Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Законопроект обговорення № 1581-д

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Висновок

Петиція

Закон 417

Закон № 1198-VII

Резерв

Резерв
Законопроект обговорення № 1581-д

 

 

 

№  1581-д поданий  10.12.2015р.  Проект Закону про житлово-комунальні послуги

     

Закон України
Про житлово-комунальні послуги

Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг.

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) аварія - пошкодження, вихід з ладу, відмова, неможливість експлуатації внутрішньобудинкових систем, а також пошкодження несучих, огороджувальних та несуче-огороджувальних конструкцій будівлі, які спричинили або можуть спричинити шкоду життю та здоров’ю людей, пошкодження майна, унеможливлення надання житлово-комунальних послуг споживачам;
2) вузол обліку - комплекс пристроїв, що забезпечують облік відповідної комунальної послуги (крім вивезення побутових відходів), здійснюють контроль та реєстрацію її параметрів:  В.Овчинников
- будинковий вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги двома і більше споживачами у багатоквартирному будинку, іншій будівлі, в якій налічується два та більше споживачі;                                                                                                          - індивідуальний вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги одним споживачем (в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб, квартирах, інших жилих і нежилих приміщеннях багатоквартирних будинків);                                                                 
 -колективний вузол обліку – вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги двома і більше споживачами                                                                   - комерційний  вузол обліку  – вузол обліку за показаннями якого провадиться нарахування плати за користування житловою або комунальною послугою;  В.Овчинников

2) будинковий вузол обліку – вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги у багатоквартирному будинку, іншій будівлі, в якій налічуються два і більше споживачів;  враховано в корегованому  п.2)  В.Овчинников                                                                                           
3) виконавець комунальної послуги - суб’єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу відповідно до умов договору;

4) внутрішньобудинкові системи багатоквартирного будинку - механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання в будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, у тому числі  комунікації до обладнання споживача, системи автономного теплопостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання  від зовнішньої поверхні стіни будівлі до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення;
        5) вузол обліку - комплекс пристроїв, що забезпечують облік відповідної комунальної послуги (крім вивезення побутових відходів), здійснюють контроль та реєстрацію її параметрів; враховано в корегованому  п.2)
В.Овчинников
65) гаряча вода - вода, призначена для задоволення санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб споживачів, якісні та температурні характеристики якої відповідають нормативним вимогам;
76) житлово - комунальні житлові та комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних житлових та комунальних послуг; В.Овчинников
8) індивідуальний вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги одним споживачем; враховано в корегованому  п.2) В.Овчинников
97) індивідуальний споживач – фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна чи володіє та користується таким майном на праві господарського відання, оперативного управління, найму тощо, або інша особа, яка за згодою власника володіє та/або користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну житлові та комунальні послугу для власних потреб та з якою (або від імені якої) укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної житлових та комунальнних послуг; В.Овчинников
108) кількісний показник комунальних послуг – кількість одиниць виміру обсягу отриманої споживачем комунальної послуги, визначена відповідно до показів вузла обліку та/або вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;
11) колективний вузол обліку – вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги двома і більше споживачами;  враховано в корегованому  п.2) В.Овчинников

129)  колективний договір про надання комунальних послуг (колективний договір) – договір про надання комунальних послуг, який  укладається з виконавцем житлово-комунальних послуг  за рішенням співвласників (на умовах, визначених у рішенні співвласників (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками; виходить, що договори про співпрацю(з КЕ та КВ підлягають переукладанню з врахуванням «на умовах, визначених у рішенні співвласників… »Дуже мені цікаво, а як на це відреагують монополісти? )
В.Овчинников
1310)  колективний споживач - юридична особа, що об’єднує споживачів та в їхніх інтересах укладає договір про надання комунальної послуги.А як щодо будинків які у відповідності до ЗУ 417-VIII прийняли рішення про самообслуговування без утворення юридичної особи ? В.Овчинников
1411) комерційний облік комунальних послуг (комерційний облік) - визначення за допомогою вузла обліку (та/або за встановленими нормами у передбачених законом випадках) кількісних показників обсягу отриманої споживачем комунальної послуги (крім послуги з поводження з побутовими відходами), на підставі яких проводяться розрахунки між споживачами та виконавцями комунальних послуг;
1512) норми споживання комунальних послуг (далі - норми споживання) ? кількісні показники споживання комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування;
16)  плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору  про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням оплати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку;
17) послуга з управління багатоквартирним будинком (житлова послуга) – результат господарської діяльності суб’єктів господарювання, спрямованої на забезпечення належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку шляхом  утримання і ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та його прибудинкової території відповідно до умов договору;
18) споживач житлово-комунальних послуг (далі - споживач) – індивідуальний або колективний споживач;
19) управитель багатоквартирного будинку (далі – управитель)  - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.
2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок природного газу», «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про відходи», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання»,  «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про метрологію та метрологічне забезпечення».               
Мені здається, що варто, мабуть, додати ще «Про кооперацію» та «Про ОСББ» В.Овчинников

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом
1. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг споживачам.
2.   Предметом регулювання цього Закону є постачання природного газу та електричної енергії побутовим споживачам, визначені законами України «Про ринок природного газу» та «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».
2 Не є предметом регулювання цього Закону правовідносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».
3. Не є предметом регулювання цього Закону правовідносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та ЗУ «Про кооперацію»  В.Овчинников
3 Предметом регулювання цього Закону є постачання природного газу та електричної енергії побутовим споживачам, визначені законами України «Про ринок природного газу» та «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».  В.Овчинников
4. Якщо інше не визначено цим Законом, норми цього Закону застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених спеціальними законами, що регулюють відносини у галузях електричної енергії, природного газу, постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого  водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Стаття 3. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг
1. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується на таких принципах:
1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів;
2) створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій;
3) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;
4) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у випадках, визначених  законом, з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей;
5) забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо;
6) дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг.

Стаття 4. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг
1. До повноважень Кабінету Міністрів України належить:
1) затвердження правил надання послуг з постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з поводження з побутовими відходами, послуг з постачання гарячої води, послуг з управління багатоквартирним будинком;
2) затвердження типових договорів на надання послуг з постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, централізованого  водовідведення, послуг з поводження з побутовими відходами, послуг з постачання гарячої води, послуг з управління багатоквартирним будинком;
3) встановлення граничного розміру витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг;
4)  затвердження порядків формування тарифів на комунальні послуги, що встановлюються органами місцевого самоврядування;
5) встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами;
6) встановлення порядку надання пільг та житлових субсидій  населенню в частині забезпечення надання житлових субсидій як частки вартості житлово-комунальних послуг, у тому числі  їх виплати у грошовій формі;
7) встановлення порядку перевірки відповідності якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг;
8) затвердження порядку здійснення перерахунку вартості комунальної послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості;
9) встановлення порядку здійснення комерційного обліку за розрахунковим або середнім споживанням комунальної послуги у разі відсутності або несправності вузлів обліку в місці вводу відповідних зовнішніх інженерних мереж у будівлю (а для послуг з постачання природного газу і електричної енергії - у місці вводу відповідних внутрішньобудинкових мереж у житлове або нежитлове приміщення споживача);
10) встановлення  частки мінімального  питомого споживання теплової енергії у багатоквартирному будинку для споживачів, приміщення яких обладнані індивідуальними приладами обліку теплової енергії;
11) встановлення порядку здійснення  професійної атестації управителів за фахом «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»  та критеріїв, яким мають відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють професійну атестацію. 
2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:
1) сприяння створенню виконавцями комунальних послуг та управителями систем управління якістю відповідних послуг на базі національних або міжнародних стандартів;
2) організація і виконання в межах повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;
3) здійснення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;
4) встановлення порядку розподілу між споживачами спожитих обсягів комунальних послуг (крім послуг з постачання природного газу і електричної енергії, за відсутності індивідуальних засобів обліку, а також послуги з поводження з побутовими відходами) у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів; В.Овчинников
5) затвердження методики розподілу між  споживачами обсягів  гарячої та холодної води, витрачених на загальнобудинкові потреби;
6) встановлення методики визначення поправочних коефіцієнтів для розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами (у наріжних квартирах (приміщеннях), квартирах (приміщеннях), розміщених на перших і останніх поверхах будівель, тощо);
7) встановлення порядку обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення  та постачання гарячої води;
8) затвердження методики розподілу між споживачами обсягу теплової енергії у разі, якщо частина теплової енергії витрачається на приготування гарячої води, у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів;
9) встановлення порядку відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення та постачання гарячої води;
10) встановлення порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності;
11) встановлення обов’язкового переліку послуг, витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;
12) встановлення порядку здійснення забору проб та проведення їх дослідження щодо послуг з централізованого питного водопостачання та централізованого постачання гарячої води.
3. До повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, належить:
1) затвердження порядку формування тарифів на послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  для  суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що провадять діяльність на суміжних ринках;
2) затвердження типових договорів про надання послуг з постачання природного газу та електричної енергії;
3) затвердження правил постачання природного газу та електричної енергії;
4) визначення одиниці виміру обсягу спожитої споживачем теплової енергії та природного газу;
5)  визначення видів робіт,  що належать до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання в житлових будинках.
4. До повноважень органів місцевого самоврядування належить:
1) затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм;
2) встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до закону; Не зрозумів ! Що повноваження НКРЕ КП пропонується змінити? «Бунт на кораблі»? Чи це чергова «мулька»?  Адже зараз тарифи на ком.послуги встановлює НКРЕ КП В.Овчинников
3) затвердження норм споживання комунальних послуг;
4) інформування населення відповідно до законодавства про стан виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;
5)  здійснення моніторингу стану виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;
6) визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами.

Стаття 5. Перелік житлово-комунальних послуг
1. До житлово-комунальних послуг належать:
1)    житлова послуга – послуга  з управління багатоквартирним будинком, (у тому числі прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги, у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів,  купівля електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку тощо);
2) комунальні послуги – послуги з  постачання природного газу, постачання електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого  водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.
Стаття 5 повинна бути або Статтею 2, або увійти до Статті 1 як її складова. Так підказує логіка. Адже це закон «Про житлово-комунальні послуги» В.Овчинников


Розділ ІІ
УЧАСНИКИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 6. Учасники правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг
1. Учасниками правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг є:
1) споживачі (індивідуальні та  колективні);
2) управитель;
3) виконавці житлових послуг; В.Овчинников

       34) виконавці комунальних послуг.
2. Виконавцями комунальних послуг є:
1) послуг з постачання природного газу - постачальник, який на підставі ліцензії провадять діяльність із постачання природного газу;
2) послуг з постачання електричної енергії - електропостачальник;
3) послуг з постачання теплової енергії - теплопостачальна організація;
4) послуг з  постачання гарячої води - суб’єкт господарювання, який є власником (або володіє і користується на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляє гарячу воду, якщо споживачами не визначено іншого постачальника гарячої води;
5) послуг з централізованого водопостачання  - суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого  водопостачання;
6) послуг з централізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення;
7) послуг з поводження з побутовими відходами - суб’єкт господарювання,  визначений виконавцем послуг з вивезення та/або захоронення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

Стаття 7. Права і обов’язки споживачів
1. Споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця житлово-комунальних послуг інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та  порядок надання відповідної послуги, а також про її споживчі властивості; 
3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);
4) на усунення протягом строку, встановленого договорами про надання житлово-комунальних послуг або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;
5) на зменшення у встановленому законодавством порядку  розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
6) на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг;
7) отримувати від управителя, виконавців комунальних послуг штраф в розмірі, визначеному договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;
8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у встановленому законодавством  порядку;
9) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їхніх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
10) без додаткової оплати отримувати  від виконавця відповідної послуги чи іншої уповноваженої на розподіл комунальної послуги особи детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами багатоквартирного будинку;
11) без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені управителем, виконавцем комунальної послуги нарахування плати за житлово-комунальні послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;
12) у встановленому законодавством порядку відключитися від систем централізованого теплопостачання та постачання гарячої води; 
13) розірвати договір про надання комунальної послуги (крім постачання теплової енергії, за виключенням випадку  відмови від постачання теплової енергії  колективного споживача у встановленому законодавством порядку), попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання договору та  за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання відповідної послуги.
2. Споживач зобов’язаний:
1) укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом;
2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини;
3) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку комунальних послуг відповідно до умов договору та не втручатися в їх роботу;
4) власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, що було пошкоджено з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;
5) оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими  відповідно до законодавства, та у строки, встановлені відповідними договорами;
6) дотримуватися правил безпеки, у тому числі пожежної та газової, санітарних норм;
7) допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) управителя, виконавців комунальних послуг або їхніх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показників засобів вимірювальної техніки;
8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
9) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;
10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг;
11) інформувати управителя, виконавців комунальних послуг про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача у випадках та порядку, передбачених договором;
12) надавати виконавцю комунальних послуг  або іншій особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показники наявних індивідуальних засобів обліку в порядку та строки, визначені договором.
3. Колективний споживач має право:
1) за рішенням його статутних органів  укладати договір про надання комунальної послуги в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем;
2) за рішенням його статутних органів  розірвати договір про надання комунальної послуги, укладений ним в інтересах споживачів, об’єднаних  таким колективним споживачем, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання.
4. Колективний споживач зобов’язаний:
1) допускати до об’єкта нерухомого майна, що належать колективному споживачу, а також у місця загального користування і допоміжні приміщення багатоквартирних будинків (для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) виконавців комунальних послуг або їхніх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показників засобів вимірювальної техніки;
2) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг для споживачів, яких об’єднує такий колективний споживач;
3) забезпечувати розподіл між споживачами, об’єднаними таким колективним споживачем, обсягу спожитих комунальних послуг відповідно до вимог статті 17 цього Закону;
4) надавати споживачам, об’єднаним таким колективним споживачем,  детальний розрахунок розподілу між ними обсягу спожитих комунальних послуг, а в разі обліку комунальних послуг засобами вимірювальної техніки колективного вузла комерційного обліку - також інформацію про їх показники.

Стаття 8. Права і обов’язки виконавців комунальних послуг та управителів 
1. Виконавець комунальної послуги має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
3) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати комунальних послуг;
4) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показників засобів вимірювальної техніки в порядку, визначеному законом і договорами про надання комунальних послуг;
5) припинити/призупинити надання комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідає договору;
6) вести претензійно-позовну роботу із споживачами комунальних послуг у разі виникнення заборгованості за надані послуги в порядку і строки, встановлені законом та/або договором;
7) у разі укладення індивідуального договору про надання комунальної послуги отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;
8) утворювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.
2. Виконавець комунальної послуги зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договорів про їх надання, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;
3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та  порядок надання відповідної послуги, а також про її споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;
 4) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;
5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором про надання комунальних послуг;
6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
7) виплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному законодавством;
8) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг;
9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням комунальних послуг, що виникли з його вини;
10) у разі укладення індивідуальних договорів про надання комунальних послуг здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками  багатоквартирного будинку з урахуванням показників індивідуальних засобів обліку, норм споживання та інших параметрів у передбаченому договором порядку;
11) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства.
3. Управитель багатоквартирного будинку має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з експлуатацією спільного майна, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
3) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати комунальних послуг;
4) отримувати інформацію від споживачів про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;
5) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку надавати в оренду, встановлювати сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку;
6) доступу до приміщень, будинків і споруд для ліквідації аварій, усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів у порядку, визначеному законодавством і договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;
7) вести претензійно-позовну роботу з споживачами житлово-комунальних послуг у разі виникнення заборгованості за надані послуги в порядку і строки, встановлені законом та/або договором;
8) утворювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації;
9) у випадках та порядку, передбачених договором, припинити/призупинити надання  послуг у разі їх несплати або сплати не в повному обсязі.
4. Управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний:
1) забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, від власного імені укладати з підрядниками необхідні договори про виконання окремих робіт та послуг;  
2) від імені співвласників багатоквартирного будинку вживати заходів для забезпечення захисту спільного майна багатоквартирного будинку від протиправних посягань та стягнення з осіб, винних у знищенні, пошкодженні або викраденні спільного майна, відшкодування завданих збитків;
3) вести і зберігати технічну та іншу встановлену законом та/або договором документацію багатоквартирного будинку;
4) інформувати співвласників багатоквартирного будинку про необхідність капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;
5) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку та в межах виділених ними коштів організовувати виконання та виступати замовником робіт з капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;
6) у разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку відповідного рішення від  імені, в інтересах та за рахунок співвласників укладати з виконавцями комунальних послуг договори про надання таких послуг, забезпечувати виконання умов договорів та контроль якості цих послуг;
7) укласти з виконавцем послуги з постачання електричної енергії договір на постачання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку, забезпечувати виконання умов цього договору та контроль якості цих послуг;
8)  у разі прийняття відповідного рішення співвласниками багатоквартирного будинку  приймати на банківський рахунок, відкритий для розрахунків за окремим багатоквартирним будинком для цієї мети, внески на проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, орендну плату і плату за сервітути та забезпечувати проведення відповідних розрахунків, а також на запит будь-якого співвласника багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, надавати інформацію про рух коштів на відповідному рахунку;
9) вести окремий облік доходів і витрат за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до такої інформації щодо їхнього будинку у порядку, визначеному договором;
10) щорічно звітувати перед споживачами про виконання кошторису витрат та виносити на погодження споживачів кошторис витрат на поточний рік.
За згодою сторін договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком також може бути передбачено інші права та обов’язки управителя багатоквартирного будинку.


Розділ ІІІ
ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 9. Порядок оплати житлово-комунальних послуг
1. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісячно, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.
Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.
2. За бажанням споживача оплата житлово-комунальних послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів згідно умов договору про надання відповідних житлово-комунальних послуг.
3. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються нарівні зі споживачем усіма житлово-комунальними послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати житлово-комунальних послуг.

Стаття 10. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги
1. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону  ціни (тарифи) є регульованими. У такому разі ціни (тарифи) встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування. 
2. Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за згодою сторін, крім випадку обрання управителя органом місцевого самоврядування, та відображається в договорі.
Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком у разі визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.
Така ціна протягом строку дії договору управління може змінюватися виключно з підстав та в порядку, визначених таким договором.
3. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком, та включає:
1) витрати на утримання багатоквартирного будинку  та прибудинкової території відповідно до кошторису витрат на утримання  багатоквартирного будинку  та прибудинкової території, крім витрат на обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги, у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем;
2) винагороду управителю.
Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території є невід’ємною частиною договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
Кошторис  витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території враховує обов’язковий перелік послуг, який затверджується  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.
На вимогу споживача  надається  інформація про фактичні витрати управителя відповідно до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, передбаченого договором. 
4. Інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності здійснюється виконавцями відповідних послуг в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.
5. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів.

Стаття 11. Застосування соціальних нормативів
1. При наданні житлово-комунальних послуг застосовуються державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування, встановлені законодавством.
2. Граничний розмір витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Передбачені законодавством пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються  споживачу в грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Розділ ІV
ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 12. Договори про надання житлово-комунальних послуг
1. Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.
2. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами. Такі типові договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).
3. Істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги є:
1) перелік послуг;
2) вимоги до якості послуг;
3) права і обов’язки сторін;
4) відповідальність сторін за порушення договору;
5) ціна послуги;
6) порядок оплати послуги;
7) порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни послуги;
8) строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання.
4. Порядок та особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання житлово-комунальних послуг визначаються статтями 13 - 15 цього Закону.

Стаття 13. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг
1. Договір про надання комунальної послуги укладається між виконавцем відповідної послуги та споживачем або особою, яка  відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, або з управителем багатоквартирного будинку з метою постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.
2. Виконавець комунальної послуги, який займає монопольне становище на ринку, за наявності у нього технічних можливостей надання комунальної послуги не вправі відмовити в укладенні відповідного договору споживачеві чи іншій особі, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, якщо інше не передбачено законом. 
3. Договір про надання комунальних послуг укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
4. З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг або внесення змін до нього може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово другій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з типовим договором.
Якщо протягом 30 днів після отримання проекту договору (змін до нього) виконавець комунальної послуги, який одержав проект договору (змін до договору) від споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), не повідомив про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому не припинив надання комунальної послуги цьому споживачу (або в інший спосіб засвідчив свою волю до надання відповідної комунальної послуги  споживачу), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій споживачем (іншою особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), якщо інше не передбачено цим Законом.
Якщо споживач (інша особа, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), який отримав проект договору (змін до нього) від виконавця комунальної послуги, не повідомив протягом 30 днів про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього, а вчинив дії, які засвідчують його волю до отримання (продовження отримання) відповідної комунальної послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій виконавцем комунальної послуги, якщо інше не передбачено цим Законом.
Необґрунтована відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає договір в інтересах споживача) від укладання договору є підставою для припинення в односторонньому порядку виконавцем надання відповідної комунальної послуги такому споживачу.
Відмова будь-якої із сторін від укладання запропонованого другою стороною договору не позбавляє її права звернутися з повторною пропозицією про укладання договору в порядку, визначеному цією частиною.
5. Відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладання договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем.

Стаття 14. Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку
1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:
1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);
2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);
3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем  або іншою юридичною особою, яка об’єднує споживачів.
2. Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою цієї статті (крім послуг з постачання природного газу і з постачання електричної енергії) , за кожним видом комунальної послуги. У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.  Комунальні послуги з постачання природного газу, постачання електричної енергії    надаються виключно на підставі                   індивідуальних договорів.
3. Індивідуальний договір про надання комунальних послуг укладається між , співвласником багатоквартирного будинку та  виконавцем відповідної комунальної послуги.
Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних мереж приміщення споживача.
Обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги  (крім послуг з постачання природного газу і електричної енергії), здійснюється виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору із співвласниками. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками  чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.
Технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем  газопостачання здійснює оператор  газорозподільної системи за рахунок тарифу на послугу з розподілу природного газу.  Технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем  електропостачання здійснює  електророзподільне підприємство за  рахунок тарифу на розподіл електричної  енергії.
Плата виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання природного газу і з постачання електричної енергії)  за індивідуальним договором   складається з:
1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до статті 17   цього Закону;
2) плати за  абонентське  обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;
3) плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання такої послуги, що визначається договором між  виконавцем та співвласниками.
Плата виконавцю комунальної послуги з  постачання природного газу, виконавцю  комунальної послуги з постачання  електричної енергії за індивідуальним  договором   складається з плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру  затверджених цін/тарифів на відповідну  комунальну послугу та обсягу спожитих  комунальних послуг.
У разі укладання індивідуального договору про надання комунальної послуги в багатоквартирному будинку, управління яким здійснює управитель, до договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком  вносяться зміни в частині зменшення кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території на суму витрат з утримання та обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги.
4. Колективний договір про надання комунальної  послуги укладається з  виконавцем такої послуги особою, уповноваженою на це співвласниками, від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку.
Такою уповноваженою особою може бути:
1)    співвласник багатоквартирного будинку;
2)    управитель багатоквартирного будинку;
3)    уповноважений орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
4)    інша фізична чи юридична особа, уповноважена рішенням співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).
У разі укладення колективного договору до відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та уповноваженою співвласниками особою застосовуються положення Цивільного кодексу України про доручення, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
Колективний договір про надання комунальних послуг підписується на умовах, визначених у рішенні співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.
Колективний договір про надання комунальних послуг може бути укладений з виконавцем відповідної комунальної послуги, за умови обладнання багатоквартирного будинку будинковим вузлом обліку.
Рішення співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку)  про укладання колективного договору про надання комунальних послуг, прийняте у встановленому законом порядку, обов’язково має визначати умови укладання та  виконання такого договору, в тому числі, але не виключно:
а) уповноважену особу, яка від імені та за рахунок співвласників укладає та виконує колективний договір про надання комунальних послуг;
б) порядок ведення уповноваженою особою обліку обсягу спожитих комунальних послуг та їх оплати, у тому числі стосовно кожного співвласника;
в) порядок та умови здійснення уповноваженою особою розподілу між співвласниками обсягу спожитої  комунальної послуги згідно зі статтею 17 цього Закону;
г) визначення та порядок фінансування витрат уповноваженої особи, пов’язаних з укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг;
ґ) порядок перерахування співвласниками на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий уповноваженою особою, коштів для оплати спожитих обсягів комунальної послуги та фінансування  витрат  уповноваженої особи, пов’язаних з укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг.
Вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг, складається із плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до статті 17 цього Закону.
У вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг, не включаються плата за абонентське обслуговування та плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
Технічне обслуговування та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання природного газу та з постачання електричної енергії), здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами, за рахунок співвласників.
Співвласники сплачують уповноваженій особі, яка від їхнього імені та за їхній рахунок уклала колективний договір про надання комунальної послуги, плату за організацію укладення та виконання такого договору, розмір якої визначається за погодженням сторін, якщо необхідність внесення такої плати визначена договором.
У разі укладення колективного договору про надання комунальної послуги виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
За наявності заборгованості за спожиті комунальні послуги виконавець звертається з претензією (позовом) до відповідного співвласника, який за інформацією, що надана уповноваженою особою на письмовий запит виконавця, не виконав належним чином зобов’язання з оплати комунальних послуг.
У разі якщо на письмовий запит виконавця уповноважена особа не надає такої інформації протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту, виконавець має право звернутися з претензією (позовом) про сплату фактичної заборгованості до такої уповноваженої особи. Уповноважена особа, яка сплатила виконавцю суму заборгованості, має право зворотної вимоги (регресу) до співвласника, який належним чином не виконав зобов’язання з оплати спожитих комунальних послуг, у розмірі виплаченої суми боргу.
5. Для накопичення коштів співвласників та проведення розрахунків згідно з колективним договором про надання комунальних послуг уповноважена особа відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання за кожною комунальною послугою.
Порядок відкриття та функціонування поточних рахунків із спеціальним режимом використання для  проведення розрахунків згідно з колективним договором про надання комунальних послуг визначається Національним банком України.
Кошти,  що перебувають на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, є власністю співвласників багатоквартирного будинку.
Уповноважена особа зобов'язана використовувати кошти, що перебувають на такому рахунку, виключно для здійснення оплати комунальних послуг згідно з колективним договором про надання комунальних послуг та інших послуг, пов’язаних з укладенням та виконанням такого договору. Використання зазначених коштів на будь-яку іншу ціль забороняється.
На кошти, що перебувають на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, не може бути накладено арешт та звернено стягнення за виконавчими документами згідно із зобов’язаннями уповноваженої особи, не пов’язаними з укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг, а також з зобов’язаннями співвласників, не пов’язаними з оплатою спожитих комунальних послуг, отриманих за таким договором.
Операції на  поточних   рахунках  із  спеціальним  режимом використання не підлягають зупиненню.
6. У разі укладення договору про надання комунальної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем такий договір укладається з виконавцем відповідної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку від власного імені. Умови укладення та виконання такого договору, а також відносини між  колективним споживачем та індивідуальними споживачами регулюються статутом такого об’єднання та рішеннями його уповноважених органів управління.
7. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою цієї статті, та/або не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги  відповідно до вимог частини третьої цієї статті з урахуванням таких особливостей:
1) виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
2) до плати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором   не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують  постачання відповідної комунальної послуги;
в) технічне обслуговування та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання природного газу та з постачання електричної енергії), здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників. Положення цієї частини не поширюються  на відносини щодо надання комунальних  послуг з постачання природного газу і  з постачання електричної енергії.
8. Положення цієї статті можуть застосовуватись до відносин, що виникають при укладенні, зміні та припиненні договорів про надання комунальних послуг споживачам у двоквартирних будинках та в інших будівлях, приміщення в яких є самостійними об’єктами нерухомого майна, за рішенням власників (співвласників) таких будинків (будівель).

Стаття 15. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком
1. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.
У випадках, визначених законом, договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.
В одному багатоквартирному будинку договір про надання послуг з управління може укладатися одночасно не більш як з одним управителем.
Договір на надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
2. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладений від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування, може бути достроково розірваний у випадках та  порядку, визначених  законом.


Розділ V
ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 16. Загальні вимоги до надання житлово-комунальних послуг
1. Надання комунальних послуг та надання послуги з управління багатоквартирним будинком здійснюються безперервно, крім часу перерв на:
1) проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами;
2) міжопалювальний період для систем опалення виходячи з кліматичних умов згідно з  нормативно-правовими актами;
3) ліквідацію наслідків аварії.
2. У разі застосування планової перерви в наданні комунальних послуг виконавець зобов’язаний повідомити споживача через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, про таку планову перерву не пізніш як за 10 робочих днів (крім перерви на ліквідацію наслідків аварії). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.
У разі застосування перерви в наданні комунальних послуг на ліквідацію наслідків аварії виконавець зобов’язаний повідомити споживача через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніш як через три години з початку такої перерви. У повідомленні  зазначаються причини та строк перерви в наданні відповідних комунальних послуг.
3. Якість комунальної послуги в точці її обліку чи в іншому місці, визначеному відповідно до цього Закону, повинна відповідати  вимогам, встановленим цим Законом, іншими актами законодавства та договором. Обов’язок забезпечення відповідності якості комунальної послуги встановленим вимогам покладається на  виконавця такої послуги.
Обов’язок забезпечення відповідності якості послуги з управління встановленим вимогам та договору покладається на управителя багатоквартирного будинку.
Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.
4. Обов'язок щодо забезпечення готовності до надання комунальних послуг внутрішньобудинкових систем, що знаходяться в житловому будинку (у тому числі багатоквартирному) і призначені для надання комунальних послуг, покладається на власника такого будинку (співвласників багатоквартирного будинку), якщо цей обов’язок не покладено ним (ними) на управителя чи іншу особу відповідно до закону або договору.
У випадку настання перерв, визначених цією статтею,  плата за житлово-комунальні послуги не нараховується.

Стаття 17. Комерційний облік комунальних послуг
1. Комерційний облік комунальних послуг (крім послуги з поводження з побутовими відходами) здійснюється будинковим вузлом (вузлами) обліку відповідної комунальної послуги, що забезпечує загальний облік її споживання в будівлі, згідно з показниками його (їх) засобів вимірювальної техніки.
Комерційний облік комунальних послуг з постачання природного газу і з постачання електричної енергії у багатоквартирному будинку здійснюється встановленими в житлових і нежитлових приміщеннях споживачів індивідуальними вузлами обліку згідно з показниками його (їх) засобів вимірювальної техніки.
2. У разі відсутності або несправності вузлів обліку, зазначених у частині першій цієї статті, комерційний облік здійснюється в місці вводу відповідних зовнішніх інженерних мереж у будівлю (а для послуг з постачання природного газу і з постачання електричної енергії - в місці вводу відповідних внутрішньобудинкових мереж у житлове або нежитлове приміщення споживача) за розрахунковим або середнім споживанням відповідної комунальної послуги для такої будівлі в  установленому законодавством порядку.
У разі відсутності або несправності вузлів комерційного обліку централізованого водовідведення обсяг наданих споживачу послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води.
3. Будинкові вузли обліку відповідної комунальної послуги (крім послуги з поводження з побутовими відходами) у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів, є колективними вузлами обліку для всіх споживачів відповідної комунальної послуги у такому будинку (будівлі).
У багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів, обсяг відповідної комунальної послуги (крім послуги з поводження з побутовими відходами), визначений за допомогою колективного вузла обліку або відповідно до правил частини другої цієї статті у передбачених цією частиною випадках, розподіляється між споживачами відповідно до показників засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку та/або встановлених норм споживання відповідної комунальної послуги (за відсутності або несправності індивідуальних вузлів обліку) відповідно до частин четвертої - сьомої цієї статті.
4. Обсяг теплової енергії, спожитої у багатоквартирному будинку чи іншій будівлі, де налічуються два або більше споживачів, визначений за допомогою колективного вузла обліку або відповідно до правил частини другої цієї статті у передбачених цією частиною випадках, розподіляється між споживачами за такими правилами:
1) у разі якщо частина теплової енергії була витрачена на приготування гарячої води, загальний обсяг теплової енергії, що розподіляється між споживачами, зменшується на обсяг теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води, визначений на підставі показників відповідних вузлів обліку або за їх відсутності - за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
2) у разі якщо частина теплової енергії була витрачена на опалення місць загального користування будівлі, обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування, розподіляється між споживачами пропорційно до площі (об’єму) квартири (іншого приміщення) споживача –  за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
3) загальний обсяг теплової енергії (крім обсягу теплової енергії, витраченого на приготування гарячої води, опалення місць загального користування будівлі, а також обсягу теплової енергії, спожитої у приміщеннях, де встановлені індивідуальні вузли обліку теплової енергії/прилади -розподілювачі теплової енергії), розподіляється між споживачами, приміщення яких не обладнані індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами -розподілювачами теплової енергії  пропорційно до опалюваної площі таких споживачів. Споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами - розподілювачами теплової енергії, обсяг спожитої теплової енергії визначається за їх показниками.
4) показники приладів - розподілювачів теплової енергії використовуються при розподілі виключно за умови, що такими приладами обладнано не менш як 75 відсотків опалювальних приладів у будівлі (крім приладів, розташованих у приміщеннях (місцях) загального користування багатоквартирних будинків);
5) для споживачів, приміщення яких обладнані індивідуальними вузлами обліку,  питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі (1 кубічний метр об’єму) квартири (іншого приміщення) не може становити менше мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії серед інших споживачів у будівлі, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України;
6) співвласниками багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічуються два або більше споживачів, можуть установлюватися поправочні коефіцієнти для розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами (у наріжних квартирах (приміщеннях), квартирах (приміщеннях), розміщених на перших і останніх поверхах будівель тощо) відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
5. Обсяги гарячої і холодної води, спожитої у багатоквартирному будинку чи іншій будівлі, де налічуються два або більше споживачів, визначені за допомогою колективного вузла обліку (або відповідно до правил частини другої цієї статті у передбачених цією частиною випадках), розподіляються між споживачами за такими правилами:
1) у разі якщо частина води була витрачена на полив клумб і газонів, прибирання місць загального користування тощо, обсяг води, що розподіляється між споживачами, зменшується на її обсяг, витрачений на такі загальнобудинкові потреби, визначений на підставі показань відповідних вузлів обліку;
2) у разі якщо приміщення всіх споживачів у будівлі обладнані індивідуальними вузлами обліку гарячої, холодної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, холодної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами пропорційно до показників засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку;
3) у разі якщо жодне приміщення в будівлі не обладнане індивідуальними вузлами обліку гарячої, холодної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої,  холодної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами пропорційно до  кількості осіб, які фактично користуються такими послугами;
4) у разі якщо частина приміщень у будівлі обладнана індивідуальними вузлами обліку гарячої, холодної води, а частина не обладнана, обсяг відповідної комунальної послуги, спожитий споживачами в приміщеннях, обладнаних вузлами індивідуального обліку, встановлюється у розмірі, визначеному за допомогою таких вузлів, а загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, холодної  води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби та споживачами в приміщеннях, обладнаних вузлами індивідуального обліку) розподіляється між споживачами, приміщення яких не обладнані індивідуальними вузлами обліку, пропорційно до обсягів споживання, визначених відповідно до встановлених норм споживання відповідних комунальних послуг та кількості осіб, які фактично користуються такими послугами.
6. Розподіл обсягу послуг з централізованого водовідведення, отриманих  у багатоквартирному будинку чи іншій будівлі, де налічуються два або більше споживачів, здійснюється відповідно до правил, визначених  частиною п’ятою цієї статті.
7. Обсяг спожитих у будівлі природного газу, електричної енергії, визначений за допомогою будинкового вузла обліку, розподіляється між споживачами  за правилами, встановленими законодавством, що регулює сфери природного газу, електричної енергії.
8. У разі виявлення у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів, витоків гарячої, холодної води із внутрішньобудинкових мереж гарячого, централізованого водопостачання протягом періоду, за який здійснюється розрахунок за відповідні житлово-комунальні послуги, з вини особи, відповідальної за утримання таких мереж, споживачі мають право вимагати від особи, відповідальної за утримання відповідних внутрішньобудинкових мереж, відшкодування їм вартості розподіленого на них відповідно до частини п’ятої цієї статті обсягу гарячої, холодної води в частині, яка перевищує обсяг спожитої гарячої, холодної води, визначений за допомогою вузлів індивідуального обліку та/або норм споживання відповідних комунальних послуг і кількості осіб, які фактично користуються такими послугами.
Співвласники багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічуються два або більше споживачів, можуть прийняти рішення про незастосування положень абзацу першого цієї частини при розрахунках за житлово-комунальні послуги у відповідному будинку, будівлі.
9. Обслуговування (огляд, опломбування/розпломбування, періодична повірка, в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж, та ремонт) та заміна засобів вимірювальної техніки будинкових вузлів обліку здійснюються суб’єктами господарювання, що надають відповідні комунальні послуги. Витрати на такі повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) включаються до тарифів на відповідні комунальні послуги.
10. Обслуговування (огляд, опломбування/розпломбування, періодична повірка, в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж, та ремонт) та заміна засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку в багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів, здійснюються власниками таких вузлів обліку за власний рахунок.
У разі укладання договорів про надання комунальної послуги виконавцем такої послуги з кожним із співвласників багатоквартирного будинку повірка, обслуговування та ремонт, в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж, засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку здійснюються виконавцем відповідної комунальної послуги, а витрати на такі повірку, обслуговування та ремонт, в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж, включаються до складу плати за абонентське обслуговування.
11.  Співвласники багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічуються два або більше споживачів, можуть встановити інший порядок розподілу обсягів комунальних послуг, ніж той, що встановлений частинами четвертою - сьомою цієї статті.

Стаття 18. Послуги з управління багатоквартирним будинком
1. Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що укладається згідно з типовим договором.
2. Управитель  веде окремий облік доходів і витрат (облікову карту) щодо кожного багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, та забезпечує співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до цієї інформації щодо їхнього будинку в порядку, передбаченому договором.
3. У разі якщо за дорученням співвласників управитель здійснює накопичення коштів на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку, надає в оренду, встановлює сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку або якщо управитель уклав договори з виконавцями комунальних послуг від імені та за рахунок співвласників (крім випадку укладення колективного договору про надання комунальних послуг), управитель зобов’язаний відкрити для приймання платежів та проведення розрахунків за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, окремий банківський рахунок та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до інформації про рух коштів на відповідному рахунку.
Кошти такого рахунку є власністю співвласників багатоквартирного будинку та мають використовуватися виключно за цільовим призначенням.
4.  У разі якщо договором про надання послуг з управління передбачено  обов’язок управителя укласти договір страхування  своєї відповідальності   за шкоду, завдану спільному майну, правам та законним інтересам співвласників багатоквартирного будинку внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків,  управитель протягом одного місяця після укладення  договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (або внесення змін до нього) зобов’язаний укласти такий договір страхування строком   не менш як на  строк дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком та своєчасно його продовжувати (укладати новий).
5. Управитель – юридична особа зобов’язаний мати у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії  «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».
Управитель - фізична особа - підприємець зобов’язаний  самостійно пройти професійну атестацію, або мати у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії  «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».
Порядок здійснення професійної атестації управителів за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»  та перелік критеріїв, яким повинні відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють таку професійну атестацію, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
6. Доходи від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів спрямовуються на капітальний ремонт (заміну) спільного майна багатоквартирного будинку, якщо інше не встановлено договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком або рішенням співвласників багатоквартирного будинку чи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
7. У разі невиконання управителем вимог цього закону та договору співвласники багатоквартирного будинку або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку мають право вимагати дострокового припинення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
8. У разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, передати новому управителю багатоквартирного будинку чи  особі, уповноваженій співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:
1)  наявну технічну документацію на такий будинок за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
2) інформацію про виконані роботи з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;
3) інформацію про виникнення аварійних ситуацій і технічних несправностей у розрізі конструктивних елементів та інженерних мереж за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;
4) дані бухгалтерського обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;
5) інше майно, передане управителю багатоквартирного будинку за рішенням співвласників.
У разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком залишок коштів, що обліковуються на день припинення договору управління на окремих банківських рахунках, відкритих управителем згідно із частиною третьою цієї статті, а також на поточному рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритим згідно з частиною п’ятою статті 14 цього Закону, повертається кожному із співвласників, хто здійснив таку оплату. У частині  залишків коштів, що утворилися за рахунок доходів від використання спільного майна багатоквартирного будинку, кошти повертаються пропорційно до частки співвласника багатоквартирного будинку.

Стаття 19. Послуга з постачання природного газу
1. Одиницею виміру обсягу спожитого споживачем природного газу є кубічний метр або інша енергетична одиниця виміру, що визначена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
2. Постачання природного газу має забезпечуватися безперервно, з гарантованим рівнем безпеки та якості.
Параметри якості природного газу та величини його тиску повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.
Величина тиску газу не може бути меншою за мінімально допустиме значення, визначене нормативними та технічними документами на газові прилади і пристрої.
3. Для забезпечення безперервності та безпеки газопостачання оператор газорозподільної системи здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках за рахунок тарифів на послуги розподілу природного газу. Види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, визначаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Представник оператора газорозподільних систем має право доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в такому будинку в порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, встановленому законодавством.
Ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках (крім робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках) здійснюється за рахунок власників (співвласників) такого житлового, у тому числі багатоквартирного, будинку відповідно до кошторису, поданого оператором газорозподільних систем або іншим суб’єктом господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, та затвердженого власником (співвласниками) будинку.
4. Постачання природного газу споживачу здійснюється відповідно до типового договору, що затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
5. Договір про постачання природного газу укладається лише в разі наявності у споживача або його постачальника (виконавця послуги з постачання природного газу) договору на розподіл природного газу з відповідним оператором газорозподільної системи.
Оператор газорозподільної системи має право відмовити споживачу або його постачальнику в укладенні договору розподілу природного газу виключно з підстав, визначених у статті 19 Закону України «Про ринок природного газу».

Стаття 20. Послуга з постачання електричної енергії
1. Одиницею виміру обсягу спожитої електричної енергії є кіловат-година.
2. Виконавець послуги з постачання електричної енергії зобов’язаний постачати споживачеві електричну енергію відповідно до визначеної договором потужності електроустановок споживача з гарантованим рівнем надійності, безпеки та якості.
Параметри якості електричної енергії повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.
3. Для забезпечення безперервності та безпеки електропостачання електророзподільне підприємство або інший суб’єкт господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках. Види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері електроенергетики.
Представники електророзподільного підприємства або іншого суб’єкта господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, мають право доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в такому будинку.
Ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках (крім робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках) здійснюється за рахунок власників (співвласників) такого житлового, у тому числі багатоквартирного, будинку відповідно до кошторису, поданого електророзподільним підприємством або іншим суб’єктом господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, та затвердженого власником (співвласниками) будинку в установленому законом порядку.
4. Постачальники електричної енергії, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачеві, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні договору.
5. Послуга з постачання електричної енергії надається згідно з умовами договору та вимогами правил, що затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 21. Послуга з постачання теплової енергії
1. Одиницею виміру обсягу спожитої споживачем теплової енергії є гігакалорія, якщо інша  енергетична одиниця виміру не встановлена уповноваженим державним органом.
2. Виконавець послуги з постачання теплової енергії повинен забезпечити постачання теплоносія безперервно, з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.
Параметри якості теплової енергії повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.
3. Постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення здійснюється в опалювальний період.
Порядок визначення дати початку і закінчення опалювального періоду визначається законодавством.
4. Постачання теплової енергії на індивідуальні теплові пункти споживачів для потреб опалення та приготування гарячої води здійснюється безперервно, з урахуванням перерв, визначених статтею 16 цього Закону.
5. Ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.
6. Послуга з постачання теплової енергії надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з постачання теплової енергії, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 22. Послуга з постачання гарячої води
1. Одиницею виміру обсягу спожитої споживачем гарячої води є кубічний метр.
2. Виконавець послуги з постачання гарячої води повинен забезпечити її постачання безперервно, з гарантованим рівнем безпеки, температури та величини тиску.
3. Параметри якості гарячої води повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.
4. Послуга з постачання гарячої води надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом,  та вимогами правил надання послуг з постачання гарячої води, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
5. Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою систем автономного опалення та/або обладнання (теплообмінників) індивідуального теплового пункту, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку і з урахуванням собівартості виробництва надання такої послуги, а також рентабельності суб’єкта господарювання, що провадить таку діяльність.

Стаття 23. Послуга з централізованого водопостачання
1. Одиницею виміру обсягу спожитої споживачем води є кубічний метр.
2. Виконавець послуги з централізованого  водопостачання повинен забезпечити її постачання безперервно, з гарантованим рівнем безпеки та величини тиску.
3. Параметри якості води повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.
4. Послуга з централізованого водопостачання надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом,  та вимогами правил надання послуг з централізованого водопостачання, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 24. Послуга з централізованого водовідведення
1. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з централізованого водовідведення є кубічний метр.
2. Критерієм якості послуги з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача, за умови справності мереж споживача.
3. Послуга з централізованого водовідведення надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом,   та вимогами правил надання послуг з централізованого водовідведення, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

Стаття 25. Послуга з поводження з побутовими відходами
1. Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.
Якщо інше не визначено законом, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку або інша уповноважена особа, яка укладає колективний договір про надання комунальних послуг, з урахуванням схеми санітарного очищення  населеного пункту має право на вибір серед визначених у встановленому законодавством порядку виконавців послуг з поводження з побутовими відходами.
2. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або інша одиниця, визначена у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Одиниця виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами визначається органом місцевого самоврядування.
3. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, дотримання  правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.
4. Послуга з поводження з побутовими відходами надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
5. У разі запровадження роздільного збирання побутових відходів, при встановленні цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами цих відходів.

Стаття 26. Відповідальність за неналежне виконання договору
1. У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка  суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги.
2. Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.
3. Виконавець комунальної послуги не несе відповідальності за її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку такої послуги чи в іншому місці, визначеному відповідно до цього Закону, її якість відповідала  вимогам, встановленим цим Законом, іншими актами законодавства і договором.
4. Виконавець комунальної послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та з постачання природного газу) має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачу незалежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги  протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Таке попередження надсилається споживачу не раніше наступного робочого дня після спливу граничного терміну оплати комунальної послуги, визначеного законодавством та/або договором про надання відповідної комунальної послуги.
Обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги здійснюється виконавцем у присутності представника особи, яка здійснює технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, а також управителя або посадової особи чи працівника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, якщо управління багатоквартирним будинком здійснюється відповідно управителем або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попередженні виконавцем про день та час  здійснення обмеження (припинення) надання комунальної послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання комунальної послуги споживачу.
Співвласники, управитель чи об’єднання  співвласників багатоквартирного будинку, які здійснюють управління багатоквартирним будинком, а також особа, яка здійснює технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, зобов’язані забезпечити доступ виконавця до таких систем для реалізації права на обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги споживачу. Такий доступ надається виключно в межах, необхідних для здійснення обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги конкретному споживачу.
Постачання комунальної послуги  відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладання угоди про реструктуризацію заборгованості.
Обмеження (припинення) надання комунальних послуг з постачання електричної енергії та природного газу здійснюється відповідно до законів, що регулюють сфери електричної енергії та природного газу.

Стаття 27. Порядок оформлення претензій споживачів
1. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг споживач має право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.
2. У разі ненадання, надання неналежної якості послуги з управління багатоквартирним будинком споживач має право викликати управителя для перевірки якості наданих послуг.
3. Порядок перевірки якості надання комунальних послуг та якості послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
4. За результатами перевірки якості надання комунальних послуг або якості послуг з управління багатоквартирним будинком складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління  багатоквартирним будинком).
5. Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення споживача.
Акт-претензія складається виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) та споживачем і повинен містити інформацію про те, в чому полягало ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком, дату (строк) її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, а також іншу інформацію, що характеризує ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості.
У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого  водопостачання, централізованого постачання гарячої води або газопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб включається до акта-претензії.
Порядок здійснення забору проб та проведення їх дослідження встановлюється щодо послуг з централізованого  водопостачання та централізованого постачання гарячої води - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства,  щодо послуг з постачання природного газу - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері енергетики, якщо інше не передбачено законом.
У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень проб підлягають компенсації за рахунок виконавця відповідної послуги.
6. У разі неприбуття виконавця комунальної послуги або управителя (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується споживачем, а також не менш як двома споживачами відповідної послуги, які проживають (розташовані) в сусідніх будівлях (у приміщеннях якщо послуга надається у багатоквартирному будинку), і надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) рекомендованим листом.
7. Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем (управителем) відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнанними таким виконавцем (управителем).

Стаття 28. Особливості оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку
1. Оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку здійснюється в порядку, передбаченому статтею 27 цього Закону, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
2. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, що надаються у багатоквартирному будинку на підставі індивідуальних договорів, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг, підписання акта-претензії, відібрання проб здійснюються співвласником - стороною договору або його представником.
На вимогу співвласника – сторони договору в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг беруть участь представник об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управитель, якщо управління багатоквартирним будинком здійснює відповідно об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управитель, які в такому разі вони також підписують акт-претензію, якщо участь у перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг беруть представник об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управитель.
У разі неприбуття представника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управителя на вимогу співвласника для участі в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію така відмова не є перешкодою для проведення перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг та (або) підписання акта-претензії. Інформація про відмову зазначається в акті-претензії.
3. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, що надаються у багатоквартирному будинку, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг, підписання акта-претензії, відібрання проб здійснюються представником об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Співвласники беруть участь у перевірці за бажанням.
На вимогу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку - сторони договору в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг бере участь управитель, який у такому разі також підписує акт-претензію.
У разі неприбуття управителя на вимогу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку для участі в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію така відмова не є перешкодою для проведення перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг та (або) для підписання акта-претензії. Інформація про відмову зазначається в акті-претензії.
4. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, що надаються у багатоквартирному будинку на підставі колективного договору про надання комунальних послуг, укладеного між виконавцем таких послуг та управителем, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих послуг, підписання акта-претензії, відібрання проб здійснюються таким управителем або іншою уповноваженою співвласником особою. Співвласники або представники об’єднання співвласників багатоквартирного будинку беруть участь у перевірці за бажанням.
5. У разі ненадання, надання неналежної якості послуг з управління багатоквартирним будинком виклик управителя для перевірки якості наданих послуг, підписання акта-претензії здійснюється стороною договору про управління багатоквартирним будинком.

Стаття 29. Порядок доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна споживача
1. Споживач зобов’язаний забезпечити представникам виконавця комунальної послуги доступ до свого житла, іншого об’єкта нерухомого майна для:
1) ліквідації та відвернення аварій, пов’язаних із наданням відповідної комунальної послуги, ? цілодобово;
2) встановлення або заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних чи профілактичних оглядів, зняття контрольних показань засобів обліку ? згідно з умовами договору про надання відповідної комунальної послуги, договору про управління багатоквартирним будинком.
2. Представники виконавця комунальної послуги під час доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна зобов’язані:
1) пред’явити відповідне посвідчення;
2) поважати права споживачів, утримуватися від розголошення інформації щодо особистого життя споживача, інших осіб, які перебувають у житлі (іншому об’єкті нерухомого майна), яка стала їм відома у зв’язку з доступом до житла, іншого об’єкта нерухомого майна;
3) перебувати тільки в тих приміщеннях, в яких розташоване обладнання, перевірка, ремонт, встановлення, заміна або огляд якого проводиться.
3. Відмова споживача надати доступ виконавцю комунальної послуги до належних споживачу приміщень у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, є підставою для припинення надання споживачеві відповідної комунальної послуги. Після надання споживачем такого доступу надання послуги відновлюється.
4. У невідкладних випадках, пов’язаних з необхідністю рятування життя і здоров’я людей та/чи майна, в установленому цією статтею порядку може бути здійснено доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна без отримання згоди його власника (користувача) (несанкціонований доступ) для проведення огляду та ліквідації або відвернення аварії.
5. Несанкціонований доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна відбувається без отримання згоди його власника (користувача), якщо в момент виникнення невідкладного випадку такий власник (користувач) відсутній і немає можливості встановити зв’язок з ним для інформування про необхідність негайного прибуття до житла, іншого об’єкта нерухомого майна або він відмовляється допустити в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) представника виконавця, і при цьому є об’єктивні підстави вважати, що аварія, неполадки, що створюють загрозу життю та/або майну, наявні саме в цьому житлі (іншому об’єкті нерухомого майна).
6. Представник виконавця попереджає власника (користувача), який присутній, але відмовляється допустити його до житла (іншого об’єкта нерухомого майна), про здійснення несанкціонованого доступу.
7. Під час здійснення несанкціонованого доступу і до повного завершення робіт, визначених частиною восьмою цієї статті, повинні бути присутні представник виконавця, представник органів внутрішніх справ, працівники аварійно-ремонтної бригади та власник (користувач) з будь-якої із сусідніх будівель (з будь-якого приміщення, розташованого у тому самому багатоквартирному будинку, якщо несанкціонований доступ здійснюється у багатоквартирному будинку).
8. Під час несанкціонованого доступу на працівників аварійно-ремонтної бригади покладаються такі обов’язки:
1) забезпечення доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна, у тому числі, за потреби, шляхом порушення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон або інших елементів будівель і приміщень після погодження своїх дій з іншими учасниками несанкціонованого доступу;
2) здійснення огляду місця аварії та/або місця виникнення неполадок, що унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам;
3) проведення ремонтних та відновлювальних робіт;
4) невідкладне відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон, замків, запорів на них та інших елементів будівель і приміщень, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу, і проведення відповідних ремонтних та відновлювальних робіт;
5) дотримання прав осіб, які проживають (перебувають) у відповідному житлі, іншому об’єкті нерухомого майна, мінімізація негативних наслідків несанкціонованого доступу, зокрема щодо їхнього майна, та обмеження доступу лише тими приміщеннями, в яких виконуються відповідні ремонтні та відновлювальні роботи.
9. Під час здійснення несанкціонованого доступу представник виконавця складає акт про здійснення несанкціонованого доступу та проведення ремонтних і відновлювальних робіт, який підписується всіма учасниками такого доступу. В акті обов’язково зазначаються:
1) підстави для здійснення несанкціонованого доступу;
2) інформація про попередження споживача із зазначенням часу та осіб, які вели переговори із споживачем, у разі їх проведення;
3) причина та місце виникнення аварії, перелік неполадок;
4) перелік виконаних робіт; прізвища, імена, по батькові та посади учасників несанкціонованого доступу;
5) інформація про спосіб і час відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон або інших елементів будівель і приміщень, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу, і проведення ремонтних та відновлювальних робіт.
Оригінал складеного акта зберігається у виконавця комунальної послуги. Іншим учасникам несанкціонованого доступу видаються копії акта, завірені печаткою виконавця.
10. Представник виконавця у присутності інших учасників несанкціонованого доступу опечатує відновлені двері, вікна чи інші елементи будівель і приміщень власною печаткою та ставить підпис, час і дату опечатування.
11. Витрати на здійснення несанкціонованого доступу у зв’язку з відмовою власника (користувача) надати допуск до свого житла (іншого об’єкта нерухомого майна), а також завдана внаслідок цього шкода покладається на винну особу.
Витрати, пов’язані із забезпеченням несанкціонованого доступу, проведенням ремонтних і відновлювальних робіт, необхідних у зв’язку з відсутністю власника (користувача) у житлі (іншому об’єкті нерухомого майна), покладаються на особу, з вини якої сталася аварія (неполадка).
Виконавець комунальної послуги, який самостійно здійснив зазначені витрати, має право на зворотну вимогу щодо відшкодування таких витрат за рахунок винних осіб.
12. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється управителем, передбачені цією статтею права та обов’язки представників виконавців комунальних послуг щодо доступу (у тому числі несанкціонованого) до житла, іншого об’єкта нерухомого майна поширюються також на управителя та його представника.
13. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, передбачені цією статтею права та обов’язки представників виконавців комунальних послуг щодо доступу (у тому числі несанкціонованого) до житла, іншого об’єкта нерухомого майна поширюються також на посадових осіб і працівників такого об’єднання.


Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування,  крім:
 пункту 8 цього Розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;
пункту 7 частини першої та пункту 10 частини другої статті 7, частини першої статті 26, які набирають чинності з 1 січня 2018 року;
частини третьої статті 11; абзаців першого та другого частини п’ятої статті 18, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.
2. Визнати  таким, що втратив чинність Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514) з дня набрання чинності цим Законом.
3. Встановити, що договори про надання комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом року з дня набрання чинності цим Законом, крім випадку, якщо до спливу зазначеного строку співвласники багатоквартирного будинку прийняли рішення про вибір моделі  організації договірних відносин з виконавцем  комунальної послуги відповідно до пункту 4 цього Розділу. У разі якщо згідно з такими договорами передбачений більш ранній термін їх припинення, дія таких договорів автоматично продовжується до спливу строку, що дорівнює одному року з дня набрання чинності цим Законом.
4. Не пізніш як протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу)  щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону.
5. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем  комунальної послуги протягом строку, визначеного в пункті 4 цього розділу, між виконавцем та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до частини сьомої  статті 14 цього Закону.
6. Встановити, що в багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення  та централізованого постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.
Не допускається примусове відокремлення (відключення) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, у багатоквартирних будинках у разі відокремлення (відключення) від цих мереж інших власників квартир та нежитлових приміщень за їхнім бажанням.
7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) в абзаці першому пункту 11 частини першої статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) слова «утримання будинків» замінити словами «управління багатоквартирними будинками»;
2) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170, із наступними змінами):
а) у пункті «а» статті 28:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване  водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з централізованого постачання гарячої води, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
доповнити підпунктом 9 такого змісту:
«9) участь в організації та фінансуванні    капітальних ремонтів житлових  будинків, капітальних  ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, визначених за рішенням  відповідної сільської, селищної, міської ради»;
б) пункт «а» статті 30 доповнити підпунктами 18-20 такого змісту:
«18) призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, управителя багатоквартирного будинку;
19) встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у випадках та порядку, передбачених Кабінетом Міністрів України;
   20) визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами»;
3) у Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):
а) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«послуги з поводження з побутовими відходами – послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що  надаються в населеному пункті згідно з  схемою санітарного очищення населеного пункту, затвердженою органом місцевого самоврядування»;
б) пункт «б» частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
«б) вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами»;
в) частину першу статті 18 доповнити пунктом «с» такого змісту:
«с) встановлення порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами»;
 г) частини другу і третю статті 351 замінити трьома новими частинами такого змісту:
«Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг  з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.
Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами із споживачами. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів  зобов’язаний укласти договори про надання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів із суб’єктами господарювання, що надають такі послуги відповідно до схеми санітарної очистки населеного пункту. Договори на надання послуг з поводження з побутовими відходами мають містити інформацію про укладені договори  між виконавцем послуг з вивезення побутових відходів та  суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та/або захоронення побутових відходів».
У зв’язку з цим частини четверту ? п’ятнадцяту вважати відповідно частинами п’ятою ? шістнадцятою.
ґ)  пункт «а» частини першої статті 38 включити в такій редакції:
«а) стимулювання споживачів до роздільного збирання відходів шляхом виключення з плати за послугу з поводження з побутовими відходами вартості обсягів корисних компонентів цих відходів»;
4) у Законі України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами):
а) у  частині першій статті 5:
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
«централізованого водопостачання, централізованого водовідведення»;
абзац п’ятнадцятий виключити;
б) абзац одинадцятий статті 6 виключити;
5) статтю 9 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 409) викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування
Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування встановлюються з метою визначення державних соціальних гарантій щодо надання житлово-комунальних послуг та розмірів витрат на найм житла, управління житлом і оплату комунальних послуг, які забезпечують реалізацію конституційного права громадянина на житло.
До державних соціальних нормативів належать:
гранична норма витрат на управління житлом, оплату комунальних послуг та абонентського обслуговування, передбачена Законом України «Про житлово-комунальні послуги», залежно від отримуваного доходу;
соціальна норма житла та соціальні нормативи користування комунальними послугами, з оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії громадянам;
показники якості управління багатоквартирним будинком і надання комунальних послуг»;
6)  частину першу статті 19 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст.112) доповнити абзацом шостим такого змісту:
«індивідуальними і колективними споживачами житлово-комунальних послуг, визначеними Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;
 7) у Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):
а) абзац шостий статті 16 після слова «розроблення» доповнити словами «і затвердження»;
б) частину п’яту статті 20 доповнити реченням третім такого змісту:
«Тарифи на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою систем автономного опалення, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, з урахуванням собівартості виробництва і постачання теплової енергії на таких системах, а також рентабельності суб’єкта господарювання, що провадить таку діяльність»;
8) у Законі України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст. 571, із наступними змінами):
а) пункт 3 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«3) тарифи на комунальні послуги - тарифи на теплову енергію (крім тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, а також тарифи на послуги з постачання гарячої води»;
б) у тексті закону слова «централізоване водопостачання та водовідведення» в усіх відмінках замінити словами «централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» у відповідному відмінку. А слова «захоронення побутових відходів», «перероблення побутових відходів» і «перероблення та захоронення побутових відходів» виключити;
9) абзаци перший – третій частини четвертої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 30, ст. 1008) викласти в такій редакції:
«4. Якщо інше не встановлено законом,  що регулює відносини у сфері надання комунальних послуг, періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки, показники яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду, які є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки, показники яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), які є власністю фізичних осіб, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання, якщо інше не встановлено законом, що регулює відносини у сфері надання комунальних послуг.
Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання, якщо інше не встановлено законом»;
10)  пункт 28 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 157)
викласти в такій редакції:
«28) централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом»; 
11) у Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 29, ст. 262):
а) у частині п’ятій статті 5:
перше речення після слів «зобов’язаний передати» доповнити словами «паспорт об’єкта будівництва та»;
друге речення після слів «особу не визначено» доповнити словами «паспорт об’єкта будівництва та»;
б) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:
«2. Обсяг зобов’язань та відповідальності кожного співвласника за договором, який є обов’язковим для всіх співвласників, крім колективного договору про надання комунальних послуг, визначається пропорційно до його частки. Співвласник звільняється від відповідальності за договором, який є обов’язковим для всіх співвласників, крім колективного договору про надання комунальних послуг, якщо доведе, що належним чином виконав відповідні обов’язки співвласника»;
у статті 10 частину другу доповнити пунктами 8 іа 9 такого змісту:
 «8) відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг у порядку, встановленому законом, і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами, за умови дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
9) прийняття рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (укладення індивідуального та/або колективного договору про надання комунальної послуги)»;
у частині шостій статті 10 цифри «2 і 3» замінити цифрами і словом «2, 3 і 9»;
г) у статті 11:
частину першу доповнити словами: «що укладається згідно з типовим договором»;
частину четверту викласти в такій  редакції:
«4. Істотними умовами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком є:
1) перелік послуг;
2) вимоги до якості послуг;
3) права і обов’язки сторін;
4) відповідальність сторін за порушення договору;
5) ціна послуг;
6) порядок оплати послуг;
7) порядок і умови внесення змін до договору;
8) строк дії договору, порядок і умови продовження дії та розірвання договору;
8. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів,  передбачених цим Законом;
внести зміни до нормативно-правових актів, що визначають порядок перерахування субвенції з державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій  населенню, у частині забезпечення надання житлових субсидій стосовно: вартості комунальних послуг, що споживаються за колективним договором про надання комунальних послуг, та плати за  абонентське  обслуговування, яка сплачується виконавцю комунальної послуги відповідно до індивідуального договору про надання комунальних послуг;
забезпечити в межах своїх повноважень перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Закон України (проект)

 

 

Про житлово-комунальні послуги


 

Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг.

 

Розділ І

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Визначення термінів

 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 

1) аварія - пошкодження, вихід з ладу, відмова, неможливість експлуатації внутрішньобудинкових систем, а також пошкодження несучих, огороджувальних та несуче-огороджувальних конструкцій будівлі, які спричинили або можуть спричинити шкоду життю та здоров’ю людей, пошкодження майна, унеможливлення надання житлово-комунальних послуг споживачам;

 

2) будинковий вузол обліку – вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги у багатоквартирному будинку, іншій будівлі, в якій налічуються два і більше споживачів;

 

3) виконавець комунальної послуги - суб’єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу відповідно до умов договору;

 

4) внутрішньобудинкові системи багатоквартирного будинку - механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання в будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, у тому числі  комунікації до обладнання споживача, системи автономного теплопостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання  від зовнішньої поверхні стіни будівлі до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення;

 

5) вузол обліку - комплекс пристроїв, що забезпечують облік відповідної комунальної послуги (крім вивезення побутових відходів), здійснюють контроль та реєстрацію її параметрів;

 

6) гаряча вода - вода, призначена для задоволення санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб споживачів, якісні та температурні характеристики якої відповідають нормативним вимогам;

 

7) житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг;

 

8) індивідуальний вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги одним споживачем;

 

9) індивідуальний споживач – фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна чи володіє та користується таким майном на праві господарського відання, оперативного управління, найму тощо, або інша особа, яка за згодою власника володіє та/або користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою (або від імені якої) укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги;

 

10) кількісний показник комунальних послуг – кількість одиниць виміру обсягу отриманої споживачем комунальної послуги, визначена відповідно до показів вузла обліку та/або вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

 

11) колективний вузол обліку – вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги двома і більше споживачами;

 

12)  колективний договір про надання комунальних послуг (колективний договір) – договір про надання комунальних послуг, який  укладається з виконавцем житлово-комунальних послуг  за рішенням співвласників (на умовах, визначених у рішенні співвласників (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками;

 

13)  колективний споживач - юридична особа, що об’єднує споживачів та в їхніх інтересах укладає договір про надання комунальної послуги.

 

14) комерційний облік комунальних послуг (комерційний облік) - визначення за допомогою вузла обліку (та/або за встановленими нормами у передбачених законом випадках) кількісних показників обсягу отриманої споживачем комунальної послуги (крім послуги з поводження з побутовими відходами), на підставі яких проводяться розрахунки між споживачами та виконавцями комунальних послуг;

 

15) норми споживання комунальних послуг (далі - норми споживання) ― кількісні показники споживання комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування;

 

16)  плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору  про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням оплати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку;

 

17) послуга з управління багатоквартирним будинком (житлова послуга) – результат господарської діяльності суб’єктів господарювання, спрямованої на забезпечення належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку шляхом  утримання і ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та його прибудинкової території відповідно до умов договору;

 

18) споживач житлово-комунальних послуг (далі - споживач) – індивідуальний або колективний споживач;

 

19) управитель багатоквартирного будинку (далі – управитель)  - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

19) управитель багатоквартирного будинку (далі – управитель)  - фізична або юридична особа, обрана співвласниками будинку на своїх зборах, відповідно до законодавства, для забезпечення належного утримання та ремонту спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.   (Сергій Дєдов)

20) представник управителя, виконавця багатоквартирного будинку (далі – представник управителя
, виконавця)  - фізична особа, яка,  відповідно до законодавства, уповноважена представляти управителя, виконавця у відносинах з органами влади, юридичними та фізичними особами.     (Сергій Дєдов)

 

2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок природного газу», «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про відходи», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання»,  «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

 

 

 

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

 

1. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг споживачам.

 

2. Не є предметом регулювання цього Закону правовідносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

2. Не є предметом регулювання цього Закону правовідносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, інших обєднань співвласників при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення, відповідно до законодавства.  (Сергій Дєдов)

 

3. Предметом регулювання цього Закону є постачання природного газу та електричної енергії побутовим споживачам, визначені законами України «Про ринок природного газу» та «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

 

4. Якщо інше не визначено цим Законом, норми цього Закону застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених спеціальними законами, що регулюють відносини у галузях електричної енергії, природного газу, постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого  водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

 

 

 

Стаття 3. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг

 

1. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується на таких принципах:

 

1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів;

 

2) створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій;

 

3) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

 

4) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у випадках, визначених  законом, з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей;

 

5) забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо;

 

6) дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг.

 

Стаття 4. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг

 

1. До повноважень Кабінету Міністрів України належить:

 

1) затвердження правил надання послуг з постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з поводження з побутовими відходами, послуг з постачання гарячої води, послуг з управління багатоквартирним будинком;

 

2) затвердження типових договорів на надання послуг з постачання теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, централізованого  водовідведення, послуг з поводження з побутовими відходами, послуг з постачання гарячої води, послуг з управління багатоквартирним будинком;

 

3) встановлення граничного розміру витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг;

 

4)  затвердження порядків формування тарифів на комунальні послуги, що встановлюються органами місцевого самоврядування;

 

5) встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами;

 

6) встановлення порядку надання пільг та житлових субсидій  населенню в частині забезпечення надання житлових субсидій як частки вартості житлово-комунальних послуг, у тому числі  їх виплати у грошовій формі;

 

7) встановлення порядку перевірки відповідності якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг;

 

8) затвердження порядку здійснення перерахунку вартості комунальної послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості;

 

9) встановлення порядку здійснення комерційного обліку за розрахунковим або середнім споживанням комунальної послуги у разі відсутності або несправності вузлів обліку в місці вводу відповідних зовнішніх інженерних мереж у будівлю (а для послуг з постачання природного газу і електричної енергії - у місці вводу відповідних внутрішньобудинкових мереж у житлове або нежитлове приміщення споживача);

 

10) встановлення  частки мінімального  питомого споживання теплової енергії у багатоквартирному будинку для споживачів, приміщення яких обладнані індивідуальними приладами обліку теплової енергії;

 

11) встановлення порядку здійснення  професійної атестації управителів за фахом «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»  та критеріїв, яким мають відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють професійну атестацію. 

11) встановлення порядку здійснення  професійної атестації управителів - субєктів підприємницької діяльності за фахом «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»  та критеріїв, яким мають відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють професійну атестацію.  (Сергій Дєдов)

 

 

2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:

 

1) сприяння створенню виконавцями комунальних послуг та управителями систем управління якістю відповідних послуг на базі національних або міжнародних стандартів;

 

2) організація і виконання в межах повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;

 

3) здійснення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;

 

4) встановлення порядку розподілу між споживачами спожитих обсягів комунальних послуг (крім послуг з постачання природного газу і електричної енергії, а також послуги з поводження з побутовими відходами) у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів;

 

5) затвердження методики розподілу між  споживачами обсягів  гарячої та холодної води, витрачених на загальнобудинкові потреби;

 

6) встановлення методики визначення поправочних коефіцієнтів для розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами (у наріжних квартирах (приміщеннях), квартирах (приміщеннях), розміщених на перших і останніх поверхах будівель, тощо);

 

7) встановлення порядку обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення  та постачання гарячої води;

 

8) затвердження методики розподілу між споживачами обсягу теплової енергії у разі, якщо частина теплової енергії витрачається на приготування гарячої води, у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів;

 

9) встановлення порядку відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення та постачання гарячої води;

 

10) встановлення порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності;

 

11) встановлення обов’язкового переліку послуг, витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;

 

12) встановлення порядку здійснення забору проб та проведення їх дослідження щодо послуг з централізованого питного водопостачання та централізованого постачання гарячої води.

 

3. До повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, належить:

 

1) затвердження порядку формування тарифів на послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  для  суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що провадять діяльність на суміжних ринках;

 

2) затвердження типових договорів про надання послуг з постачання природного газу та електричної енергії;

 

3) затвердження правил постачання природного газу та електричної енергії;

 

4) визначення одиниці виміру обсягу спожитої споживачем теплової енергії та природного газу;

 

5)  визначення видів робіт,  що належать до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання в житлових будинках.

 

4. До повноважень органів місцевого самоврядування належить:

 

1) затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм;

 

2) встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до закону;

 

3) затвердження норм споживання комунальних послуг;

 

4) інформування населення відповідно до законодавства про стан виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;

 

5)  здійснення моніторингу стану виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;

 

6) визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами.

 

 

 

Стаття 5. Перелік житлово-комунальних послуг

 

1. До житлово-комунальних послуг належать:

 

1)        житлова послуга – послуга  з управління багатоквартирним будинком, (у тому числі прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги, у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів,  купівля електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку тощо);

 

2) комунальні послуги – послуги з  постачання природного газу, постачання електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого  водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

 

 

 

 

 

Розділ ІІ

 

УЧАСНИКИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

 

 

Стаття 6. Учасники правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг

 

1. Учасниками правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг є:

 

1) споживачі (індивідуальні та  колективні);

 

2) управитель;

 

3)        виконавці комунальних послуг.

 

2. Виконавцями комунальних послуг є:

 

1) послуг з постачання природного газу - постачальник, який на підставі ліцензії провадять діяльність із постачання природного газу;

 

2) послуг з постачання електричної енергії - електропостачальник;

 

3) послуг з постачання теплової енергії - теплопостачальна організація;

 

4) послуг з  постачання гарячої води - суб’єкт господарювання, який є власником (або володіє і користується на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляє гарячу воду, якщо споживачами не визначено іншого постачальника гарячої води;

 

5) послуг з централізованого водопостачання  - суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого  водопостачання;

 

6) послуг з централізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення;

 

7) послуг з поводження з побутовими відходами - суб’єкт господарювання,  визначений виконавцем послуг з вивезення та/або захоронення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

Стаття 7. Права і обов’язки споживачів

 

1. Споживач має право:

 

1) одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів;

 

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця житлово-комунальних послуг інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та  порядок надання відповідної послуги, а також про її споживчі властивості; 

 

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

 

4) на усунення протягом строку, встановленого договорами про надання житлово-комунальних послуг або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

 

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку  розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

 

6) на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг;

 

7) отримувати від управителя, виконавців комунальних послуг штраф в розмірі, визначеному договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;

 

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у встановленому законодавством  порядку;

 

9) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їхніх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

 

10) без додаткової оплати отримувати  від виконавця відповідної послуги чи іншої уповноваженої на розподіл комунальної послуги особи детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами багатоквартирного будинку;

 

11) без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені управителем, виконавцем комунальної послуги нарахування плати за житлово-комунальні послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

 

12) у встановленому законодавством порядку відключитися від систем централізованого теплопостачання та постачання гарячої води; 


 

13) розірвати договір про надання комунальної послуги (крім постачання теплової енергії, за виключенням випадку  відмови від постачання теплової енергії  колективного споживача у встановленому законодавством порядку), попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання договору та  за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання відповідної послуги.

 

2. Споживач зобов’язаний:

 

1) укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом;

1) протягом 10 днів з дати отримання у власність житла (іншого об’єкта нерухомого майна), укласти договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом; (Сергій Дєдов)

 

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини;

 

3) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку комунальних послуг відповідно до умов договору та не втручатися в їх роботу;

 

4) власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, що було пошкоджено з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

 

5) оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими  відповідно до законодавства, та у строки, встановлені відповідними договорами;

 

6) дотримуватися правил безпеки, у тому числі пожежної та газової, санітарних норм;

 

7) допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) управителя, виконавців комунальних послуг або їхніх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показників засобів вимірювальної техніки;

 

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

 

9) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

 

10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг;

 

11) інформувати управителя, виконавців комунальних послуг про зміну власника житл та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача у випадках та порядку, передбачених договором;

11) інформувати управителя, виконавців комунальних послуг за 10 днів до дати (дня) зміни власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які більше 10 днів проживають у житлі споживача у випадках та порядку, передбачених договором;  (Сергій Дєдов)

 

12) надавати виконавцю комунальних послуг  або іншій особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показники наявних індивідуальних засобів обліку в порядку та строки, визначені договором.

 

3. Колективний споживач має право:

 

1) за рішенням його статутних органів  укладати договір про надання комунальної послуги в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем;

 

2) за рішенням його статутних органів  розірвати договір про надання комунальної послуги, укладений ним в інтересах споживачів, об’єднаних  таким колективним споживачем, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання.

 

4. Колективний споживач зобов’язаний:

 

1) допускати до об’єкта нерухомого майна, що належать колективному споживачу, а також у місця загального користування і допоміжні приміщення багатоквартирних будинків (для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) виконавців комунальних послуг або їхніх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показників засобів вимірювальної техніки;

 

2) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг для споживачів, яких об’єднує такий колективний споживач;

 

3) забезпечувати розподіл між споживачами, об’єднаними таким колективним споживачем, обсягу спожитих комунальних послуг відповідно до вимог статті 17 цього Закону;

4) надавати споживачам, об’єднаним таким колективним споживачем,  детальний розрахунок розподілу між ними обсягу спожитих комунальних послуг, а в разі обліку комунальних послуг засобами вимірювальної техніки колективного вузла комерційного обліку - також інформацію про їх показники.
 

 

Стаття 8. Права і обов’язки виконавців комунальних послуг та управителів 


 

1. Виконавець комунальної послуги має право:

 

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

 

2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

 

3) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати комунальних послуг;

 

4) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показників засобів вимірювальної техніки в порядку, визначеному законом і договорами про надання комунальних послуг;

 

5) припинити/призупинити надання комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідає договору;

 

6) вести претензійно-позовну роботу із споживачами комунальних послуг у разі виникнення заборгованості за надані послуги в порядку і строки, встановлені законом та/або договором;

 

7) у разі укладення індивідуального договору про надання комунальної послуги отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

 

8) утворювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

 

2. Виконавець комунальної послуги зобов’язаний:

 

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договорів про їх надання, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

 

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

 

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та  порядок надання відповідної послуги, а також про її споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

 

 4) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

 

5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором про надання комунальних послуг;

 

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

 

7) виплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному законодавством;

 

8) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг;

 

9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням комунальних послуг, що виникли з його вини;

 

10) у разі укладення індивідуальних договорів про надання комунальних послуг здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками  багатоквартирного будинку з урахуванням показників індивідуальних засобів обліку, норм споживання та інших параметрів у передбаченому договором порядку;

 

11) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства.

 

3. Управитель багатоквартирного будинку має право:

 

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

 

2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з експлуатацією спільного майна, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

 

3) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати комунальних послуг;

 

4) отримувати інформацію від споживачів про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

 

5) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку надавати в оренду, встановлювати сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку;

 

6) доступу до приміщень, будинків і споруд для ліквідації аварій, усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів у порядку, визначеному законодавством і договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;

 

7) вести претензійно-позовну роботу з споживачами житлово-комунальних послуг у разі виникнення заборгованості за надані послуги в порядку і строки, встановлені законом та/або договором;

 

8) утворювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації;

 

9) у випадках та порядку, передбачених договором, припинити/призупинити надання  послуг у разі їх несплати або сплати не в повному обсязі.

 

4. Управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний:

 

1) забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, від власного імені укладати з підрядниками необхідні договори про виконання окремих робіт та послуг;  


 

2) від імені співвласників багатоквартирного будинку вживати заходів для забезпечення захисту спільного майна багатоквартирного будинку від протиправних посягань та стягнення з осіб, винних у знищенні, пошкодженні або викраденні спільного майна, відшкодування завданих збитків;

 

3) вести і зберігати технічну та іншу встановлену законом та/або договором документацію багатоквартирного будинку;

 

4) інформувати співвласників багатоквартирного будинку про необхідність капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;

 

5) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку та в межах виділених ними коштів організовувати виконання та виступати замовником робіт з капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;

 

6) у разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку відповідного рішення від  імені, в інтересах та за рахунок співвласників укладати з виконавцями комунальних послуг договори про надання таких послуг, забезпечувати виконання умов договорів та контроль якості цих послуг;

 

7) укласти з виконавцем послуги з постачання електричної енергії договір на постачання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку, забезпечувати виконання умов цього договору та контроль якості цих послуг;

 

8)  у разі прийняття відповідного рішення співвласниками багатоквартирного будинку  приймати на банківський рахунок, відкритий для розрахунків за окремим багатоквартирним будинком для цієї мети, внески на проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, орендну плату і плату за сервітути та забезпечувати проведення відповідних розрахунків, а також на запит будь-якого співвласника багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, надавати інформацію про рух коштів на відповідному рахунку;

 

9) вести окремий облік доходів і витрат за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до такої інформації щодо їхнього будинку у порядку, визначеному договором;

 

10) щорічно звітувати перед споживачами про виконання кошторису витрат та виносити на погодження споживачів кошторис витрат на поточний рік.

 

За згодою сторін договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком також може бути передбачено інші права та обов’язки управителя багатоквартирного будинку.

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ

 

ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

 

 

Стаття 9. Порядок оплати житлово-комунальних послуг

 

1. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісячно, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.

 

Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.

 

2. За бажанням споживача оплата житлово-комунальних послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів згідно умов договору про надання відповідних житлово-комунальних послуг.

 

3. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються нарівні зі споживачем усіма житлово-комунальними послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати житлово-комунальних послуг.

 

 

 

Стаття 10. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги

 

 

1. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону  ціни (тарифи) є регульованими. У такому разі ціни (тарифи) встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування. 


 

2. Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за згодою сторін, крім випадку обрання управителя органом місцевого самоврядування, та відображається в договорі.

 

Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком у разі визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.

 

Така ціна протягом строку дії договору управління може змінюватися виключно з підстав та в порядку, визначених таким договором.

 

3. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком, та включає:

 

1) витрати на утримання багатоквартирного будинку  та прибудинкової території відповідно до кошторису витрат на утримання  багатоквартирного будинку  та прибудинкової території, крім витрат на обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги, у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем;

 

2) винагороду управителю.

 

Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території є невід’ємною частиною договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

 

Кошторис  витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території враховує обов’язковий перелік послуг, який затверджується  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.

 

На вимогу споживача  надається  інформація про фактичні витрати управителя відповідно до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, передбаченого договором. 


 

4. Інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності здійснюється виконавцями відповідних послуг в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.

 

5. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів.

 

 

 

Стаття 11. Застосування соціальних нормативів

 

1. При наданні житлово-комунальних послуг застосовуються державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування, встановлені законодавством.

 

2. Граничний розмір витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

3. Передбачені законодавством пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються  споживачу в грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

 

 

Розділ ІV

 

ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

 

 

Стаття 12. Договори про надання житлово-комунальних послуг

 

1. Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

 

2. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами. Такі типові договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).

 

3. Істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги є:

 

1) перелік послуг;

 

2) вимоги до якості послуг;

 

3) права і обов’язки сторін;

 

4) відповідальність сторін за порушення договору;

 

5) ціна послуги;

 

6) порядок оплати послуги;

 

7) порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни послуги;

 

8) строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання.

 

4. Порядок та особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання житлово-комунальних послуг визначаються статтями 13 - 15 цього Закону.

 

 

 

Стаття 13. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг

 

1. Договір про надання комунальної послуги укладається між виконавцем відповідної послуги та споживачем або особою, яка  відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, або з управителем багатоквартирного будинку з метою постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.

 

 

 

2. Виконавець комунальної послуги, який займає монопольне становище на ринку, за наявності у нього технічних можливостей надання комунальної послуги не вправі відмовити в укладенні відповідного договору споживачеві чи іншій особі, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, якщо інше не передбачено законом. 

 

 

3. Договір про надання комунальних послуг укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

 

4. З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг або внесення змін до нього може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово другій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з типовим договором.

 

Якщо протягом 30 днів після отримання проекту договору (змін до нього) виконавець комунальної послуги, який одержав проект договору (змін до договору) від споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), не повідомив про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому не припинив надання комунальної послуги цьому споживачу (або в інший спосіб засвідчив свою волю до надання відповідної комунальної послуги  споживачу), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій споживачем (іншою особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), якщо інше не передбачено цим Законом.

 

Якщо споживач (інша особа, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), який отримав проект договору (змін до нього) від виконавця комунальної послуги, не повідомив протягом 30 днів про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього, а вчинив дії, які засвідчують його волю до отримання (продовження отримання) відповідної комунальної послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій виконавцем комунальної послуги, якщо інше не передбачено цим Законом.

 

Необґрунтована відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає договір в інтересах споживача) від укладання договору є підставою для припинення в односторонньому порядку виконавцем надання відповідної комунальної послуги такому споживачу.

 

Відмова будь-якої із сторін від укладання запропонованого другою стороною договору не позбавляє її права звернутися з повторною пропозицією про укладання договору в порядку, визначеному цією частиною.

 

5. Відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладання договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем.

 

 

 

Стаття 14. Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку

 

1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

 

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

 

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

 

3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем  або іншою юридичною особою, яка об’єднує споживачів.

 

2. Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою цієї статті (крім послуг з постачання природного газу і з постачання електричної енергії) , за кожним видом комунальної послуги. У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.  Комунальні послуги з постачання природного газу, постачання електричної енергії    надаються виключно на підставі                   індивідуальних договорів.

 

3. Індивідуальний договір про надання комунальних послуг укладається між , співвласником багатоквартирного будинку та  виконавцем відповідної комунальної послуги.

 

Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних мереж приміщення споживача.

 

Обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги  (крім послуг з постачання природного газу і електричної енергії), здійснюється виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору із співвласниками. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками  чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

 

Технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем  газопостачання здійснює оператор  газорозподільної системи за рахунок тарифу на послугу з розподілу природного газу.  Технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем  електропостачання здійснює  електророзподільне підприємство за  рахунок тарифу на розподіл електричної  енергії.

 

Плата виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання природного газу і з постачання електричної енергії)  за індивідуальним договором   складається з:

 

1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до статті 17   цього Закону;

 

2) плати за  абонентське  обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

 

3) плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання такої послуги, що визначається договором між  виконавцем та співвласниками.

 

Плата виконавцю комунальної послуги з  постачання природного газу, виконавцю  комунальної послуги з постачання  електричної енергії за індивідуальним  договором   складається з плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру  затверджених цін/тарифів на відповідну  комунальну послугу та обсягу спожитих  комунальних послуг.

 

У разі укладання індивідуального договору про надання комунальної послуги в багатоквартирному будинку, управління яким здійснює управитель, до договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком  вносяться зміни в частині зменшення кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території на суму витрат з утримання та обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги.

 

4. Колективний договір про надання комунальної  послуги укладається з  виконавцем такої послуги особою, уповноваженою на це співвласниками, від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку.

 

Такою уповноваженою особою може бути:

 

1)        співвласник багатоквартирного будинку;

 

2)        управитель багатоквартирного будинку;

 

3)        уповноважений орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

 

4)        інша фізична чи юридична особа, уповноважена рішенням співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).

 

У разі укладення колективного договору до відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та уповноваженою співвласниками особою застосовуються положення Цивільного кодексу України про доручення, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

 

Колективний договір про надання комунальних послуг підписується на умовах, визначених у рішенні співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

 

Колективний договір про надання комунальних послуг може бути укладений з виконавцем відповідної комунальної послуги, за умови обладнання багатоквартирного будинку будинковим вузлом обліку.

 

Рішення співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку)  про укладання колективного договору про надання комунальних послуг, прийняте у встановленому законом порядку, обов’язково має визначати умови укладання та  виконання такого договору, в тому числі, але не виключно:

 

а) уповноважену особу, яка від імені та за рахунок співвласників укладає та виконує колективний договір про надання комунальних послуг;

 

б) порядок ведення уповноваженою особою обліку обсягу спожитих комунальних послуг та їх оплати, у тому числі стосовно кожного співвласника;

 

в) порядок та умови здійснення уповноваженою особою розподілу між співвласниками обсягу спожитої  комунальної послуги згідно зі статтею 17 цього Закону;

 

г) визначення та порядок фінансування витрат уповноваженої особи, пов’язаних з укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг;

 

ґ) порядок перерахування співвласниками на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий уповноваженою особою, коштів для оплати спожитих обсягів комунальної послуги та фінансування  витрат  уповноваженої особи, пов’язаних з укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг.

 

Вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг, складається із плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до статті 17 цього Закону.

 

У вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг, не включаються плата за абонентське обслуговування та плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

 

Технічне обслуговування та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання природного газу та з постачання електричної енергії), здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами, за рахунок співвласників.

 

Співвласники сплачують уповноваженій особі, яка від їхнього імені та за їхній рахунок уклала колективний договір про надання комунальної послуги, плату за організацію укладення та виконання такого договору, розмір якої визначається за погодженням сторін, якщо необхідність внесення такої плати визначена договором.

 

У разі укладення колективного договору про надання комунальної послуги виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

 

За наявності заборгованості за спожиті комунальні послуги виконавець звертається з претензією (позовом) до відповідного співвласника, який за інформацією, що надана уповноваженою особою на письмовий запит виконавця, не виконав належним чином зобов’язання з оплати комунальних послуг.

 

У разі якщо на письмовий запит виконавця уповноважена особа не надає такої інформації протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту, виконавець має право звернутися з претензією (позовом) про сплату фактичної заборгованості до такої уповноваженої особи. Уповноважена особа, яка сплатила виконавцю суму заборгованості, має право зворотної вимоги (регресу) до співвласника, який належним чином не виконав зобов’язання з оплати спожитих комунальних послуг, у розмірі виплаченої суми боргу.

 

5. Для накопичення коштів співвласників та проведення розрахунків згідно з колективним договором про надання комунальних послуг уповноважена особа відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання за кожною комунальною послугою.

 

Порядок відкриття та функціонування поточних рахунків із спеціальним режимом використання для  проведення розрахунків згідно з колективним договором про надання комунальних послуг визначається Національним банком України.

 

Кошти,  що перебувають на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, є власністю співвласників багатоквартирного будинку.

 

Уповноважена особа зобов'язана використовувати кошти, що перебувають на такому рахунку, виключно для здійснення оплати комунальних послуг згідно з колективним договором про надання комунальних послуг та інших послуг, пов’язаних з укладенням та виконанням такого договору. Використання зазначених коштів на будь-яку іншу ціль забороняється.

 

На кошти, що перебувають на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, не може бути накладено арешт та звернено стягнення за виконавчими документами згідно із зобов’язаннями уповноваженої особи, не пов’язаними з укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг, а також з зобов’язаннями співвласників, не пов’язаними з оплатою спожитих комунальних послуг, отриманих за таким договором.

 

Операції на  поточних   рахунках  із  спеціальним  режимом використання не підлягають зупиненню.

 

6. У разі укладення договору про надання комунальної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем такий договір укладається з виконавцем відповідної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку від власного імені. Умови укладення та виконання такого договору, а також відносини між  колективним споживачем та індивідуальними споживачами регулюються статутом такого об’єднання та рішеннями його уповноважених органів управління.

 

7. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою цієї статті, та/або не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги  відповідно до вимог частини третьої цієї статті з урахуванням таких особливостей:

 

1) виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;

 

2) до плати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором   не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують  постачання відповідної комунальної послуги;

 

в) технічне обслуговування та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання природного газу та з постачання електричної енергії), здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників. Положення цієї частини не поширюються  на відносини щодо надання комунальних  послуг з постачання природного газу і  з постачання електричної енергії.

 

8. Положення цієї статті можуть застосовуватись до відносин, що виникають при укладенні, зміні та припиненні договорів про надання комунальних послуг споживачам у двоквартирних будинках та в інших будівлях, приміщення в яких є самостійними об’єктами нерухомого майна, за рішенням власників (співвласників) таких будинків (будівель).

 

 

 

Стаття 15. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком

 

1. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

 

У випадках, визначених законом, договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.

 

В одному багатоквартирному будинку договір про надання послуг з управління може укладатися одночасно не більш як з одним управителем.

 

Договір на надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

 

2. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладений від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування, може бути достроково розірваний у випадках та  порядку, визначених  законом.

 

 

 

 

 

Розділ V

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

 

 

Стаття 16. Загальні вимоги до надання житлово-комунальних послуг

 

1. Надання комунальних послуг та надання послуги з управління багатоквартирним будинком здійснюються безперервно, крім часу перерв на:

 

1) проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами;

 

2) міжопалювальний період для систем опалення виходячи з кліматичних умов згідно з  нормативно-правовими актами;

 

3) ліквідацію наслідків аварії.

 

2. У разі застосування планової перерви в наданні комунальних послуг виконавець зобов’язаний повідомити споживача через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, про таку планову перерву не пізніш як за 10 робочих днів (крім перерви на ліквідацію наслідків аварії). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.

 

У разі застосування перерви в наданні комунальних послуг на ліквідацію наслідків аварії виконавець зобов’язаний повідомити споживача через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніш як через три години з початку такої перерви. У повідомленні  зазначаються причини та строк перерви в наданні відповідних комунальних послуг.

 

3. Якість комунальної послуги в точці її обліку чи в іншому місці, визначеному відповідно до цього Закону, повинна відповідати  вимогам, встановленим цим Законом, іншими актами законодавства та договором. Обов’язок забезпечення відповідності якості комунальної послуги встановленим вимогам покладається на  виконавця такої послуги.

 

Обов’язок забезпечення відповідності якості послуги з управління встановленим вимогам та договору покладається на управителя багатоквартирного будинку.

 

Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.

 

4. Обов'язок щодо забезпечення готовності до надання комунальних послуг внутрішньобудинкових систем, що знаходяться в житловому будинку (у тому числі багатоквартирному) і призначені для надання комунальних послуг, покладається на власника такого будинку (співвласників багатоквартирного будинку), якщо цей обов’язок не покладено ним (ними) на управителя чи іншу особу відповідно до закону або договору.

 

У випадку настання перерв, визначених цією статтею,  плата за житлово-комунальні послуги не нараховується.

 

 

 

Стаття 17. Комерційний облік комунальних послуг

 

1. Комерційний облік комунальних послуг (крім послуги з поводження з побутовими відходами) здійснюється будинковим вузлом (вузлами) обліку відповідної комунальної послуги, що забезпечує загальний облік її споживання в будівлі, згідно з показниками його (їх) засобів вимірювальної техніки.

 

Комерційний облік комунальних послуг з постачання природного газу і з постачання електричної енергії у багатоквартирному будинку здійснюється встановленими в житлових і нежитлових приміщеннях споживачів індивідуальними вузлами обліку згідно з показниками його (їх) засобів вимірювальної техніки.

 

2. У разі відсутності або несправності вузлів обліку, зазначених у частині першій цієї статті, комерційний облік здійснюється в місці вводу відповідних зовнішніх інженерних мереж у будівлю (а для послуг з постачання природного газу і з постачання електричної енергії - в місці вводу відповідних внутрішньобудинкових мереж у житлове або нежитлове приміщення споживача) за розрахунковим або середнім споживанням відповідної комунальної послуги для такої будівлі в  установленому законодавством порядку.

 

У разі відсутності або несправності вузлів комерційного обліку централізованого водовідведення обсяг наданих споживачу послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води.

 

3. Будинкові вузли обліку відповідної комунальної послуги (крім послуги з поводження з побутовими відходами) у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів, є колективними вузлами обліку для всіх споживачів відповідної комунальної послуги у такому будинку (будівлі).

 

У багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів, обсяг відповідної комунальної послуги (крім послуги з поводження з побутовими відходами), визначений за допомогою колективного вузла обліку або відповідно до правил частини другої цієї статті у передбачених цією частиною випадках, розподіляється між споживачами відповідно до показників засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку та/або встановлених норм споживання відповідної комунальної послуги (за відсутності або несправності індивідуальних вузлів обліку) відповідно до частин четвертої - сьомої цієї статті.

 

4. Обсяг теплової енергії, спожитої у багатоквартирному будинку чи іншій будівлі, де налічуються два або більше споживачів, визначений за допомогою колективного вузла обліку або відповідно до правил частини другої цієї статті у передбачених цією частиною випадках, розподіляється між споживачами за такими правилами:

 

1) у разі якщо частина теплової енергії була витрачена на приготування гарячої води, загальний обсяг теплової енергії, що розподіляється між споживачами, зменшується на обсяг теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води, визначений на підставі показників відповідних вузлів обліку або за їх відсутності - за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

 

2) у разі якщо частина теплової енергії була витрачена на опалення місць загального користування будівлі, обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування, розподіляється між споживачами пропорційно до площі (об’єму) квартири (іншого приміщення) споживача –  за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

 

3) загальний обсяг теплової енергії (крім обсягу теплової енергії, витраченого на приготування гарячої води, опалення місць загального користування будівлі, а також обсягу теплової енергії, спожитої у приміщеннях, де встановлені індивідуальні вузли обліку теплової енергії/прилади -розподілювачі теплової енергії), розподіляється між споживачами, приміщення яких не обладнані індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами -розподілювачами теплової енергії  пропорційно до опалюваної площі таких споживачів. Споживачам, приміщення яких обладнані індивідуальними вузлами обліку теплової енергії/приладами - розподілювачами теплової енергії, обсяг спожитої теплової енергії визначається за їх показниками.

 

4) показники приладів - розподілювачів теплової енергії використовуються при розподілі виключно за умови, що такими приладами обладнано не менш як 75 відсотків опалювальних приладів у будівлі (крім приладів, розташованих у приміщеннях (місцях) загального користування багатоквартирних будинків);

 

5) для споживачів, приміщення яких обладнані індивідуальними вузлами обліку,  питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі (1 кубічний метр об’єму) квартири (іншого приміщення) не може становити менше мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії серед інших споживачів у будівлі, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України;

 

6) співвласниками багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічуються два або більше споживачів, можуть установлюватися поправочні коефіцієнти для розподілу обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами (у наріжних квартирах (приміщеннях), квартирах (приміщеннях), розміщених на перших і останніх поверхах будівель тощо) відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

 

5. Обсяги гарячої і холодної води, спожитої у багатоквартирному будинку чи іншій будівлі, де налічуються два або більше споживачів, визначені за допомогою колективного вузла обліку (або відповідно до правил частини другої цієї статті у передбачених цією частиною випадках), розподіляються між споживачами за такими правилами:

 

1) у разі якщо частина води була витрачена на полив клумб і газонів, прибирання місць загального користування тощо, обсяг води, що розподіляється між споживачами, зменшується на її обсяг, витрачений на такі загальнобудинкові потреби, визначений на підставі показань відповідних вузлів обліку;

 

2) у разі якщо приміщення всіх споживачів у будівлі обладнані індивідуальними вузлами обліку гарячої, холодної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, холодної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами пропорційно до показників засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку;

 

3) у разі якщо жодне приміщення в будівлі не обладнане індивідуальними вузлами обліку гарячої, холодної води, загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої,  холодної води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами пропорційно до  кількості осіб, які фактично користуються такими послугами;

 

4) у разі якщо частина приміщень у будівлі обладнана індивідуальними вузлами обліку гарячої, холодної води, а частина не обладнана, обсяг відповідної комунальної послуги, спожитий споживачами в приміщеннях, обладнаних вузлами індивідуального обліку, встановлюється у розмірі, визначеному за допомогою таких вузлів, а загальний обсяг спожитої у будівлі відповідно гарячої, холодної  води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби та споживачами в приміщеннях, обладнаних вузлами індивідуального обліку) розподіляється між споживачами, приміщення яких не обладнані індивідуальними вузлами обліку, пропорційно до обсягів споживання, визначених відповідно до встановлених норм споживання відповідних комунальних послуг та кількості осіб, які фактично користуються такими послугами.

 

6. Розподіл обсягу послуг з централізованого водовідведення, отриманих  у багатоквартирному будинку чи іншій будівлі, де налічуються два або більше споживачів, здійснюється відповідно до правил, визначених  частиною п’ятою цієї статті.

 

7. Обсяг спожитих у будівлі природного газу, електричної енергії, визначений за допомогою будинкового вузла обліку, розподіляється між споживачами  за правилами, встановленими законодавством, що регулює сфери природного газу, електричної енергії.

 

8. У разі виявлення у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів, витоків гарячої, холодної води із внутрішньобудинкових мереж гарячого, централізованого водопостачання протягом періоду, за який здійснюється розрахунок за відповідні житлово-комунальні послуги, з вини особи, відповідальної за утримання таких мереж, споживачі мають право вимагати від особи, відповідальної за утримання відповідних внутрішньобудинкових мереж, відшкодування їм вартості розподіленого на них відповідно до частини п’ятої цієї статті обсягу гарячої, холодної води в частині, яка перевищує обсяг спожитої гарячої, холодної води, визначений за допомогою вузлів індивідуального обліку та/або норм споживання відповідних комунальних послуг і кількості осіб, які фактично користуються такими послугами.

 

Співвласники багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічуються два або більше споживачів, можуть прийняти рішення про незастосування положень абзацу першого цієї частини при розрахунках за житлово-комунальні послуги у відповідному будинку, будівлі.

 

9. Обслуговування (огляд, опломбування/розпломбування, періодична повірка, в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж, та ремонт) та заміна засобів вимірювальної техніки будинкових вузлів обліку здійснюються суб’єктами господарювання, що надають відповідні комунальні послуги. Витрати на такі повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) включаються до тарифів на відповідні комунальні послуги.

 

10. Обслуговування (огляд, опломбування/розпломбування, періодична повірка, в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж, та ремонт) та заміна засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку в багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів, здійснюються власниками таких вузлів обліку за власний рахунок.

 

У разі укладання договорів про надання комунальної послуги виконавцем такої послуги з кожним із співвласників багатоквартирного будинку повірка, обслуговування та ремонт, в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж, засобів вимірювальної техніки індивідуальних вузлів обліку здійснюються виконавцем відповідної комунальної послуги, а витрати на такі повірку, обслуговування та ремонт, в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж, включаються до складу плати за абонентське обслуговування.

 

11.  Співвласники багатоквартирного будинку або іншої будівлі, де налічуються два або більше споживачів, можуть встановити інший порядок розподілу обсягів комунальних послуг, ніж той, що встановлений частинами четвертою - сьомою цієї статті.

 

 

 

Стаття 18. Послуги з управління багатоквартирним будинком

 

1. Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що укладається згідно з типовим договором.

 

2. Управитель  веде окремий облік доходів і витрат (облікову карту) щодо кожного багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, та забезпечує співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до цієї інформації щодо їхнього будинку в порядку, передбаченому договором.

 

3. У разі якщо за дорученням співвласників управитель здійснює накопичення коштів на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку, надає в оренду, встановлює сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку або якщо управитель уклав договори з виконавцями комунальних послуг від імені та за рахунок співвласників (крім випадку укладення колективного договору про надання комунальних послуг), управитель зобов’язаний відкрити для приймання платежів та проведення розрахунків за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, окремий банківський рахунок та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до інформації про рух коштів на відповідному рахунку.

 

Кошти такого рахунку є власністю співвласників багатоквартирного будинку та мають використовуватися виключно за цільовим призначенням.

 

4.  У разі якщо договором про надання послуг з управління передбачено  обов’язок управителя укласти договір страхування  своєї відповідальності   за шкоду, завдану спільному майну, правам та законним інтересам співвласників багатоквартирного будинку внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків,  управитель протягом одного місяця після укладення  договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (або внесення змін до нього) зобов’язаний укласти такий договір страхування строком   не менш як на  строк дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком та своєчасно його продовжувати (укладати новий).

 

5. Управитель – юридична особа зобов’язаний мати у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії  «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

 

Управитель - фізична особа - підприємець зобов’язаний  самостійно пройти професійну атестацію, або мати у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії  «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

 

Порядок здійснення професійної атестації управителів за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»  та перелік критеріїв, яким повинні відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють таку професійну атестацію, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

6. Доходи від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів спрямовуються на капітальний ремонт (заміну) спільного майна багатоквартирного будинку, якщо інше не встановлено договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком або рішенням співвласників багатоквартирного будинку чи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

 

7. У разі невиконання управителем вимог цього закону та договору співвласники багатоквартирного будинку або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку мають право вимагати дострокового припинення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

 

8. У разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, передати новому управителю багатоквартирного будинку чи  особі, уповноваженій співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:

 

1)  наявну технічну документацію на такий будинок за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

 

2) інформацію про виконані роботи з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;

 

3) інформацію про виникнення аварійних ситуацій і технічних несправностей у розрізі конструктивних елементів та інженерних мереж за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;

 

4) дані бухгалтерського обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;

 

5) інше майно, передане управителю багатоквартирного будинку за рішенням співвласників.

 

У разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком залишок коштів, що обліковуються на день припинення договору управління на окремих банківських рахунках, відкритих управителем згідно із частиною третьою цієї статті, а також на поточному рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритим згідно з частиною п’ятою статті 14 цього Закону, повертається кожному із співвласників, хто здійснив таку оплату. У частині  залишків коштів, що утворилися за рахунок доходів від використання спільного майна багатоквартирного будинку, кошти повертаються пропорційно до частки співвласника багатоквартирного будинку.

 

 

 

Стаття 19. Послуга з постачання природного газу

 

1. Одиницею виміру обсягу спожитого споживачем природного газу є кубічний метр або інша енергетична одиниця виміру, що визначена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

2. Постачання природного газу має забезпечуватися безперервно, з гарантованим рівнем безпеки та якості.

 

Параметри якості природного газу та величини його тиску повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.

 

Величина тиску газу не може бути меншою за мінімально допустиме значення, визначене нормативними та технічними документами на газові прилади і пристрої.

 

3. Для забезпечення безперервності та безпеки газопостачання оператор газорозподільної системи здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках за рахунок тарифів на послуги розподілу природного газу. Види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, визначаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Представник оператора газорозподільних систем має право доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в такому будинку в порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, встановленому законодавством.

 

Ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках (крім робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках) здійснюється за рахунок власників (співвласників) такого житлового, у тому числі багатоквартирного, будинку відповідно до кошторису, поданого оператором газорозподільних систем або іншим суб’єктом господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, та затвердженого власником (співвласниками) будинку.

 

4. Постачання природного газу споживачу здійснюється відповідно до типового договору, що затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

5. Договір про постачання природного газу укладається лише в разі наявності у споживача або його постачальника (виконавця послуги з постачання природного газу) договору на розподіл природного газу з відповідним оператором газорозподільної системи.

 

Оператор газорозподільної системи має право відмовити споживачу або його постачальнику в укладенні договору розподілу природного газу виключно з підстав, визначених у статті 19 Закону України «Про ринок природного газу».

 

 

 

Стаття 20. Послуга з постачання електричної енергії

 

1. Одиницею виміру обсягу спожитої електричної енергії є кіловат-година.

 

2. Виконавець послуги з постачання електричної енергії зобов’язаний постачати споживачеві електричну енергію відповідно до визначеної договором потужності електроустановок споживача з гарантованим рівнем надійності, безпеки та якості.

 

Параметри якості електричної енергії повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.

 

3. Для забезпечення безперервності та безпеки електропостачання електророзподільне підприємство або інший суб’єкт господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках. Види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері електроенергетики.

 

Представники електророзподільного підприємства або іншого суб’єкта господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, мають право доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в такому будинку.

 

Ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках (крім робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках) здійснюється за рахунок власників (співвласників) такого житлового, у тому числі багатоквартирного, будинку відповідно до кошторису, поданого електророзподільним підприємством або іншим суб’єктом господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, та затвердженого власником (співвласниками) будинку в установленому законом порядку.

 

4. Постачальники електричної енергії, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачеві, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні договору.

 

5. Послуга з постачання електричної енергії надається згідно з умовами договору та вимогами правил, що затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, якщо інше не передбачено законом.

 

 

 

Стаття 21. Послуга з постачання теплової енергії

 

1. Одиницею виміру обсягу спожитої споживачем теплової енергії є гігакалорія, якщо інша  енергетична одиниця виміру не встановлена уповноваженим державним органом.

 

2. Виконавець послуги з постачання теплової енергії повинен забезпечити постачання теплоносія безперервно, з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.

 

Параметри якості теплової енергії повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.

 

3. Постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення здійснюється в опалювальний період.

 

Порядок визначення дати початку і закінчення опалювального періоду визначається законодавством.

 

4. Постачання теплової енергії на індивідуальні теплові пункти споживачів для потреб опалення та приготування гарячої води здійснюється безперервно, з урахуванням перерв, визначених статтею 16 цього Закону.

 

5. Ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

 

6. Послуга з постачання теплової енергії надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з постачання теплової енергії, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

 

 

 

Стаття 22. Послуга з постачання гарячої води

 

1. Одиницею виміру обсягу спожитої споживачем гарячої води є кубічний метр.

 

2. Виконавець послуги з постачання гарячої води повинен забезпечити її постачання безперервно, з гарантованим рівнем безпеки, температури та величини тиску.

 

3. Параметри якості гарячої води повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.

 

4. Послуга з постачання гарячої води надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом,  та вимогами правил надання послуг з постачання гарячої води, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

 

5. Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою систем автономного опалення та/або обладнання (теплообмінників) індивідуального теплового пункту, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку і з урахуванням собівартості виробництва надання такої послуги, а також рентабельності суб’єкта господарювання, що провадить таку діяльність.

 

 

 

Стаття 23. Послуга з централізованого водопостачання

 

1. Одиницею виміру обсягу спожитої споживачем води є кубічний метр.

 

2. Виконавець послуги з централізованого  водопостачання повинен забезпечити її постачання безперервно, з гарантованим рівнем безпеки та величини тиску.

 

3. Параметри якості води повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.

 

4. Послуга з централізованого водопостачання надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом,  та вимогами правил надання послуг з централізованого водопостачання, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

 

 

 

Стаття 24. Послуга з централізованого водовідведення

 

1. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з централізованого водовідведення є кубічний метр.

 

2. Критерієм якості послуги з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача, за умови справності мереж споживача.

 

3. Послуга з централізованого водовідведення надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом,   та вимогами правил надання послуг з централізованого водовідведення, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

 

 

 

Стаття 25. Послуга з поводження з побутовими відходами

 

1. Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.

 

Якщо інше не визначено законом, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку або інша уповноважена особа, яка укладає колективний договір про надання комунальних послуг, з урахуванням схеми санітарного очищення  населеного пункту має право на вибір серед визначених у встановленому законодавством порядку виконавців послуг з поводження з побутовими відходами.

 

2. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або інша одиниця, визначена у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Одиниця виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами визначається органом місцевого самоврядування.

 

3. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, дотримання  правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

4. Послуга з поводження з побутовими відходами надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

5. У разі запровадження роздільного збирання побутових відходів, при встановленні цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами цих відходів.

 

 

 

Стаття 26. Відповідальність за неналежне виконання договору

 

1. У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка  суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

 

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги.

 

2. Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.

 

3. Виконавець комунальної послуги не несе відповідальності за її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку такої послуги чи в іншому місці, визначеному відповідно до цього Закону, її якість відповідала  вимогам, встановленим цим Законом, іншими актами законодавства і договором.

 

4. Виконавець комунальної послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та з постачання природного газу) має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачу незалежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги  протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Таке попередження надсилається споживачу не раніше наступного робочого дня після спливу граничного терміну оплати комунальної послуги, визначеного законодавством та/або договором про надання відповідної комунальної послуги.

 

Обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги здійснюється виконавцем у присутності представника особи, яка здійснює технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, а також управителя або посадової особи чи працівника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, якщо управління багатоквартирним будинком здійснюється відповідно управителем або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попередженні виконавцем про день та час  здійснення обмеження (припинення) надання комунальної послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання комунальної послуги споживачу.

 

Співвласники, управитель чи об’єднання  співвласників багатоквартирного будинку, які здійснюють управління багатоквартирним будинком, а також особа, яка здійснює технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, зобов’язані забезпечити доступ виконавця до таких систем для реалізації права на обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги споживачу. Такий доступ надається виключно в межах, необхідних для здійснення обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги конкретному споживачу.

 

Постачання комунальної послуги  відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладання угоди про реструктуризацію заборгованості.

 

Обмеження (припинення) надання комунальних послуг з постачання електричної енергії та природного газу здійснюється відповідно до законів, що регулюють сфери електричної енергії та природного газу.

 

 

 

Стаття 27. Порядок оформлення претензій споживачів

 

1. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг споживач має право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

 

2. У разі ненадання, надання неналежної якості послуги з управління багатоквартирним будинком споживач має право викликати управителя для перевірки якості наданих послуг.

 

3. Порядок перевірки якості надання комунальних послуг та якості послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

 

4. За результатами перевірки якості надання комунальних послуг або якості послуг з управління багатоквартирним будинком складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління  багатоквартирним будинком).

 

5. Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення споживача.

 

Акт-претензія складається виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) та споживачем і повинен містити інформацію про те, в чому полягало ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком, дату (строк) її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, а також іншу інформацію, що характеризує ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості.

 

У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого  водопостачання, централізованого постачання гарячої води або газопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб включається до акта-претензії.

 

Порядок здійснення забору проб та проведення їх дослідження встановлюється щодо послуг з централізованого  водопостачання та централізованого постачання гарячої води - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства,  щодо послуг з постачання природного газу - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері енергетики, якщо інше не передбачено законом.

 

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень проб підлягають компенсації за рахунок виконавця відповідної послуги.

 

6. У разі неприбуття виконавця комунальної послуги або управителя (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується споживачем, а також не менш як двома споживачами відповідної послуги, які проживають (розташовані) в сусідніх будівлях (у приміщеннях якщо послуга надається у багатоквартирному будинку), і надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) рекомендованим листом.

 

7. Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем (управителем) відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнанними таким виконавцем (управителем).

 

 

 

Стаття 28. Особливості оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку

 

1. Оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку здійснюється в порядку, передбаченому статтею 27 цього Закону, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

 

2. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, що надаються у багатоквартирному будинку на підставі індивідуальних договорів, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг, підписання акта-претензії, відібрання проб здійснюються співвласником - стороною договору або його представником.

 

На вимогу співвласника – сторони договору в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг беруть участь представник об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управитель, якщо управління багатоквартирним будинком здійснює відповідно об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управитель, які в такому разі вони також підписують акт-претензію, якщо участь у перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг беруть представник об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управитель.

 

У разі неприбуття представника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управителя на вимогу співвласника для участі в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію така відмова не є перешкодою для проведення перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг та (або) підписання акта-претензії. Інформація про відмову зазначається в акті-претензії.

 

3. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, що надаються у багатоквартирному будинку, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг, підписання акта-претензії, відібрання проб здійснюються представником об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Співвласники беруть участь у перевірці за бажанням.

 

На вимогу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку - сторони договору в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг бере участь управитель, який у такому разі також підписує акт-претензію.

 

У разі неприбуття управителя на вимогу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку для участі в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію така відмова не є перешкодою для проведення перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг та (або) для підписання акта-претензії. Інформація про відмову зазначається в акті-претензії.

 

4. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, що надаються у багатоквартирному будинку на підставі колективного договору про надання комунальних послуг, укладеного між виконавцем таких послуг та управителем, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих послуг, підписання акта-претензії, відібрання проб здійснюються таким управителем або іншою уповноваженою співвласником особою. Співвласники або представники об’єднання співвласників багатоквартирного будинку беруть участь у перевірці за бажанням.

 

5. У разі ненадання, надання неналежної якості послуг з управління багатоквартирним будинком виклик управителя для перевірки якості наданих послуг, підписання акта-претензії здійснюється стороною договору про управління багатоквартирним будинком.

 

 

 

Стаття 29. Порядок доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна споживача

 

1. Споживач зобов’язаний забезпечити представникам виконавця комунальної послуги доступ до свого житла, іншого об’єкта нерухомого майна для:

 

1) ліквідації та відвернення аварій, пов’язаних із наданням відповідної комунальної послуги, ― цілодобово;

 

2) встановлення або заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних чи профілактичних оглядів, зняття контрольних показань засобів обліку ― згідно з умовами договору про надання відповідної комунальної послуги, договору про управління багатоквартирним будинком.

 

2. Представники виконавця комунальної послуги під час доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна зобов’язані:

 

1) пред’явити відповідне посвідчення;

 

2) поважати права споживачів, утримуватися від розголошення інформації щодо особистого життя споживача, інших осіб, які перебувають у житлі (іншому об’єкті нерухомого майна), яка стала їм відома у зв’язку з доступом до житла, іншого об’єкта нерухомого майна;

 

3) перебувати тільки в тих приміщеннях, в яких розташоване обладнання, перевірка, ремонт, встановлення, заміна або огляд якого проводиться.

 

3. Відмова споживача надати доступ виконавцю комунальної послуги до належних споживачу приміщень у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, є підставою для припинення надання споживачеві відповідної комунальної послуги. Після надання споживачем такого доступу надання послуги відновлюється.

 

4. У невідкладних випадках, пов’язаних з необхідністю рятування життя і здоров’я людей та/чи майна, в установленому цією статтею порядку може бути здійснено доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна без отримання згоди його власника (користувача) (несанкціонований доступ) для проведення огляду та ліквідації або відвернення аварії.

 

5. Несанкціонований доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна відбувається без отримання згоди його власника (користувача), якщо в момент виникнення невідкладного випадку такий власник (користувач) відсутній і немає можливості встановити зв’язок з ним для інформування про необхідність негайного прибуття до житла, іншого об’єкта нерухомого майна або він відмовляється допустити в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) представника виконавця, і при цьому є об’єктивні підстави вважати, що аварія, неполадки, що створюють загрозу життю та/або майну, наявні саме в цьому житлі (іншому об’єкті нерухомого майна).

 

6. Представник виконавця попереджає власника (користувача), який присутній, але відмовляється допустити його до житла (іншого об’єкта нерухомого майна), про здійснення несанкціонованого доступу.

 

7. Під час здійснення несанкціонованого доступу і до повного завершення робіт, визначених частиною восьмою цієї статті, повинні бути присутні представник виконавця, представник органів внутрішніх справ, працівники аварійно-ремонтної бригади та власник (користувач) з будь-якої із сусідніх будівель (з будь-якого приміщення, розташованого у тому самому багатоквартирному будинку, якщо несанкціонований доступ здійснюється у багатоквартирному будинку).

 

8. Під час несанкціонованого доступу на працівників аварійно-ремонтної бригади покладаються такі обов’язки:

 

1) забезпечення доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна, у тому числі, за потреби, шляхом порушення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон або інших елементів будівель і приміщень після погодження своїх дій з іншими учасниками несанкціонованого доступу;

 

2) здійснення огляду місця аварії та/або місця виникнення неполадок, що унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам;

 

3) проведення ремонтних та відновлювальних робіт;

 

4) невідкладне відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон, замків, запорів на них та інших елементів будівель і приміщень, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу, і проведення відповідних ремонтних та відновлювальних робіт;

 

5) дотримання прав осіб, які проживають (перебувають) у відповідному житлі, іншому об’єкті нерухомого майна, мінімізація негативних наслідків несанкціонованого доступу, зокрема щодо їхнього майна, та обмеження доступу лише тими приміщеннями, в яких виконуються відповідні ремонтні та відновлювальні роботи.

 

9. Під час здійснення несанкціонованого доступу представник виконавця складає акт про здійснення несанкціонованого доступу та проведення ремонтних і відновлювальних робіт, який підписується всіма учасниками такого доступу. В акті обов’язково зазначаються:

 

1) підстави для здійснення несанкціонованого доступу;

 

2) інформація про попередження споживача із зазначенням часу та осіб, які вели переговори із споживачем, у разі їх проведення;

 

3) причина та місце виникнення аварії, перелік неполадок;

 

4) перелік виконаних робіт; прізвища, імена, по батькові та посади учасників несанкціонованого доступу;

 

5) інформація про спосіб і час відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон або інших елементів будівель і приміщень, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу, і проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

 

Оригінал складеного акта зберігається у виконавця комунальної послуги. Іншим учасникам несанкціонованого доступу видаються копії акта, завірені печаткою виконавця.

 

10. Представник виконавця у присутності інших учасників несанкціонованого доступу опечатує відновлені двері, вікна чи інші елементи будівель і приміщень власною печаткою та ставить підпис, час і дату опечатування.

 

11. Витрати на здійснення несанкціонованого доступу у зв’язку з відмовою власника (користувача) надати допуск до свого житла (іншого об’єкта нерухомого майна), а також завдана внаслідок цього шкода покладається на винну особу.

 

Витрати, пов’язані із забезпеченням несанкціонованого доступу, проведенням ремонтних і відновлювальних робіт, необхідних у зв’язку з відсутністю власника (користувача) у житлі (іншому об’єкті нерухомого майна), покладаються на особу, з вини якої сталася аварія (неполадка).

 

Виконавець комунальної послуги, який самостійно здійснив зазначені витрати, має право на зворотну вимогу щодо відшкодування таких витрат за рахунок винних осіб.

 

12. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється управителем, передбачені цією статтею права та обов’язки представників виконавців комунальних послуг щодо доступу (у тому числі несанкціонованого) до житла, іншого об’єкта нерухомого майна поширюються також на управителя та його представника.

 

13. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, передбачені цією статтею права та обов’язки представників виконавців комунальних послуг щодо доступу (у тому числі несанкціонованого) до житла, іншого об’єкта нерухомого майна поширюються також на посадових осіб і працівників такого об’єднання.

 

 

 

 

 

Розділ VI

 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування,  крім:

 

 пункту 8 цього Розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;

 

пункту 7 частини першої та пункту 10 частини другої статті 7, частини першої статті 26, які набирають чинності з 1 січня 2018 року;

 

частини третьої статті 11; абзаців першого та другого частини п’ятої статті 18, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

 

2. Визнати  таким, що втратив чинність Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514) з дня набрання чинності цим Законом.

 

3. Встановити, що договори про надання комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом року з дня набрання чинності цим Законом, крім випадку, якщо до спливу зазначеного строку співвласники багатоквартирного будинку прийняли рішення про вибір моделі  організації договірних відносин з виконавцем  комунальної послуги відповідно до пункту 4 цього Розділу. У разі якщо згідно з такими договорами передбачений більш ранній термін їх припинення, дія таких договорів автоматично продовжується до спливу строку, що дорівнює одному року з дня набрання чинності цим Законом.

 

4. Не пізніш як протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу)  щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону.

 

5. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем  комунальної послуги протягом строку, визначеного в пункті 4 цього розділу, між виконавцем та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до частини сьомої  статті 14 цього Закону.

 

6. Встановити, що в багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення  та централізованого постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

 

Не допускається примусове відокремлення (відключення) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, у багатоквартирних будинках у разі відокремлення (відключення) від цих мереж інших власників квартир та нежитлових приміщень за їхнім бажанням.

 

7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1) в абзаці першому пункту 11 частини першої статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) слова «утримання будинків» замінити словами «управління багатоквартирними будинками»;

 

2) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170, із наступними змінами):

 

а) у пункті «а» статті 28:

 

підпункт 2 викласти в такій редакції:

 

«2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване  водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з централізованого постачання гарячої води, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

 

доповнити підпунктом 9 такого змісту:

 

«9) участь в організації та фінансуванні    капітальних ремонтів житлових  будинків, капітальних  ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, визначених за рішенням  відповідної сільської, селищної, міської ради»;

 

б) пункт «а» статті 30 доповнити підпунктами 18-20 такого змісту:

 

«18) призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, управителя багатоквартирного будинку;

 

19) встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у випадках та порядку, передбачених Кабінетом Міністрів України;

 

   20) визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами»;

 

3) у Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):

 

а) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

 

«послуги з поводження з побутовими відходами – послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що  надаються в населеному пункті згідно з  схемою санітарного очищення населеного пункту, затвердженою органом місцевого самоврядування»;

 

б) пункт «б» частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

 

«б) вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами»;

 

в) частину першу статті 18 доповнити пунктом «с» такого змісту:

 

«с) встановлення порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами»;

 

 г) частини другу і третю статті 351 замінити трьома новими частинами такого змісту:

 

«Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг  з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

 

Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами із споживачами. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів  зобов’язаний укласти договори про надання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів із суб’єктами господарювання, що надають такі послуги відповідно до схеми санітарної очистки населеного пункту. Договори на надання послуг з поводження з побутовими відходами мають містити інформацію про укладені договори  між виконавцем послуг з вивезення побутових відходів та  суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та/або захоронення побутових відходів».

 

У зв’язку з цим частини четверту ― п’ятнадцяту вважати відповідно частинами п’ятою ― шістнадцятою.

 

ґ)  пункт «а» частини першої статті 38 включити в такій редакції:

 

«а) стимулювання споживачів до роздільного збирання відходів шляхом виключення з плати за послугу з поводження з побутовими відходами вартості обсягів корисних компонентів цих відходів»;

 

4) у Законі України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами):

 

а) у  частині першій статті 5:

 

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

 

«централізованого водопостачання, централізованого водовідведення»;

 

абзац п’ятнадцятий виключити;

 

б) абзац одинадцятий статті 6 виключити;

 

5) статтю 9 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 409) викласти в такій редакції:

 

«Стаття 9. Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування

 

Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування встановлюються з метою визначення державних соціальних гарантій щодо надання житлово-комунальних послуг та розмірів витрат на найм житла, управління житлом і оплату комунальних послуг, які забезпечують реалізацію конституційного права громадянина на житло.

 

До державних соціальних нормативів належать:

 

гранична норма витрат на управління житлом, оплату комунальних послуг та абонентського обслуговування, передбачена Законом України «Про житлово-комунальні послуги», залежно від отримуваного доходу;

 

соціальна норма житла та соціальні нормативи користування комунальними послугами, з оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії громадянам;

 

показники якості управління багатоквартирним будинком і надання комунальних послуг»;

 

6)  частину першу статті 19 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст.112) доповнити абзацом шостим такого змісту:

 

«індивідуальними і колективними споживачами житлово-комунальних послуг, визначеними Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;

 

 7) у Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):

 

а) абзац шостий статті 16 після слова «розроблення» доповнити словами «і затвердження»;

 

б) частину п’яту статті 20 доповнити реченням третім такого змісту:

 

«Тарифи на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою систем автономного опалення, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, з урахуванням собівартості виробництва і постачання теплової енергії на таких системах, а також рентабельності суб’єкта господарювання, що провадить таку діяльність»;

 

8) у Законі України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст. 571, із наступними змінами):

 

а) пункт 3 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

 

«3) тарифи на комунальні послуги - тарифи на теплову енергію (крім тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, а також тарифи на послуги з постачання гарячої води»;

 

б) у тексті закону слова «централізоване водопостачання та водовідведення» в усіх відмінках замінити словами «централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» у відповідному відмінку. А слова «захоронення побутових відходів», «перероблення побутових відходів» і «перероблення та захоронення побутових відходів» виключити;

 

9) абзаци перший – третій частини четвертої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 30, ст. 1008) викласти в такій редакції:

 

«4. Якщо інше не встановлено законом,  що регулює відносини у сфері надання комунальних послуг, періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки, показники яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду, які є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

 

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки, показники яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), які є власністю фізичних осіб, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання, якщо інше не встановлено законом, що регулює відносини у сфері надання комунальних послуг.

 

Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання, якщо інше не встановлено законом»;

 

10)  пункт 28 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 157)

 

викласти в такій редакції:

 

 

 

«28) централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом»; 

 

 

11) у Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 29, ст. 262):

 

а) у частині п’ятій статті 5:

 

перше речення після слів «зобов’язаний передати» доповнити словами «паспорт об’єкта будівництва та»;

 

друге речення після слів «особу не визначено» доповнити словами «паспорт об’єкта будівництва та»;

 

б) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:

 

«2. Обсяг зобов’язань та відповідальності кожного співвласника за договором, який є обов’язковим для всіх співвласників, крім колективного договору про надання комунальних послуг, визначається пропорційно до його частки. Співвласник звільняється від відповідальності за договором, який є обов’язковим для всіх співвласників, крім колективного договору про надання комунальних послуг, якщо доведе, що належним чином виконав відповідні обов’язки співвласника»;

 

у статті 10 частину другу доповнити пунктами 8 іа 9 такого змісту:

 

 «8) відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг у порядку, встановленому законом, і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами, за умови дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

 

9) прийняття рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (укладення індивідуального та/або колективного договору про надання комунальної послуги)»;

 

у частині шостій статті 10 цифри «2 і 3» замінити цифрами і словом «2, 3 і 9»;

 

г) у статті 11:

 

частину першу доповнити словами: «що укладається згідно з типовим договором»;

 

частину четверту викласти в такій  редакції:

 

«4. Істотними умовами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком є:

 

1) перелік послуг;

 

2) вимоги до якості послуг;

 

3) права і обов’язки сторін;

 

4) відповідальність сторін за порушення договору;

 

5) ціна послуг;

 

6) порядок оплати послуг;

 

7) порядок і умови внесення змін до договору;

 

8) строк дії договору, порядок і умови продовження дії та розірвання договору;

 

8. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів,  передбачених цим Законом;

 

внести зміни до нормативно-правових актів, що визначають порядок перерахування субвенції з державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій  населенню, у частині забезпечення надання житлових субсидій стосовно: вартості комунальних послуг, що споживаються за колективним договором про надання комунальних послуг, та плати за  абонентське  обслуговування, яка сплачується виконавцю комунальної послуги відповідно до індивідуального договору про надання комунальних послуг;

 

забезпечити в межах своїх повноважень перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

  
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля