Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Законопроект обговорення № 1581-д

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Висновок

Петиція

Закон 417

Закон № 1198-VII

Резерв

Резерв
Висновок
 
 
 
 
 
 ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
(щодо удосконалення механізму надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій)»
(реєстр. No 1714 від 13.01.2015 р.)
У законопроекті пропонується доповнити частину 2 статті 21 ЗаконуУкраїни «Про житлово-комунальні послуги»
( у подальшомуЗакону) новими пунктами, згідно з якими виконавець зобов’язаний «вести облікдоходів та видатків, які він здійснює відповідно до законодавства для надання кожної послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, згідно з встановленим переліком» (пункт 11) та «складати акти про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку та кожній послузі» (пункт 12).
На думк
усуб’єктів права законодавчої ініціативи, ухвалення цього Закону дозволить
«встановити прозорий механізм формування тарифів на послуги з утриманнябудинків і споруд та прибудинкових територій, а також підтвердження фактичного надання послуг споживачам».

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити
щодо нього такі зауваження та пропозиції.
1. Підтримуючи в цілому необхідність чіткого визначення витратвиконавців для забезпечення обґрунтованості тарифів, пропонуємо у пункті 11, яким доповнюється частина 2 статті 21 Закону, уточнити, хто і яквизначає «встановлений перелік» послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, про який у йдеться у цьому пункті. Крім цього, на
нашу думку, для забезпечення обґрунтованості тарифів цілком достатньоведення обліку відповідних витрат виконавця без ведення обліку його доходів.
Вважаємо також, що зазначений облік слід вести по кожному
будинку та кожній послузі, як це передбачено у пункті 12, яким також доповнюється зазначена частина.
В свою чергу, у пункті 12 доцільно було б
встановити, хто затверджуватиме порядок складення акту про наданняпослуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
2. Оскільки у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансовузвітність в Україні»застосовується термін «витрати»,
а не «видатки»,пропонуємо у проекті провести відповідну термінологічну заміну.

3. У зв‘язку з тим, що у проекті пропонується внесення змін до однієї
статті, його назва має бути уточнена на «Про внесення змін до статті
Закону України «Про житлово
-
комунальні послуги».
Узагальнюючий
висновок:
за результатами розгляду у першому читанні
законопроект може
бути прийнятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень
та пропозицій.
Керівник Головного управління
В.І.Борденюк
Вик.: О.А.Шевченко, Л.Г.Гринчишина
 


 
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля