Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Законопроект обговорення № 1581-д

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Висновок

Петиція

Закон 417

Закон № 1198-VII

Резерв

Резерв
Петиція

Суть звернення:Зняти з розгляду Верховною Радою "Проект Закону про житлово-комунальні послуги № 1581-д від 10.12.2015"

Прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора): Нікітіна Юлія Сергіївна
Статус: В установлений строк не набрала необхідної кількості голосів
Петиція №22/020658-еп. Подана 03.02.2016
Дата початку збору підписів: 03.02.2016

 

Текст електронної петиції:

1. Організації, які надають послуги газо-, водо-, тепло-, електро- постачання, підпадають під дію ЗУ "Про природні монополії" (ст. 5). Одним з принципів державного регулюванню природних монополій є принцип забезпечення захисту Споживачів, якості товару та інш.

2. Якщо буде прийнятий закон у редакції проекту № 1581-д - Споживачі комунальних послуг будуть лишені праву захисту своїх прав, так як "Управитель багатоквартирного будинку" не відноситься до категорій суб'єктів господарської діяльності, які підпадають під дію ЗУ "Про природні монополії", що фатично лишає Споживачів на якісні послуги, нагляд та регулювання за яким здійснює Держава.

3. Також проетом встановлені поняття "комерційного обліку послуг", що також порушує права побутових споживачів (фізичних осіб).

4. Проектом № 1581-д розширено коло обов'язків Соживачів, тоді як обов'язки "Управителя багатоквартирного будинку" зовісм відсутні.
Вважаю у разі прийняття закону у редакції запропонованого проекту фізичні особи (громадяни України) будуть у дуже дискринінаційних умовах у сфері ЖКХ та порушені норми прямої дії (Конституції України), якою передбачено недоотканість житла фізичної сособи та права доступу до нього.


 
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля