва нового багатоповерхового будинку, то не зважаючи, що там знаходься парк, сквер, “зелена зона”, дитячий чи спортивний майданчик, промислове підприємство – прочитайте і збережіть цю газету, бо матеріали розміщені в ній можуть Вам, Вашим родичам, друзям чи знайомим стати в пригоді в майбутньому для захисту ваших житлових прав легальними, законними методами.

Законодавство з містобудівної діяльності доволі велике і специфічне. За браком місця ми надаємо основні нормативні акти, які стосуються проведення громадських слухань (обговорень) з питань містобудівної діяльності, щоб “озброїти” відповідними знаннями громадян - власників житла в їх боротьбі за свої охоронювані законом права та інтереси.

Матеріали підготовлені Комісією з питань прибудинкових територій, забудови та громадських акцій громадської організації “Спілка власників житла Києва”.

До 2005 року практично ніякої можливості висловити своє ставлення до нового “ущільнюючого” будівництва законними методами у киян не було. Про майбутнє будівництво ми узнавали тільки після встановлення будівельного паркану або вирубки дерев на майбутньому будівельному майданчику. Реакція була відповідною – ламали паркан або захищали дерева.

Постійні сутички громадян-власників житла та будівельників, які не завжди закінчувались мирно, та підключення громадських організацій до проведення організованого спротиву змусили київську владу почати вводити в законне русло визначення громадської думки власників житла навколишніх будинків щодо нового будівництва.

Першою спробою було проведення районних громадських слухань з питань забудови влітку 2005 року, які в більшості своїй висловили край негативне ставлення киян до нового “ущільнюючого” будівництва і проголосували проти забудов, тому Київрада була вимушена прийняти декілька відповідних нормативних актів, зокрема, загальновідоме – “Порядок громадського обговорення містобудівної документації в м. Києві” від 16 червня 2005 р. N 438/3014, надалі – Порядок і майже невідоме не тільки громадськості, а й співробітникам райдержадміністрацій  “Про врахування громадських інтересів та захист прав громадян при проведенні містобудівної діяльності в місті Києві” 16 червня 2005 року N 439/3015, які наводили певний лад в спілкуванні громадськості та забудовників.

Порядок зобов’язував проводити громадське обговорення містобудівної документації майбутньої забудови до початку будівництва і надавав можливість власникам житла в більшій мірі відстоювати свої права при новому будівництві.

Та при цьому забудовники, маючи фінансові можливості найняти відповідних спеціалістів в галузі містобудівного законодавства, мають більше можливості різними методами, також і шляхом невиконання регламенту, проводити громадські слухання (обговорення) на свою користь, користуючись відсутністю відповідних знань про порядок їх проведення у громадян.

         Як правило, різні партії та громадські організації пропонують свою допомогу коли вже “потяг пішов” – слухання були проведені і виправити становище досить складно або неможливо. Ми рекомендуємо вам самостійно, на підставі наданих документів вимагати чіткого дотримання регламенту проведення громадських слухань, відстоювати свої права і не надіятись на “доброго дядю”.

         Найкращим засобом відстояти свої інтереси є проведення силами ініціативної групи мешканців будинків прилеглих до забудови громадських слухань із запрошенням Забудовника ПЕРШИМИ, а не навпаки.

        "Кращий захист - це наступ першими". Ця мудрість віків дуже доречна в стосунках із Забудовниками. Це важче, ніж просто "покричати" на організованих ним слуханнях, але набагато дієвіше і юридично заставляє Забудовника спілкуватися з мешканцями через ініціативну групу, чого він дуже не любить.


       Якщо Вам до сили такий хід подій - приходьте, поділимось досвідом.

Наснаги вам.

Сергій Дєдов,

голова правління ГО “Спілка власників житла Києва”

 

* * * * *

 

 

 

Додаток

до рішення Київської міської ради

від 16 червня 2005 р. N 438/3014 

 

Порядок

громадського обговорення містобудівної документації в м. Києві

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок громадського обговорення містобудівної документації в м. Києві (далі - Порядок) розроблений відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статті 18 Закону України "Про планування і забудову територій", статей 12, 17 Закону України "Про основи містобудування", статті 25 Закону України "Про архітектурну діяльність", статті 14 Закону України "Про звернення громадян", статті 43 Закону України "Про інформацію", частини 1 статті 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805, з метою урахування інтересів територіальної громади на територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, забезпечення фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захисту майнових прав юридичних та фізичних осіб, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомого майна в м. Києві, поліпшення умов інвестиційної діяльності та залучення інвестицій в розбудову міста, на виконання пп. 1.3.3, 2.1.4, 2.1.12 Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 N 11/2587, для урахування громадських і приватних інтересів під час планування та забудови територій.

 

1.2. Під час розроблення Генерального плану міста Києва, інших містобудівних програм розвитку загальноміської інфраструктури державного або загальноміського значення, місцевих правил забудови проводиться громадське обговорення принципових вирішень планування, забудови та іншого використання території міста Києва.

1.3. При плануванні і забудові окремих територій міста Києва забезпечується громадське обговорення містобудівної документації: схем планування та детальних планів територій, проектів комплексної реконструкції та забудови кварталів, мікрорайонів.

1.4. При будівництві окремих об'єктів містобудування замовником (забудовником) забезпечується інформування населення про функціональне призначення та основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва, генеральний план забудови земельної ділянки.

1.5. Громадське обговорення з питань принципових вирішень планування, забудови та іншого використання території міста Києва може проводитись окремо або на розширеному засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування та архітектури, колегії виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), засіданні архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), районної у місті Києві державної адміністрації за рішенням голови відповідного органу виконавчої влади.

 

Громадські обговорення містобудівної документації, проектів комплексної реконструкції та забудови територій кварталів, мікрорайонів можуть проводитись шляхом оприлюднення основних положень та матеріалів містобудівної документації, надання відповідей на персональні пропозиції мешканців кварталу або мікрорайону, проведення круглих столів на ТРК-Київ, телевізійних конференцій, зібрань громадських організацій чи іншим шляхом, не забороненим законодавством.

 

За ініціативою громадян громадське обговорення містобудівної документації може здійснюватись на загальних зборах населення за місцем проживання.

 

1.6. Обов'язки по організації громадського обговорення містобудівної документації, інформування населення з питань будівництва окремих об'єктів містобудування та відповідні витрати покладаються на відповідну районну у місті Києві державну адміністрацію та замовника відповідної містобудівної документації або проектної документації на будівництво об'єктів містобудування.

 

1.7. До участі у громадському обговоренні залучаються уповноважені представники замовника (забудовника) та проектувальника, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ, громадських організацій, професійних громадських спілок, громадських представницьких уповноважених органів самоорганізації населення, зареєстрованих в установленому порядку, власників будівель і споруд, земельних ділянок у відповідному кварталі, мікрорайоні м. Києва (далі - громадськість).

 

2. Громадське обговорення з питань принципових вирішень планування, забудови та іншого використання території міста Києва

2.1. При розробленні Генерального плану міста Києва, схем розвитку загальноміської інфраструктури, містобудівних програм загальноміського значення, які визначають принципові вирішення та напрями розвитку території і планувальної структури міста, проводиться громадське обговорення.

2.2. Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за поданням замовника відповідної розробки містобудівної документації через газети "Хрещатик" та "Столиця" інформує населення міста щодо започаткувати розробки Генерального плану міста Києва, інших містобудівних програм загальноміського значення, визначених в п. 2.1 цього Порядку, протягом двох тижнів після прийняття рішення про розроблення відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови, а також про форми, місце і термін подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо цієї документації забезпечує передачу пропозицій, які надійшли до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), генпроектувальнику.

2.3. Замовник спільно з генпроектувальником забезпечує вивчення та узагальнення пропозицій громадськості, урахування їх у планувальних рішеннях відповідно до законодавства, державних норм, Правил забудови міста Києва і рішень Київради з питань містобудування та землекористування, надає довідку щодо урахування пропозицій, які надійшли, у складі пояснювальної записки до проекту відповідного рішення Київради.

2.4. Протягом місяця після завершення розробок, визначених в п. 2.1 цього Порядку, Головне управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за поданням замовника відповідної розробки забезпечує публікацію через засоби масової інформації, Інтерфакс-Україна та на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації KMV.org.ua. повідомлення про громадське обговорення, яке повинне містити:

- інформацію про мету громадського обговорення;

- прес-реліз з визначенням назви містобудівної документації та стислого змісту розробки;

- інформацію про місце, термін проведення громадського обговорення;

- інформацію про терміни надання пропозицій та зауважень;

- адресу (місце) оприлюднення основних положень, виставки (презентації) відкритих матеріалів Генерального плану міста Києва або інших містобудівних програм загальноміського значення;

- інформацію стосовно запланованих круглих столів на ТРК Київ, телевізійних програм, публічних конференцій;

- адресу, назву сайту, номер контактних телефонів-факсів громадської приймальні, за якими можливо отримати інформацію стосовно подання пропозицій і зауважень до містобудівної документації та отримання персональних відповідей.

2.5. Громадське обговорення з питань принципових вирішень планування, забудови та іншого використання території міста Києва може проводитись шляхом оприлюднення і презентації відкритих матеріалів та основних положень Генерального плану міста Києва, містобудівних програм загальноміського значення з наданням персональних відповідей та роз'яснень замовником та генпроектувальником на пропозиції громадян м. Києва, проведення публічних конференцій, "круглих столів" на ТРК "Київ" телевізійних програм із залученням фахівців та мешканців м. Києва, зібрань громадських організацій м. Києва або іншим шляхом, не забороненим законодавством.

 

За рішенням голови відповідного органу громадське обговорення також може проводитись на розширених засіданнях постійних комісій Київради, колегії виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), засіданнях архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) не менш ніж через місяць після публікації повідомлення про їх проведення та не пізніше ніж за 10 днів до пленарного засідання Київради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

2.6. Під час громадського обговорення принципових вирішень планування, забудови та іншого використання території міста Києва головуючий відповідного органу:

- повідомляє про регламент усних виступів;

- надає слово для стислого висвітлення завдань і змісту розробки генпроектувальнику та експертам;

- надає можливість представникам громадськості ставити запитання та висловити свої побажання в усній або письмовій формі;

- забезпечує стенографування або іншу форму запису усних виступів стосовно обговорюваних принципових вирішень розвитку міста;

- надає заключне слово відповідальній посадовій особі або уповноваженому представнику замовника (генпроектувальника) щодо порядку вивчення та урахування пропозицій громадськості;

- передає стенограму громадського обговорення та письмових звернень присутніх представників громадськості генпроектувальнику та замовнику для узагальнення і урахування пропозицій громадськості, які відповідають вимогам законодавства, державних норм і Правил забудови м. Києва;

- організовує в місячний термін інформування населення через засоби масової інформації про урахування пропозицій громадськості з наданням необхідних роз'яснень або забезпечує проведення необхідних зустрічей та надання персональних відповідей представникам громадськості відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

За відсутності ініціативи громадськості щодо проведення громадського обговорення Генерального плану міста Києва, інших містобудівних програм загальноміського значення на загальних зборах або іншим шляхом замовник та генпроектувальник надає довідку щодо урахування персональних пропозицій громадськості у складі пояснювальної записки до проекту відповідного рішення Київради.

2.7. Як місцева ініціатива, підтримана простою більшістю населення, питання щодо урахування громадських інтересів в генеральному плані стосовно планування використання території, розміщення найважливіших об'єктів може бути подана на розгляд сесії Київради.

 

3. Організація громадського обговорення містобудівної документації, проектів комплексної реконструкції та забудови територій кварталів, мікрорайонів

3.1. Для урахування громадських і приватних інтересів, визначених у пункті 1.1 цього Порядку, під час планування та забудови окремих територій міста Києва відповідна районна в місті Києві державна адміністрація (замовник) через друковані засоби масової інформації (районні або міські газети) інформує населення про розроблення схеми планування території, детального плану території, проекту комплексної реконструкції та забудови території кварталу, мікрорайону (далі - містобудівна документація) протягом двох тижнів після прийняття відповідного рішення, а також про порядок надання громадськістю колективних пропозицій щодо врахування громадських і приватних інтересів (адреса відповідної районної у місті Києві державної адміністрації, контактні телефони, реквізити замовника та генпроектувальника).

3.2. Уповноважений представник районної в місті Києві державної адміністрації (замовник) містобудівної документації забезпечує передачу в місячний термін усіх отриманих пропозицій до генпроектувальника для їх аналізу, узагальнення та урахування відповідно до державних норм, Правил забудови м. Києва. До пропозицій мають додаватись перелік прізвищ та адрес заявників, які підтримують цю пропозицію. Генпроектувальник аналізує пропозиції та враховує їх у планувальних рішеннях або обґрунтовує неможливість урахування відповідно до законодавства, державних норм, Правил забудови м. Києва.

3.3. Після завершення розробки містобудівної документації районна в місті Києві державна адміністрація спільно з генпроектувальником забезпечує в місячний термін публікацію основних положень містобудівної документації в установленому порядку, експозицію відкритих матеріалів, які відображають прийняті планувальні вирішення, у приміщенні, визначеному відповідною районною в місті Києві державною адміністрацією, а також можливість подання пропозицій та надання персональних відповідей, підготовлених генпроектувальником у місячний термін.

 

3.4. Протягом місяця після завершення розроблення містобудівної документації відповідна районна в місті Києві державна адміністрація через засоби масової інформації забезпечує інформування населення про місце оприлюднення відкритих матеріалів та основних положень містобудівної документації, дату і місце проведення громадського обговорення.

3.5. За рішенням голови архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) професійне колегіальне громадське обговорення містобудівної документації може проводитися на розширеному засіданні архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за участю членів Національної спілки архітекторів України, уповноважених представників громадських організацій, органів самоорганізації населення, зареєстрованих в установленому порядку, власників будівель і споруд, земельних ділянок у відповідному кварталі, мікрорайоні м. Києва.

3.6. При громадському обговоренні містобудівної документації щодо планування і забудови територій, розташованих в межах зон охорони пам'яток та державних історико-культурних заповідників, обов'язковим є запрошення уповноважених представників Київської міської організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.

3.7. Затверджений головою архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) порядок денний засідання публікується у засобах масової інформації, через Інтерфакс-Україна та офіційний сайт Київської міської державної адміністрації KMV.org.ua. або розміщується на інформаційному стенді не пізніше ніж за чотири календарних дні перед наступним засіданням.

3.8. Детальніше з матеріалами містобудівної документації, проектної документації, поданими на розгляд архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), можна ознайомитись на інформаційному сайті генпроектувальника.

3.9. У разі необхідності бути присутніми на засіданні уповноваженим представникам громадських організацій, органів самоорганізації населення, зареєстрованих в установленому порядку, власникам будівель і споруд та земельних ділянок у відповідному кварталі, мікрорайоні м. Києва слід подати заяву на ім'я голови архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) щодо участі в громадському обговоренні не пізніше ніж за два календарних дні до запланованого засідання архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). У заяві мають бути зазначені прізвища представників громадськості, які визначені для присутності на громадському обговоренні.

 

4. Проведення громадського обговорення містобудівної документації, проектів комплексної реконструкції та забудови територій кварталів, мікрорайонів

4.1. Громадське обговорення містобудівної документації, проектів комплексної реконструкції та забудови територій кварталів, мікрорайонів, забезпечується уповноваженим представником районної у місті Києві державної адміністрації (далі - організатор) за участю депутата районної ради і здійснюється шляхом публікації основних положень та відкритих матеріалів містобудівної документації, надання персональних відповідей, проведення публічних конференцій, "круглих столів" на ТРК-"Київ", телевізійних програм із залученням фахівців та мешканців району, зібрань громадських організацій тощо.

 

4.2. Організатор під час громадського обговорення забезпечує:

- обрання секретаря для складання відповідного протоколу;

- визначення регламенту виступів;

- надання слова генпроектувальнику для стислої характеристики змісту і завдань містобудівної документації, проекту комплексної реконструкції та забудови території кварталу, мікрорайону;

- надання можливості представникам громадськості ставити запитання та висловлювати побажання в усній або письмовій формі;

- надання заключного слова уповноваженій посадовій особі, замовнику, генпроектувальнику;

- підготовку секретарем протоколу громадського обговорення;

- збирання та складання переліку персональних запитів мешканців кварталу (мікрорайону) у разі проведення громадського обговорення шляхом оприлюднення матеріалів та надання відповідей заявникам.

4.3. Обраний секретар спільно із організатором та замовником складає за зразком, що додається до цього Порядку, протокол громадського обговорення.

4.4. Організатор передає протокол замовнику, генпроектувальнику, які зобов'язані у місячний термін узагальнити та урахувати пропозиції громадськості, вмотивовані та обґрунтовані відповідно до законодавства, державних норм і Правил забудови міста Києва, Генерального плану розвитку міста Києва.

4.5. Замовник забезпечує інформування населення через засоби масової інформації про урахування пропозицій громадськості в містобудівній документації з наданням необхідних роз'яснень та додає протокол або довідку щодо урахування пропозицій громадськості у складі пояснювальної записки до проекту відповідного рішення Київради.

4.6. Якщо пропозиції громадськості не надані у встановлений термін або на громадському обговоренні відсутні представники громадськості, у протоколі громадського обговорення організатором робиться про це відповідний запис.

 

4.7. У разі проведення громадського обговорення на розширеному засіданні архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) представники громадськості можуть висловити свої пропозиції та побажання в порядку, який регулюється головою архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

4.8. За потреби у протоколі засідання архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) дається рекомендація щодо проведення громадського обговорення містобудівної документації, проекту комплексної реконструкції та забудови території кварталу, мікрорайону відповідно до пунктів 4.1, 4.2 цього Порядку.

 

5. Інформування населення з питань будівництва окремих об'єктів містобудування

 

5.1. Замовник (забудовник) інформує населення з питань будівництва окремих об'єктів містобудування шляхом установки на місці будівельного майданчика інформаційного стенду із стислою інформацією про реквізити замовника, генпроектувальника та генпідрядника, функціональне призначення, основні техніко-економічні показники об'єкта (гранична поверховість, кількість квартир), а також схемою генерального плану з експлікацією об'єктів забудови та благоустрою (паркінгу, прибудинкових майданчиків, озеленення), схемами фасадів або перспективного зображення будівлі, схваленими на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

5.2. Члени територіальної громади можуть за місцем свого проживання провести загальні збори з питань будівництва об'єктів містобудування в кварталі, мікрорайоні, скласти протокол громадського обговорення, звернутися з колективними запитами до замовника, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо економічних, екологічних та інших наслідків передбачуваного будівництва, урахування громадських і приватних інтересів, вмотивованих та обґрунтованих відповідно до законодавства, державних норм, Генерального плану міста Києва і Правил забудови м. Києва та підтриманих простою більшістю населення території відповідного кварталу (мікрорайону).

 

Протокол громадського обговорення та звернення громадськості складаються за зразками, наведеними в додатку до цього Порядку.

 

5.3. Замовник спільно з генпроектувальником у місячний термін з дня отримання відповідно оформлених запитів забезпечує інформування населення щодо урахування вимог громадськості, які не суперечать державним нормам та законодавству, з відповідними роз'ясненнями.

5.4. Для досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін при будівництві об'єктів містобудування спірні питання розглядаються на засіданні комісії, затвердженої розпорядженням Київського міського голови від 25.03.2005 N 76 "Про створення комісії по вивченню питання правомірності прийняття рішень Київради про передачу земельних ділянок", за участю уповноважених представників органів самоорганізації населення, власників будинків та споруд, земельних ділянок, що прилягають до місця будівництва, інвестора та замовника, генпроектувальника, відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.

5.5. Спірні питання щодо урахування замовником та генпроектувальником законних громадських і приватних інтересів під час будівництва окремих об'єктів містобудування оскаржуються і розглядаються у встановленому порядку.

5.6. Замовник (інвестор), органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, інші учасники містобудівної діяльності несуть відповідальність за недотримання вимог цього Порядку відповідно до законодавства та Правил забудови м. Києва.

5.7. Члени територіальної громади як місцеву ініціативу можуть внести на розгляд Київради, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) конфліктні питання щодо урахування громадських і приватних інтересів у містобудівній документації або при будівництві окремих об'єктів містобудування, замовити незалежну громадську експертизу містобудівної та проектної документації із залученням фахівців у сфері містобудування та архітектури.

5.8. Мешканці кварталу (мікрорайону) можуть користуватися його територією без юридичного оформлення цього права на однакових засадах з іншими мешканцями міста, оскільки територія мікрорайону (кварталу) лишається за цих умов у комунальній або державній власності.

5.9. Питання про зміну використання територій та розміщення нового будівництва за межами прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків, встановлених з дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, вирішуються з урахуванням громадських інтересів відповідно до законодавства, а за потреби вилучення земель, що перебувають у власності або користуванні, - за згодою власників або користувачів.

 

 

Заступник міського голови -

секретар Київради 

 

 

В. Яловий 

 

 

Додаток N 1

до Порядку громадського обговорення містобудівної документації, затвердженого рішенням Київради

від "___" ____________ 2000 р. N ____ 

 

Рекомендована форма подання звернення щодо урахування державних, громадських, приватних інтересів

 

Ініціатор (реквізити громадської організації, об'єднання власників і користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, органів самоорганізації населення, прізвища, імена, по батькові уповноважених представників)

 

Пропозиція 

 

Обґрунтування 

 

  

 

  

 

Підпис(и) уповноваженого(их) представника(ів)

Перелік громадян (громадських організацій) із зазначенням адрес та прізвищ, дата подання.

 

Додаток N 2 

 

ПРОТОКОЛ

громадського обговорення

(назва містобудівної документації

або назва об'єкта містобудування, місце його розташування)

 

від "___" ____________ ____ р. 

 

м. Київ 

 

Замовник (забудовник, інвестор)

(підпис керівника, дата)

Організатор громадського обговорення

(підпис, посада, дата) 

 

М. П. 

 

Присутні: назви та реквізити громадських організацій, органів самоорганізації територіальних громад, об'єднань власників земельних ділянок, будівель і споруд, органів самоорганізації населення, зареєстрованих в установленому порядку (прізвища, імена, по батькові уповноважених осіб - представників вказаних організацій та об'єднань), прізвища, і.п.б.

 

Реєстраційні листи додаються.

 

Порядок денний:

1. Вибори секретаря (уповноваженого представника громадської організації) для ведення протоколу.

2. Висвітлення назви об'єкта, змісту і завдань розробки, мети громадського обговорення (прізвище, ім'я, по батькові, посада доповідача).

Виступили: прізвище, ім'я, по батькові, посада або представництво у громадській. організації.

Відзначили:

Рекомендували:

Протокол вів:

від організатора (районної в м. Києві державної адміністрації, замовника):

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата);

обраний секретар від органів самоорганізації територіальної громади, іншої громадської організації: (прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса)

 

(підпис, дата, посада).

 

____________

 

 

 * * * * *

 

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ X сесія IV скликання від 16 червня 2005 року N 439/3015

Про врахування громадських інтересів та захист прав громадян при проведенні містобудівної діяльності в місті Києві

Керуючись статтями 55, 57, 142 Конституції України, статтею 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", пунктом 42 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 18 Закону України "Про планування і забудову територій", Законом України "Про основи містобудування" та з метою врахування громадських інтересів у містобудівній діяльності Київська міська рада вирішила:

1. При плануванні і забудові території міста Києва врахування громадських інтересів здійснювати шляхом визначення потреб територіальної громади в наявних та перспективних територіях, необхідних для розташування та безпечної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань щодо забезпечення сталого розвитку міста Києва.

2. Фізичним та юридичним особам забезпечувати рівні можливості набуття у власність або у користування земельних ділянок для містобудівних потреб на підставі всебічного запровадження конкурентних засад, отримання відповідних земельних ділянок на відкритих публічних торгах та конкурсах.

3. Земельні ділянки для містобудівних потреб надавати відповідно до Генерального плану міста Києва, Правил забудови м. Києва та іншої містобудівної документації, що була офіційно оприлюднена, а у випадках, прямо передбачених законодавством України або рішеннями Київради, пройшла громадські слухання або опитування серед членів територіальної громади міста, району, мікрорайону, кварталу або іншого територіального утворення.

4. Дозволи на будівництво конкретних об'єктів містобудування видавати на підставі комплексного висновку Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам та Правилам забудови м. Києва.

5. Проектну документацію на будівництво об'єктів містобудування затверджувати після розгляду на містобудівній раді при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

6. З метою визначення найкращих проектних пропозицій щодо об'єктів нового будівництва, реконструкції будинків і споруд та розроблення містобудівної документації виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) організовувати архітектурні та містобудівні конкурси.

7. Згідно з окремими рішеннями Київради проводити громадські слухання та опитування населення щодо проектів будівництва об'єктів, які мають важливе суспільне значення для міста Києва.

8. Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

8.1. Протягом двох тижнів після прийняття Київрадою рішень про розроблення містобудівної документації повідомляти через засоби масової інформації про початок її розроблення, а також про форми, місце і термін подання пропозицій зацікавленими особами.

8.2. Протягом місяця після завершення розробки містобудівної документації повідомляти через засоби масової інформації про місце її розгляду, термін, форму, порядок подання та обговорення зауважень і пропозицій.

8.3. Роз'яснювати через засоби масової інформації зміст прийнятих рішень Київради про затвердження містобудівної документації та інформувати про правові, економічні та екологічні наслідки планування територій.

9. Проекти Генерального плану міста Києва, Правил забудови м. Києва, схеми планування територій, детальні плани територій, окремі плани червоних ліній не менше, ніж за два місяці до їх затвердження підлягають офіційному оприлюдненню та розміщенню на сайті Київради.

Проект Генерального плану та проект Правил забудови м. Києва в обов'язковому порядку виносяться на громадські слухання. Протоколи громадських слухань, оформлені відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Статуту територіальної громади міста Києва, разом з висновками виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) передаються на розгляд Київради.

10. До Генерального плану міста Києва, Правил забудови м. Києва та іншої містобудівної документації у встановленому порядку можуть вноситися відповідні зміни та доповнення.

Якщо такі зміни та доповнення мають суттєве значення для територіальної громади міста Києва, то за висновком постійної комісії Київради з питань містобудування та архітектури проекти рішень Київради про затвердження змін та доповнень можуть бути направлені на громадські слухання.

11. Члени територіальної громади міста Києва згідно з законодавством та Статутом територіальної громади міста Києва мають право брати участь у розробці проектів містобудівних рішень Київською міською радою або її виконавчим органом.

Право на участь у розробці проектів містобудівних рішень члени територіальної громади можуть реалізувати як безпосередньо шляхом внесення відповідних пропозицій та зауважень на адресу Київської міської ради, так і через депутатів Київської міської ради шляхом звернень на їх адресу.

12. Проекти рішень Київради з питань містобудування доводяться до відома кожного депутата Київради за десять днів до їх розгляду на сесії Київради.

12.1. Згідно з письмовим зверненням депутата Київради, поданим за три дні до сесійного засідання, проект рішення Київради з питань містобудування може бути знятий з розгляду для додаткового вивчення та усунення виявлених недоліків з мотивів недоцільності його прийняття або невідповідності законодавству, державним будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, попереднім рішенням Київради.

12.2. Зняти з розгляду сесії проект рішення Київради з питань містобудування з мотивів недоцільності його прийняття депутат Київради може за наявності письмового звернення, підписаного не менше, як десятьма членами територіальної громади міста Києва, які мешкають на території реалізації містобудівного проекту.

12.3. Матеріали додаткового вивчення проекту рішення Київради з питань містобудування разом із цим проектом підлягають винесенню на розгляд сесії Київради протягом місяця з дня прийняття рішення про додаткове вивчення.

13. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) до прийняття офіційних рішень про здійснення містобудівної діяльності повинен:

13.1. Через засоби масової інформації та іншим чином інформувати членів територіальної громади міста Києва, які мешкають на території реалізації містобудівного проекту, про заплановані заходи містобудівної діяльності.

13.2. Офіційно інформувати депутатів Київської міської ради про підготовку та розгляд проектів рішень щодо здійснення містобудівної діяльності у їх виборчих округах.

13.3. Забезпечити можливість обговорення містобудівних проектів в органах місцевого самоврядування.

14. При здійсненні містобудівних проектів члени територіальної громади міста Києва мають право:

14.1. Отримувати від Київради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) інформацію про конкретні містобудівні проекти та про порядок їх реалізації.

14.2. Проводити за рахунок власних коштів незалежну експертизу містобудівної документації.

14.3. Звертатися до депутатів Київської міської ради, правоохоронних та контролюючих органів з приводу проведення перевірок законності прийняття містобудівних рішень.

14.4. Вносити на адресу повноважних суб'єктів пропозиції щодо вдосконалення містобудівної діяльності.

14.5. Звертатися до суду про захист порушених прав та законних інтересів.

15. Колективні скарги на адресу Київради з питань містобудівної діяльності, підписані понад 100 громадянами, які мешкають на території реалізації містобудівного проекту, перевіряються виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) за участю депутата Київради та уповноважених осіб з числа заявників.

16. Колективні скарги на адресу Київради з питань містобудівної діяльності, підписані понад 200 громадянами, які мешкають на території реалізації містобудівного проекту, перевіряються постійною комісією Київради з питань містобудування та архітектури за участю уповноважених осіб з числа заявників.

17. За висновком постійної комісії Київради з питань містобудування та архітектури з метою запобігання реально можливим соціальним конфліктам при здійсненні містобудівної діяльності можуть проводитися громадські слухання та опитування громадян.

Матеріали громадських слухань та опитування громадян долучаються до проектів рішень Київради і доводяться до відома депутатів при розгляді відповідного питання на сесії Київради.

18. Члени територіальної громади міста Києва мають право за місцем свого проживання проводити загальні збори з будь-якого питання містобудівної діяльності.

Порядок проведення таких зборів визначається законодавством України, Статутом територіальної громади міста Києва.

Рішення загальних зборів враховуються Київрадою та її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією) при розгляді конкретних питань містобудування.

19. Члени територіальної громади міста Києва мають право в порядку місцевої ініціативи внести на розгляд Київради будь-яке питання містобудівної діяльності, вирішення якого належить до компетенції Київради.

Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд Київради визначається Статутом територіальної громади міста Києва.

Місцева ініціатива, внесена на розгляд Київради у встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

20. В окремих випадках відповідно до вимог законодавства України питання містобудування можуть бути внесені на місцевий референдум.

21. Рішення Київради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) з містобудівних питань можуть бути переглянуті тільки у разі їх невідповідності законодавству України, державним будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, раніше прийнятим рішенням Київради або грубих порушень порядку їх прийняття.

22. Перегляд рішень Київради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) з містобудівних питань з мотивів доцільності допускається за наявності згоди зацікавлених осіб та за умови, коли перегляд таких рішень не завдає збитків територіальній громаді міста Києва.

23. Протидія законній діяльності щодо реалізації містобудівних проектів з боку приватних та службових осіб спричиняє відповідальність згідно з законодавством України.

У разі протидії законній діяльності щодо реалізації містобудівних проектів орендарі та власники земельних ділянок мають право самостійно або за участю уповноважених осіб Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) складати протоколи про вчинені правопорушення.

За наявності адміністративних правопорушень в діях, що перешкоджають реалізації містобудівних проектів, орендарі та власники земельних ділянок звертаються до органів міліції.

Відшкодування збитків, заподіяних незаконними діями приватних та службових осіб, проводиться в судовому порядку.

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та архітектури.

25. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.

 Київський міський голова О. Омельченко 

              * * * * *

 

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ      18.05.2006 р.           №43/230

 

Про проведення громадських слухань у районах та мікрорайонах м. Києва

 

Керуючись статтями 11, 13, 17 Закону України „Про столицю України - місто-герой Київ", статтями 13, 41, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 13 Статуту Територіальної громади м. Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.02 № 371/1805, та враховуючи багаточисельні звернення членів територіальної громади м. Києва щодо проведення систематичних зустрічей з посадовими особами місцевого самоврядування м. Києва, з метою вирішення проблемних питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування м. Києва:

 

1.    Головам районних у  м. Києві державних адміністрацій на основі узагальнення    заяв    та   звернень    киян     безвідкладно    запровадити    у мікрорайонах   м. Києва систематичні громадські слухання з актуальних питань життєдіяльності м. Києва.

2.           У зв'язку з великою кількістю звернень киян щодо заслуховування посадових   осіб   органів   місцевого   самоврядування    започаткувати   в кожному районі м. Києва проведення щотижневих громадських слухань з найбільш проблемних мікрорайонів.

3.     На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників, запрошувати засоби масової інформації, депутатів районної та   міської   рад,   посадових   осіб   органів   місцевого   самоврядування, представників   органів   самоорганізації   населення,   районних   осередків політичних   партій   та   громадських   організацій,   а   також   керівників підприємств та установ, якщо їх діяльність пов'язана з питаннями, що обговорюються.

4.  При проведенні громадських слухань особливу увагу звернути на пошук    можливостей    вирішення    конкретних    проблем    громадян    та покращення роботи:

-   медичних закладів;

-   соціального захисту малозабезпечених верств населення;

-   житлово-комунального господарства;

-   транспортного обслуговування;

-   шкіл та дитячих садочків;

-  забезпечення особистої безпеки громадян, охорони правопорядку та боротьби із злочинністю.

 

5.  Головам районних у м. Києві державних адміністрацій забезпечити:

 

5.1.   Повідомлення мешканців району через засоби масової інформації та розміщення оголошень у відведених місцях про час, місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання.

 

5.2.   Оформлення  протоколами  пропозицій,  висловлених учасниками громадських  слухань, з  визначенням  відповідальних  виконавців за    їх реалізацію і терміни виконання.

5.3.   Інформування   у   десятиденний   термін   мешканців   району   про результати   громадських   слухань,   прийняті   рішення   та   терміни   їх виконання.

5.4.   Подання у десятиденний термін письмових звітів до Головного управління внутрішньої політики виконавчого органу Київради (Київської міської    державної    адміністрації)    для    узагальнення    та    підготовки пропозицій на розгляд міського голови.

6.  Це розпорядження оприлюднити в засобах масової інформації.

7.    Контроль   за   виконанням   цього   розпорядження   покласти   на  виконуючого обов’язки  заступника голови Київської міської державної адміністрації Головача В.В.

 

Голова                                                                                                 Л. Черновецький

 

 * * * * *

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про місцеве самоврядування в Україні

 

Стаття 8. Загальні збори громадян

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади.

Стаття 9. Місцеві ініціативи

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.

3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.

Стаття 13. Громадські слухання

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

4. Порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади. 
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля