Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Лист НКРЕ

Тарифи 01.02.11р

Розпорядження КМДА від 29.04.2009 р. N 518

Тарифні "війни"

Мешканці встановлюють самі

Допомога мера

Постанова КМ № 529
Лист НКРЕ

N 245/11/17-10, 20.01.2010, Лист, Щодо врегулювання договірних відносин, Національна комісія регулювання електроенергетики України

   
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                            
Л И С Т

                    20.01.2010  N 245/11/17-10

                                     
ОСББ "Долина-39"    
Національна комісія  регулювання  електроенергетики   України
(
далі  -  НКРЕрозглянула  ваш  лист від 01.12.2008 N 12/01 щодо
врегулювання договірних відносин  та  в  межах  своєї  компетенції
повідомляє.

    
Відповідно до   положень   статті   1   Закону  України  "Про
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"
(далі  - Закон) об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
(далі - ОСББ) - юридична особа,  створена власниками для  сприяння
використанню  їхнього  власного  майна та управління,  утримання і
використання неподільного та загального майна.

     Згідно із положеннями  статті  4  Закону   ОСББ
об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав його членів
та   дотримання   їхніх   обов'язків,   належного   утримання   та
використання   неподільного   і   загального  майна,  забезпечення
своєчасного  надходження  коштів   для   сплати   всіх   платежів,
передбачених законодавством та статутними документами.

     Основна діяльність  об'єднання  полягає у здійсненні функцій,
що забезпечують реалізацію прав власників приміщень  на  володіння
та   користування   спільним  майном  членів  об'єднання,  належне
утримання будинку  та  прибудинкової  території,  сприяння  членам
об'єднання   в   отриманні  житлово-комунальних  та  інших  послуг
належної якості за обґрунтованими цінами та виконання  ними  своїх
зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.

     Взаємовідносини, які  виникають  в  процесі продажу і купівлі
електричної   енергії   між   виробниками   або    постачальниками
електричної   енергії   та   споживачами   (на  роздрібному  ринку
електричної   енергії)    регулюються    Правилами    користування
електричною енергією,  затвердженими  постановою НКРЕ від 31.07.96
N 28 (в редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910)
 (далі - ПКЕЕ).

     Положеннями пункту 1.2 ПКЕЕ зазначено, що:
     електроустановка - комплекс взаємопов'язаних  устаткування  і
споруд,  призначених  для виробництва або перетворення,  передачі,
розподілу чи споживання електричної енергії;
     населений пункт   -   юридична   особа  -  споживач  (власник
електроустановок  населеного  пункту  або  уповноважена  власником
(співвласниками)   експлуатаційна  організація,  в  господарському
віданні  якої  є  електроустановки  населеного  пункту),  об'єднує
населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з
метою  забезпечення  електричною  енергією  споживачів  населеного
пункту;
     споживач електричної енергії - юридична або фізична особа, що
використовує  електричну  енергію  для забезпечення потреб власних
електроустановок на підставі договору;
     споживачі населеного  пункту  -  населення,  електроустановки
якого приєднані  до  технологічних  електричних  мереж  населеного
пункту  та  яке розраховується за використану електричну енергію з
населеним пунктом.

     Таким чином,  будинок розглядається  як  населений  пункт,  а
мешканці цього будинку є споживачами населеного пункту.

     Згідно з пунктом 1.3 ПКЕЕ постачання електричної
енергії для забезпечення потреб електроустановки  здійснюється  на
підставі   договору   про   постачання   електричної  енергії,  що
укладається між  власником  цієї  електроустановки  (уповноваженою
власником   особою)   та  постачальником  електричної  енергії  за
регульованим тарифом,  або договору про купівлю-продаж електричної
енергії,   що  укладається  між  власником  цієї  електроустановки
(уповноваженою власником  особою)  та  постачальником  електричної
енергії за нерегульованим тарифом.

     Договір про постачання електричної енергії на основі типового
договору  (додаток  3  до   ПКЕЕ)     укладається
постачальником електричної енергії за регульованим тарифом з усіма
споживачами та субспоживачами (крім населення), які розташовані на
території   здійснення   ліцензованої   діяльності  постачальником
електричної енергії  за  регульованим  тарифом   (абзацом   першим
пункту 1.6 ПКЕЕ).

     Особливості постачання   електричної  енергії  для  населених
пунктів визначені розділом 12 ПКЕЕ.

     Відповідно до пункту 12.3 ПКЕЕ  населений  пункт
на  підставі  договору про постачання електричної енергії здійснює
закупівлю електричної енергії у постачальника електричної  енергії
з  метою  її подальшого використання споживачами населеного пункту
для задоволення комунально-побутових потреб споживачів  населеного
пункту,  для технічних цілей та інших потреб населеного пункту. За
обсяг закупленої електричної енергії з постачальником  електричної
енергії   розраховується   населений   пункт  відповідно  до  умов
договору.

     Закупівля електричної  енергії  у  постачальника  за  рахунок
коштів    споживачів   населеного   пункту,   умови   використання
електричної  енергії,  розрахунків  за   неї,   умови   технічного
забезпечення    електропостачання    електроустановок   споживачів
населеного  пункту,  утримання  та  обслуговування   технологічних
електричних   мереж   населеного  пункту  регулюються  установчими
документами населеного пункту та/або  укладеними  у  встановленому
законодавством   порядку  договорами  між  споживачами  населеного
пункту та  населеним  пунктом  щодо  обслуговування  технологічних
електричних мереж    населеного    пункту    (пункт   12.4   ПКЕЕ)
.

     Крім цього,  пунктом  2.1  Порядку  застосування  тарифів  на
електроенергію,  що  відпускається  населенню і населеним пунктам,
затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.99  N  309
(із змінами та доповненнями) (далі - Порядок) до населених пунктів
відносяться споживачі,  які  розраховуються  з  енергопостачальною
організацією    за    загальним   розрахунковим   лічильником   за
електроенергію,  яка споживається населенням для різних  побутових
потреб, зокрема, житлових будинках, квартирах та гуртожитках.

     Слід зазначити,  що  оплата  електроенергії,  спожитої  ОСББ,
зокрема на технічні цілі,  наприклад,  енергозабезпечення  ліфтів,
освітлення  місць  загального  користування (східці,  ліфти тощо),
проводиться відповідно до норм,  зазначених у Примітці до  Порядку
. Так, в Примітці зазначається, що електрична енергія,
яка    витрачається    населеними    пунктами    (крім     дачних,
дачно-будівельних  кооперативів  і  садових товариств) на технічні
цілі (роботу  ліфтів,  насосів  та  інше)  та  освітлення  дворів,
східців і  номерних  знаків,  оплачується  за  тарифом  20,3  коп.
за 1 кВт•год.

     Положеннями пункту 12.5 ПКЕЕ  визначено,  що  у
разі виходу із складу населеного пункту або прийняття відповідного
рішення органом управління населеного пункту  споживач  населеного
пункту  або  фізична  особа,  електроустановки  якої  приєднані до
технологічних електричних мереж населеного пункту (далі - споживач
на  території  населеного  пункту),  для  користування електричною
енергією має право,  в тому числі укласти тристоронній договір про
користування електричною енергією на території населеного пункту з
постачальником електричної енергії та населеним пунктом на  основі
типового   договору   (додаток   5   до  Правил)  та  договір  про
користування   електричною   енергією   відповідно    до    Правил
користування  електричною  енергією  для  населення,  затверджених
постановою Кабінету  Міністрів  України  від   26.07.99   N   1357
.

     Отже, у   разі   прийняття   відповідного   рішення   органом
управління населеного пункту споживач населеного пункту має  право
укласти   договір   про   користування   електричною   енергією  з
енергопостачальником.

     Отже, оформлення    договірних     відносин     між     ОСББ,
ВАТ "АК "Вінницяобленерго" та мешканцями будинку має здійснюватись
з урахуванням наведених положень ПКЕЕ.

 Член Комісії                                          Ю.Андрійчук
Текст надано ЗАТ «ІНФОРМТЕХНОЛОГІЯ» 
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля