Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Законопроект обговорення № 1581-д

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Висновок

Петиція

Закон 417

Закон № 1198-VII

Резерв

Резерв
Пояснювальна записка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до
проекту Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (щодо удосконалення механізму надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На сьогодні достатньо гостро стоїть питання обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги, насамперед на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. На фоні економічної кризи, складних соціально-економічних умов особливо важливим є створення дієвого механізму контролю за якістю надання вказаних послуг, а також створення прозорої системи відносин між виконавцями послуг та їх споживачами. Багато нарікань серед споживачів викликає саме відсутність можливості споживача переконатися в тому, що саме на утримання його будинку витрачається певна сума коштів. Крім того відсутній дієвий механізм впливу з боку споживачів на виконавців послуг.

Зазначені недоліки в законодавчому регулюванні питання відсутності побудинкового обліку видатків на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є сигналом для вдосконалення законодавства, а також документального підтвердження факту надання послуг.

Крім того, наразі ми стикаємось з непоодинокими випадками зловживання виконавців послуг та небажанням сплачувати непідтверджені тарифи з боку споживачів.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Ціллю цього законопроекту є вдосконалення законодавства щодо створення дієвого прозорого механізму обліку витрат на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Зокрема цей законопроект покликаний усунути недоліки, виявлені під час реалізації Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та встановити прозорий механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також підтвердження фактичного надання послуг споживачам.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає встановлення норми, згідно з якою виконавці послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мають запровадити побудинковий облік доходів та витрат на їх надання, а також щомісячне звітування щодо надання послуг.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Дана сфера суспільних відносин регулюється Законом України "Про житлово-комунальні послуги".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України, проте покликаний створити сприятливий соціальний клімат у суспільстві.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття запропонованого проекту Закону дозволить створити прозорий механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

 

Народні депутати України:

О. О. Гончаренко

Д. Й. Андрієвський 
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля