Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Порядок вступу

Діяльність

Закон Про ОСББ

Досвід інших

Оплата праці

Будинкові "революції"

Проблеми ОСББ/ЖБК

Заяви мешканці

Дог мешканці

Перелік док

Договір

Додатки

Дані ГВП

Характеристика будинку

Договір транзиту

Договір послуг

Утеплення квартири, будинку
Договір транзиту

Цей проєкт договору надало ПАТ "Київенерго" для обговорення.
Він для нас в цілому не прийнятний.
Але його користь, що договір є документом, який можна обговорювати і не більше.
Подивіться, що можна використати, що треба змінити, підкорегувати, а що відкинути, як не прийнятне.
Прошу Ваші зміни, доповнення та зауваження надсилати на   smdedov@ukr.net

************************************

ДОГОВІР
про забезпечення передачі (транзиту) теплової енергії та гарячої води внутрішньо-будинковими
мережами і розмежування відповідальності сторін при наданні послуг з централізованого
опалення та постачання гарячої води
м. Київ «____»_________20___р.

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», надалі Виконавець послуг, в особі
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
з однієї сторони, та ______________________________________________, що є суб’єктом господарювання, предметом
діяльності якого є надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій житлового будинку N
______________________________________________________________ у м. Києві, надалі Балансоутримувач, в особі
_______________________________________________________________________, з іншої сторони (надалі Сторони),
керуючись
– Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;
– Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
– Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.05 № 630;
– Типовим договором про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529;
– Типовим переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529;
– Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869;
– Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 01.06.2011 № 869;
– Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими наказом
Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу України 10.12.2008 № 620/378;
– Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими наказом Мінпаливенерго
України від 14.02.2007 № 71;
– Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту
приміщень, будинків, споруд, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 10.08.2004 № 150;
– Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом
Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76;
– Правилами підготовки та проведення опалювального сезону в м. Києві, затверджених розпорядженням
Представника Президента України від 07.10.92 N 1187;
– Положенням про порядок підготовки систем теплоспоживання споживачів до опалювального сезону у м.
Києві, затвердженим розпорядженням КМДА від 06.08.2008 № 1117;
– чинним законодавством України.
уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Балансоутримувач зобов'язується забезпечити належні умови для передачі (транзиту) теплової енергії та гарячої
води внутрішньо-будинковими мережами, що знаходяться у його власності або на його балансі при наданні
Виконавцем послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води споживачам цих послуг, у будинку
№ 1/27, вулиця Архітектора Ніколаєва у м. Києві.
Технічні характеристики будинку:
- Загальна опалювальна площа квартир – _______ кв.м.
- Загальна площа квартир – ________ кв.м.
- Загальна опалювальна площа будинку – _______ кв.м.
- Загальна площа будинку – _______ кв.м.
Балансоутримувач зобов'язується утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані,
здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, забезпечувати тепловий баланс будинку, зокрема утеплення місць
загального користування.
Балансоутримувач виконує роботи відповідно до затвердженого (погодженого) рішенням органу місцевого
самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій.
Виконавець послуг зобов’язаний забезпечити постачання теплової енергії та гарячої води належної якості та
встановлених параметрів до межі експлуатаційної відповідальності, встановленої цим Договором.
/ /
Межа розподілу балансової належності та експлуатаційної відповідальності щодо технічного обслуговування
мереж визначається:
1. Щодо зовнішніх теплових мереж - «Актом розподілу балансової належності мереж та експлуатаційної
відповідальності сторін», що є Додатком № 1 до цього Договору та його невід’ємною частиною;
2. Щодо внутрішньобудинкових мереж – експлуатаційною відповідальністю за вузол обліку теплової енергії –
від вводу в будинок до вводу у вузол обліку теплової енергії;
3. Щодо внутрішньобудинкових систем централізованого опалення – від останньої засувки вузла обліку теплової
енергії до відгалуження від стояків в межах приміщення споживача комунальної послуги;
4. Щодо внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання – від останньої засувки вузла обліку теплової
енергії до першої запірної арматури від стояків в межах приміщення споживача комунальної послуги,
включаючи першу запірну арматуру.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець послуг має право:
2.1.1 Контролювати відповідно до діючих норм і правил своєчасність та якість виконання Балансоутримувачем
робіт з утримання, ремонту і технічного обслуговування внутрішньо-будинкових мереж централізованого
опалення та постачання гарячої води та підготовки систем теплоспоживання до роботи в опалювальний
період.
2.1.2 Вимагати від Балансоутримувача приведення стану індивідуального теплового пункту будинку, теплових
мереж до межі експлуатаційної відповідальності, будинкових вводів у відповідність до проектної
документації.
2.1.3 Контролювати відповідно до діючих норм і правил своєчасність та якість виконання Балансоутримувачем
робіт із забезпечення теплового балансу будинку, зокрема утеплення місць загального користування, із
внесенням зауважень до Акту готовності будинку до опалювального періоду та Паспорту готовності до роботи
в опалювальний період будинку.
2.1.4 Вимагати від Балансоутримувача своєчасного та якісного вжиття заходів для забезпечення якості послуг
централізованого опалення та постачання гарячої води, та термінового усунення недоліків у роботі
внутрішньобудинкових мереж та порушень теплової ізоляції будинку, які виникли з його вини, у порядку,
визначеному законодавством та цим Договором.
2.1.5 Викликати представника Балансоутримувача для складання та підписання актів-претензій споживачів
комунальних послуг та для фіксації фактів:
– заподіяння збитків майну та/або приміщенням споживачів послуг, шкоди, заподіяної їх життю чи
здоров'ю, які пов’язані з неякісним наданням комунальних послуг з централізованого опалення та
постачання гарячої води;
– зниження кількісних та якісних показників послуг з централізованого опалення та постачання гарячої
води, відхилення їх параметрів від затверджених норм та нормативів;
– недодержання нормативного рівня температури гарячої води у разі виявлення підмісів холодної води в
систему постачання гарячої води;
– перевищення встановлених строків проведення ремонтно-профілактичних та аварійно-відбудовних
робіт на внутрішньобудинкових мережах централізованого опалення та постачання гарячої води.
2.1.6. Вимагати від Балансоутримувача визначення кількісного виміру витоків гарячої води та/або теплоносія при
виявлені витоків із внутрішньобудинкових мереж та винних у витоках осіб та/або установ, що підтверджувати
актом, складеним спільно із представниками Балансоутримувача, споживача та Виконавця послуг,
відповідно до п. 2.1.5. цього договору, та при складанні Акту про залиття, аварію, що трапилась на системі
централізованого опалення, гарячого водопостачання.
2.1.7. Вимагати від Балансоутримувача відшкодування збитків, які виникли внаслідок його дій або бездіяльності у
порядку, визначеному законодавством та цим Договором, у тому числі:
– заподіяних майну та/або приміщенням споживачів послуг, шкоди, заподіяної їх життю чи здоров'ю;
– за зниження кількісних та якісних показників послуг з централізованого опалення та постачання гарячої
води, відхилення від затверджених норм та нормативів;
– за перевищення встановлених строків проведення ремонтно-профілактичних та аварійно-відбудовних
робіт.
2.1.8. Отримувати від Балансоутримувача інформацію, яка впливає на визначення обсягів та вартості наданих у
розрахунковому періоді послуг централізованого опалення та постачання гарячої води:
– перевищення встановлених строків проведення ремонтно-профілактичних та аварійно-відбудовних робіт;
– графік проведення ремонтно-профілактичних та аварійно-відбудовних робіт на наступний місяць;
– зміни у кількості та складі мешканців, власників/орендарів нежитлових приміщень;
– належним чином оформлені копії або відповідні екземпляри актів про витоки та актів про залиття, аварії
що трапились в системі централізованого опалення, гарячого водопостачання із додержанням вимог
п. 2.1.5 цього Договору.
/ /
2.2 Виконавець послуг зобов'язаний:
2.2.1 Забезпечити належний технічний стан останнього запірного устрою перед вводом у внутрішньобудинкові
системи централізованого опалення та гарячого водопостачання.
2.2.2 Забезпечити належний технічний стан теплових мереж до межі експлуатаційної відповідальності та
обладнання індивідуального теплового пункту, вузла обліку теплової енергії тощо.
2.2.3 Здійснювати експлуатацію, технічне обслуговування, аварійно-відновлювальний роботи та поточний ремонт
теплових мереж до межі експлуатаційної відповідальності, будинкових вводів, обладнання індивідуального
теплового пункту будинку, відповідно до вимог нормативно-технічної документації та документації
обладнання з дати прийняття до технічної експлуатації, яка визначається відповідним актом.
2.2.4 Виконувати необхідні випробування, постійний та періодичний контроль технічного стану теплових мереж до
межі експлуатаційної відповідальності, будинкових вводів, випробування, постійний та періодичний контроль
технічного стану та налагодження обладнання індивідуального теплового пункту будинку, періодичну
державну повірку приладів обліку теплової енергії.
2.2.5 Здійснювати обслуговування і ремонт транзитних (внутрішньоквартальних) теплових мереж, які проходять по
технічним підвалам житлових будинків, якщо ці теплові мережі знаходяться на його балансі або технічному
обслуговуванні.
2.2.6 Забезпечити гідравлічний і тепловий режими у відповідності до проекту теплопостачання будинку та
контролювати їх шляхом перевірки тиску і температури на межі експлуатаційної відповідальності,
встановленої Додатком 1 до цього Договору.
2.2.7 Своєчасно усувати виявленні несправності на обладнанні і мережах, що знаходяться в межах його
експлуатаційної відповідальності.
2.2.8 Інформувати Балансоутримувача про відключення об'єктів теплопостачання: при аварійних ситуаціях –
протягом доби після їх виявлення, в інших випадках – в термін не пізніше ніж за три робочі доби до
відключення.
2.2.9 Своєчасно вживати заходи по усуненню недоліків та несправностей пов'язаних з наданням комунальних
послуг централізованого опалення та постачання гарячої води, що виникли з його вини.
2.2.10 Повідомляти Балансоутримувача про несправності внутрішньобудинкових мереж, що стали відомі йому при
роботі із споживачами послуг або даних диспетчеризації виробничого процесу.
2.2.11 Надавати Балансоутримувачу інформацію щодо:
- терміну планових випробувань теплових мереж на щільність;
- графік виконання планових відновлювальних та ремонтних робіт теплових мереж, якими забезпечується
постачання теплової енергії та гарячої води до межи розподілу експлуатаційної відповідальності;
- терміни усунення аварійних пошкоджень на теплових мережах, що з’єднані з внутрішньобудинковими
системами на межі розподілу експлуатаційної відповідальності;
- кількість встановлених у споживачів будинку квартирних засобів обліку гарячої води та/або теплової
енергії, що знаходяться на його абонентському обліку;
- планову вартість робіт з проведення повірки, ремонту та технічного обслуговування квартирних засобів
обліку гарячої води та/або теплової енергії (включаючи їх демонтаж, транспортування та зворотний
монтаж після повірки або ремонту) для формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій.
2.2.12 Надавати Балансоутримувачу інформацію про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або
аварійно-диспетчерської служби Виконавця послуг.
2.2.13 Відшкодовувати Балансоутримувачу збитки за пошкодження внутрішньобудинкових мереж, що сталися
внаслідок порушення ним умов цього Договору.
2.3 Балансоутримувач має право:
2.3.1 Отримувати від Виконавця послуг інформацію про:
- терміни планових випробувань теплових мереж на щільність;
- графік виконання планових відновлювальних та ремонтних робіт теплових мереж, якими забезпечується
постачання комунальних послуг до межи розподілу експлуатаційної відповідальності;
- терміни усунення аварійних пошкоджень на теплових мережах, що з’єднані з внутрішньобудинковими
мережами на межі розподілу експлуатаційної відповідальності;
- кількість встановлених у споживачів будинку квартирних засобів обліку гарячої води та/або теплової
енергії;
- планову вартість робіт з проведення повірки, ремонту та технічного обслуговування квартирних засобів
обліку гарячої води та/або теплової енергії (включаючи їх демонтаж, транспортування та зворотний
монтаж після повірки або ремонту) для формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій.
2.3.2 Вимагати від Виконавця послуг своєчасного вжиття заходів по усуненню недоліків та несправностей
пов'язаних з наданням комунальних послуг централізованого опалення та постачання гарячої води,
експлуатації теплових мереж, будинкових вводів та обладнання індивідуального теплового пункту будинку,
що виникли з його вини, або відшкодування вартості зазначених робіт, якщо вони були виконані
Балансоутримувачем.
2.3.3 Контролювати належний технічний стан останнього запірного устрою перед вводом до внутрішньобудинкових
систем централізованого опалення та постачання гарячої води.
/ /
2.3.4 Вимагати від Виконавця послуг здійснення обслуговування і ремонту транзитних (внутрішньоквартальних)
теплових мереж, які проходять по технічним підвалам житлових будинків, якщо ці теплові мережі знаходяться
на балансі Виконавця послуг.
2.3.5 Вимагати від Виконавця послуг усунення недоліків експлуатації теплових мереж до межі експлуатаційної
відповідальності, будинкових вводів, обладнання індивідуального теплового пункту будинку.
2.3.6 Вимагати від Виконавця послуг здійснення випробувань, постійного та періодичного контролю технічного
стану, аварійно-відновлювальних робот та поточного ремонту теплової мережі до межі експлуатаційної
відповідальності, будинкових вводів.
2.3.7 Вимагати від Виконавця послуг здійснення випробувань, постійного та періодичного контролю технічного
стану, налагодження, аварійно-відновлювальних робот та поточного ремонту обладнання індивідуального
теплового пункту будинку.
2.3.8 Контролювати додержання Виконавцем послуг гідравлічного і теплового режиму на межі експлуатаційної
відповідальності у відповідності до проекту теплопостачання будинку.
2.3.9 Вимагати від Виконавця послуг відшкодування збитків за пошкодження внутрішньобудинкових мереж та
конструктивних елементів будівлі, що сталися внаслідок порушення ним умов цього Договору.
2.4. Балансоутримувач зобов'язаний:
2.4.1. Забезпечувати передачу (транзит) теплової енергії та гарячої води внутрішньобудинковими мережами від межі
розподілу експлуатаційної відповідальності до квартир споживачів.
2.4.2. Утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне
обслуговування та ремонт, відновлювати теплову ізоляцію трубопроводів, що проходять по технічним
підвалам і горищам, забезпечувати належний стан запірної арматури, вживати своєчасних заходів до
запобігання аварійним ситуаціям та їх ліквідації, усунення порушень щодо надання послуг в установлені
законодавством строки.
2.4.3. Щороку до початку опалювального сезону забезпечувати виконання обов’язкового переліку робіт з підготовки
внутрішньобудинкових систем централізованого опалення і гарячого водопостачання, устаткування та запірної
арматури, передбачених графіками підготовки систем теплоспоживання до роботи в осінньо-зимовий період з
отриманням від Виконавця послуг Акта готовності об’єкта теплопостачання до опалювального сезону та
Акта готовності будинку до опалювального періоду.
2.4.4. Проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із
залученням до такої перевірки представника Виконавця послуг та складенням відповідного акта.
2.4.5. Підтримувати у належному санітарно-технічному стані підвали, технічні підвали і приміщення теплових
пунктів.
2.4.6. Щорічно до початку опалювального сезону проводити роботи по забезпеченню теплового балансу будинку,
зокрема утепленню місць загального користування з підписанням Виконавцем послуг Паспорту готовності
будинку до роботи в опалювальний період.
2.4.7. Виконувати необхідний ремонт будівельної частини вбудованих теплових пунктів та інших приміщень, у яких
розташовані прилади обліку, пристрої систем теплопостачання.
2.4.8. Забезпечити цілодобовий безперешкодний доступ до будинкових вводів та індивідуального теплового пункту
будинку представників Виконавця послуг.
2.4.9. Не проводити без погодження з Виконавцем послуг реконструкцію систем опалення і гарячого
водопостачання (заміна та збільшення числа нагрівальних приладів, встановлення їх на балконах, лоджіях та
ін.), дотримуватися вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення ремонту, реконструкції
та переобладнання приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших
учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.
2.4.10. Спільно з представником Виконавця послуг проводити перевірку дросельних пристроїв, їх опломбування і
забезпечувати збереження встановлених пломб. Зняття пломб проводити лише в присутності представника
Виконавця послуг із складанням відповідного акту.
2.4.11. Після закінчення терміну експлуатації, встановленого технічної документацією, а також в інших випадках,
встановлених нормативною документацією, виконувати капітальний ремонт теплових мереж від межі
балансової належності до межі експлуатаційної відповідальності, будинкових вводів, обладнання
індивідуального теплового пункту будинку.
2.4.12. Надати Виконавцю послуг необхідний для виконання його обов’язків комплект документації, що включає:
- проект теплопостачання будинку;
- виконавчу документацію на теплопостачання;
- паспорти устаткування та обладнання з протоколами і актами випробувань, оглядів, ремонтів, приймання
в експлуатацію;
- сертифікати та свідоцтва про якість виготовлення та монтажу;
- однолінійні схеми електроустаткування і автоматики.
2.4.13. Надання документації, зазначеної в п.2.4.12 цього договору, оформлюється відповідним актом приймання-
передачі технічної документації. Надання документації передує складанню акту про приймання на технічне
обслуговування теплової мережі, будинкових вводів та обладнання індивідуального теплового пункту
будинку.
2.4.14. Надавати Виконавцю послуг інформацію про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або
аварійно-диспетчерської служби Балансоутримувача.
/ /
2.4.15. Протягом однієї доби з моменту виявлення, а в разі звернення Виконавця послуг - невідкладно інформувати
Виконавця послуг про:
- аварійні ситуації;
- порушення у роботі устаткування та приладів;
- недоліки у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що
належить до експлуатаційної відповідальності Виконавця послуг;
- відхилення експлуатаційних параметрів і режимів роботи систем теплопостачання від нормативних.
2.4.16. Своєчасно та якісно усувати за власний рахунок аварії та інші порушення порядку надання послуг
централізованого опалення та постачання гарячої води, що виникли з його вини.
2.4.17. Забезпечувати присутність представника Балансоутримувача для складання та підписання актів-претензій
споживачів комунальних послуг та для фіксації фактів:
– заподіяння збитків майну та/або приміщенням споживачів послуг, шкоди, заподіяної їх життю чи
здоров'ю, які пов’язані з неякісним наданням послуг з централізованого опалення та постачання гарячої
води;
– зниження кількісних та якісних показників послуг з централізованого опалення та гарячого
водопостачання, відхилення їх параметрів від затверджених норм та нормативів;
– недодержання нормативного рівня температури гарячої води у разі виявлення підмісів холодної води в
систему постачання гарячої води;
– перевищення встановлених строків проведення ремонтно-профілактичних та аварійно-відбудовних робіт
на внутрішньобудинкових мережах централізованого опалення та постачання гарячої води.
2.4.18. Визначати обсяг витоків гарячої води та/або теплоносія при виявлені витоків із внутрішньобудинкових мереж
та винних у витоках осіб та/або установ, що підтверджувати актом із представниками споживачів та
Виконавця послуг, відповідно до п. 2.4.17 цього договору, та при складанні Акту про залиття, аварію, що
трапилась на системі централізованого опалення, гарячого водопостачання.
2.4.19. Відшкодовувати Виконавцю послуг збитки, які виникли у наслідок неналежного утриманням ним
внутрішньобудинкових мереж, збитки і втрати, спричинені діями або бездіяльності Балансоутримувача у
порядку, визначеному законодавством та цим Договором, у тому числі:
– заподіяних майну та/або приміщенням власників (квартиронаймачів, наймачів, орендарів тощо) житлових
та нежитлових приміщень у житловому будинку, шкоди, заподіяної їх життю чи здоров'ю;
– за зниження кількісних та якісних показників послуг з централізованого опалення та гарячого
водопостачання, відхилення від затверджених норм та нормативів;
– за перевищення встановлених строків проведення ремонтно-профілактичних та аварійно-відбудовних
робіт;
– за перевищення нормативних втрат теплової енергії та/або води у внутрішньо будинковій мережі;
– за витоки гарячої води, що перевищують сумарні норми споживання мешканців будинку,
квартири яких не обладнані приладами обліку гарячої води, якщо актами, складеними відповідно
до п.п. 2.4.17, 2.4.18 цього договору не визначені винні у таких витоках особи або установи, або такі
витоки сталися з вини Балансоутримувача у підтверджених актами обсягах, шляхом оплати за
обсяги витоків гарячої води відповідно до діючих тарифів для підприємств та установ;
– за невиконання заходів, спрямованих на збереження та сталу роботу будинкових приладів обліку
теплової енергії та гарячої води, зокрема за залиття підвальних приміщень та матеріальних цінностей,
внаслідок проникнення в підвали води через неякісну герметизацію інженерних вводів на об’єктах, де
герметизація не виконувалася і не порушувалася Виконавцем послуг;
– ненарахування споживачам житлово-комунальних послуг плати за опалення місць загального
користування у разі невжиття Балансоутримувачем передбачених нормативними документами заходів з
їх утеплення.
2.4.20. Щомісячно перераховувати на банківській рахунок Виконавця послуг додану до тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій або включену в них вартість робіт з повірки,
обслуговування та ремонту квартирних засобів обліку гарячої води та/або теплової енергії, якщо ці роботи,
включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки виконує Виконавець послуг. Суми такого
відшкодування визначаються в залежності від кількості засобів обліку, встановлених в одній квартирі із
розрахунку 0,036 грн. за 1 кв.м. площі квартири за 1 встановлений в ній лічильник.
2.4.21. Щомісячно, до 1 числа місяця наступного за розрахунковим надавати Виконавцю послуг інформацію, яка
впливає на визначення обсягів та вартості наданих у розрахунковому періоді послуг централізованого
опалення та постачання гарячої води:
– перевищення встановлених строків проведення ремонтно-профілактичних та аварійно-відбудовних робіт;
– графік проведення ремонтно-профілактичних та аварійно-відбудовних робіт на наступний місяць;
– зміни у кількості та складі мешканців, власників/орендарів нежитлових приміщень;
– належним чином оформлені копії або відповідні екземпляри актів про витоки та актів про залиття, аварії
що трапились в системі централізованого опалення, гарячого водопостачання із додержанням вимог п.п.
2.1.6 та 2.4.18 цього Договору.
/ /
2.4.22. Призначити атестовану особу, відповідальну за справний стан та безпечну експлуатацію власних
теплоспоживаючих установок та теплових мереж. Обслуговувати внутрішньобудинкові системи
централізованого опалення та гарячого водопостачання підготовленим та атестованим персоналом або
спеціалізованими організаціями на підставі договору та дозвільних документів на виконання цих робіт.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Відповідальність Виконавця послуг:
3.1.1. Виконавець послуг несе відповідальність за завдання збитків майну Балансоутримувача, порушення стану
будівельних конструкцій, інженерних споруд будинку, якщо це сталося внаслідок невиконання або
неналежного виконання ним обов’язків, що підтверджені належними доказами та розрахунками.
3.1.2. Виконавець послуг несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим
договором згідно з діючим законодавством.
3.2. Відповідальність Балансоутримувача:
3.2.1. Балансоутримувач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання визначених цим
договором обов’язків згідно з діючим законодавством.
3.2.2. Балансоутримувач несе відповідальність за збитки, завдані в результаті неналежного утримання ним
внутрішньобудинкових мереж, невиконання необхідних заходів з забезпечення теплового балансу будинку та
інших покладених на нього обов’язків з утримання будинку у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.3. Обсяг та якість надання послуг з централізованого опалення та температурного режиму постачання гарячої води
визначається шляхом проведення вимірювань на вимогу споживачів цих послуг. Вимірювання проводяться
відповідно до Порядку проведення вимірювання температури повітря у приміщеннях споживача та температури
гарячої води в точці водорозбору у споживача, що є Додатком 2 до цього Договору та його невід’ємною частиною.
Після проведення вимірювань у споживача, при відповідності систем опалення та гарячого водопостачання
проектним рішенням та працездатності будинкових систем рециркуляції, за даними показників будинкових засобів
обліку, а за їх відсутності за даними вимірювань на межі балансової належності та експлуатаційної
відповідальності Сторін, визначається Сторона, винна у наданні послуг не в повному обсязі або неналежної якості.
3.4. Якість надання послуг постачання гарячої води в частині відповідності хімічного та бактеріологічного складу і
властивостей гарячої води державному стандарту на питну воду та вимогам санітарного законодавства, крім
випадків допустимого тимчасового відхилення від вимог, визначається шляхом проведення відповідного хімічного
та бактеріологічного аналізу на вимогу споживачів послуги. Аналіз має проводитись відповідно атестованою
та/або акредитованою лабораторією, або установою державного санітарно-епідеміологічного контролю. Відбір
проб для проведення аналізу проводиться у точці водорозбору у споживача та на межі балансової належності та
експлуатаційної відповідальності Сторін. За результатами аналізу визначається Сторона, винна у наданні послуг
неналежної якості.
4. ОПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Зобов’язання сторін за цим Договором виконуються Сторонами на безоплатній основі (за виключенням робіт з
повірки, обслуговування та ремонту квартирних засобів обліку гарячої води та/або теплової енергії, виконаних
Виконавцем послуг).
4.2. Плата за утримання внутрішньобудинкових мереж у належному технічному стані, здійснення їх технічного
обслуговування та ремонту, забезпечення теплового балансу будинку, зокрема утеплення місць загального
користування, включена до тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і
здійснюється споживачами цих послуг на рахунок Балансоутримувача у вигляді плати, та відділами
соціального захисту населення у вигляді відшкодування пільг та субсидій відповідно до норм діючого
законодавства.
4.3. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
4.4. Докази та розрахунки згідно п. 3.1 цього договору, надаються Балансоутримувачем на адресу Виконавця
послуг впродовж поточного місяця та місяця, наступного за ним. В разі ненадання доказів у визначений цим
пунктом термін, розрахункові документи повертаються Виконавцем послуг без розгляду.
4.5. Розрахункові документи, на підтвердження фінансових зобов’язань, що визначені у п. 3.2.1 цього договору,
надаються Виконавцем послуг на адресу Балансоутримувача впродовж поточного місяця та місяця
наступного за ним. В разі ненадання доказів у визначений цим пунктом термін, розрахункові документи
повертаються Балансоутримувачем без розгляду.
4.6. Розрахункові документи, на підтвердження фінансових зобов’язань, що визначені у п.3.2.2, надаються
Виконавцем послуг на адресу Балансоутримувача щомісяця, до 8-го числа місяця, наступного за
розрахунковим.
4.7. На виконання п. 2.4.20. Договору Виконавець послуг надає Балансоутримувачу до 8-го числа місяця,
наступного за розрахунковим рахунок-фактуру та Акт надання послуг для підписання та здійснення оплати.
4.8. Сторона договору, що отримала розрахункові документи, має розглянути їх протягом 7-ми робочих днів,
підписати, та/або надати мотивовану відмову у підписанні у письмовому вигляді із зазначенням причин
відмови та умов для здійснення перерахунку.
/ /
4.9. Якщо терміни розглядання розрахункового документу порушено, або відмова в його підписанні не містить
причин та/або умов, визначених п. 4.8, розрахунковий документ вважається підписаним у редакції сторони
договору, що його надіслала.
4.10. Оплата зобов’язань, які виникли за цим договором, має бути здійснена до 25 числа місяця, наступного за
розрахунковим.
4.11. Сторони договору можуть домовитись про проведення розрахунків за цим договором, або цим договором та
іншими чинними договорами між ними, шляхом взаємного заліку грошових зобов’язань, що оформлюється
відповідним актом.
5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором,
якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню договірних
зобов’язань у цілому або частково.
5.2. Сторона, для якої виконання зобов’язань стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили, має
письмово повідомити іншу сторону про початок, тривалість та ймовірну дату припинення дії обставин
непереборної сили.
5.3. Наявність форс-мажорних обставин мають бути підтверджені у встановлено чинним законодавством порядку
відповідними уповноваженими на це органами.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1 Цей договір набирає чинності з _____________ і діє до ____________ року.
6.2 У разі коли за місяць до закінчення дії цього договору однією із сторін не заявлено у письмовій формі про
розірвання договору або необхідність його перегляду, цей договір вважається пролонгованим на кожний
наступний рік.
6.3 Цей договір може бути розірваний достроково у разі:
- переходу права власності (користування) на житловий будинок до іншої особи;
- визначення іншого, ніж ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», виконавця послуг з централізованого опалення та гарячого
водопостачання;
- припинення дії пілотного проекту.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Усі суперечки з питань цього Договору вирішуються відповідно до законодавства України.
7.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування,
організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких
змін.
7.3. Невід’ємними додатками до цього Договору є: Додаток № 1 «Акт розподілу балансової належності мереж та
експлуатаційної відповідальності сторін», Додаток № 2 «Порядок проведення вимірювання температури
повітря в приміщеннях і температури гарячої води у точці водорозбору у споживача».
7.4. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у
Виконавця послуг, другий – у Балансоутримувача.
АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Виконавець послуг Балансоутримувач
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
01001, м. Київ
пл. Івана Франка, 5
п/р п/р 26006996107373 у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК», м.Київ
МФО: 334851
ЄДРПОУ: 00131305
ІПН: 001313026657
Свідоцтво платника ПДВ № 100335247
Реквізити підрозділу, відповідального за виконання Договору:
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»
01033, м. Київ вул. Горького, 29
ЄДРПОУ: 38346492
тел. 248-71-73;
факс: 248-71-73
_____________________________
«____»_________20___р.
мп
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
__________________________
«____»_________20___р.
мп
ДОВІДКОВІ ВІДОМОСТІ
Телефони Балансоутримувача:
Диспетчерська, аварійна служба ___________________________________________________________
Бухгалтерія ___________________________________________________________
Паспортисти ___________________________________________________________
Майстри ___________________________________________________________
Головний інженер ___________________________________________________________
Голова правління ___________________________________________________________
/ /
Додаток № 2 до Договору
від __________ № _____
Порядок
проведення вимірювання температури повітря в приміщеннях і температури гарячої води у точці

водорозбору у споживача
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей документ встановлює порядок проведення вимірювання температури повітря в приміщеннях і температури
гарячої води в точці водорозбору у споживача.
Цей документ є обов'язковим для застосування представниками ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та балансоутримувачами
будинків при проведенні вимірювань у разі пред’явлення споживачами, з якими ПАТ «Київенерго» укладені договори
на надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання претензій до якості цих послуг.
Порядок пред’явлення та оформлення претензії встановлено Правилами надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної і гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
21.07.2005 № 630. Претензія споживача до ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» має бути оформлена відповідно до цих Правил.
Перед проведенням вимірювань температури повітря в приміщеннях та температури гарячої води представник
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» повинен під розпис ознайомити споживача з цим порядком проведення вимірювань. На вимогу
споживача, представник ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» зобов'язаний надати свідоцтво про повірку термометра.
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Цей Порядок розроблено з урахуванням та на підставі таких нормативних документів:
- Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і водовідведення,
затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.
- ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони.
- Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 151.
3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому документі використані такі терміни:
3.1. житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання
і перебування осіб в житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд
відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;
3.2. виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги
споживачеві відповідно до умов договору;
3.3. виробник - суб'єкт господарювання, що виробляє або надає житлово-комунальні послуги;
3.4. комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної або
юридичної особи в забезпеченні холодною і гарячою водою, водовідведенням, газо- і електропостачанням, опаленням,
а також вивезенням побутових відходів в порядку, встановленому законодавством;
3.5. споживач - фізична або юридична особа, що отримує або має намір отримувати житлово-комунальну послугу;
3.6. якість житлово-комунальної послуги - сукупність нормованих характеристик житлово-комунальної послуги, що
визначають її можливість задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача відповідно до
законодавства.
4. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
4.1. При здійсненні вимірювань повинні застосовуватися такі засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання :
- для вимірювання температури - термометр з ціною поділки не більше 0,5°С та діапазоном вимірювань - не менше
100С;
- для відбору гарячої води - термос місткістю не менше 1 л.
4.2. Допускається використання інших приладів та засобів вимірювання, які відповідають Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність» та внесені до державного реєстру засобів вимірювання з характеристиками не
гіршими, ніж зазначені у пункті 4.1.
5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ
5.1. Вимірювання температури повітря в житлових приміщеннях та температури гарячої води повинні виконуватися
представниками ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» у присутності споживача та балансоутримувача будинку.
/ /
5.2. Вимірювання температури повітря в житловому приміщенні виконують не раніше, ніж через 10 хвилин після
внесення термометра в це приміщення. Точки, в яких роблять вимірювання, повинні розміщуватися на відстані не
менше 2 м від нагрівальних приладів та зовнішніх стін. При проведених вимірюваннях термометр має бути захищений
від дії променевої енергії (сонячних променів, нагрівальних приладів).
5.3. Вимірювання температури гарячої води виконуються в місцях встановлення водорозбірних пристроїв (кухня,
ванна кімната).
5.4. Перед проведенням вимірювання температури води необхідно забезпечити максимально допустимий стік води
впродовж часу, після якого зміна температури не перевищує 0,5°С. Зміну температури води контролювати шляхом
наповнення термоса водою та вимірювання її температури за допомогою термометра.
6.ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННЯХ
6.1. Точку вимірювання вибирають на перетині діагоналей приміщення, з можливим її коригуванням згідно з вимогами
пункту 5.2 цього документа.
6.2. Вимірювання температури у вибраній точці виконують в трьох положеннях:
- на відстані 0,25 м від підлоги;
- на відстані 1,5 м від підлоги;
- на відстані 0,25 м від стелі.
6.3. Для розміщення термометрів у вказаних положеннях використовують дерев'яну жердину або спеціальний штатив з
висувним штоком із пристосуваннями для закріплення термометрів на потрібній висоті. Термометри підвішують на
шнурку або кріплять через спеціальний кронштейн. Матеріал кронштейна - дерево або пластмаса.
6.4. Термометри повинні розміщуватися навпроти відповідної відмітки на штативі. При цьому в приміщенні впродовж
періоду часу вимірювань не повинні перебувати люди.
6.5. Зняття даних роблять через 10 хвилин.
6.6. При роботі з рідинними термометрами відлік слід розпочинати з десятих доль, а потім відлічувати цілі градуси,
оскільки за час виміру тепло, що виділяється людиною, може змінити дані термометра. Око перевіряючого повинно
бути на рівні лінії відліку. Знімають дані на трьох термометрах та визначають середнє арифметичне значення.
Отриманий результат є показником середньої температури повітря в цьому приміщенні.
6.7. При використанні замість термометрів інших приладів вимірювання температури роботи з ними проводяться
відповідно до інструкції з використання приладу.
6.8. При виникненні з боку представника ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», балансоутримувача або споживача сумнівів в
правильності виконання вимірювань або підрахунку даних, вимірювання повторюють відповідно до розділів 5 та 6
цього документа. Повторення вимірювання більше трьох разів є недоцільним.
7.ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
7.1. Термометр занурюють в посудину на глибину, вказану на термометрі. Якщо вказівка по глибині занурення на
термометрі відсутня, то вимір проводять при висоті стовпчика, що виступає, не більше 10 мм або до вимірюваного
значення температури.
7.2. Після виконання умов відбору гарячої води згідно з розділом 5 цього документа термометр, не виймаючи
повністю, підводять з посудини і відразу ж знімають дані.
7.3. При роботі з рідинними термометрами відлік слід розпочинати з десятих доль, а потім відлічувати цілі градуси,
оскільки за час виміру тепло, що виділяється людиною, може змінити дані термометра. Око перевіряючого повинно
бути на рівні лінії відліку.
7.4. При використанні замість термометрів інших приладів вимірювання температури роботи з ними проводяться
відповідно до інструкції з використання приладу.
7.5. При виникненні з боку виконавця або споживача сумнівів в правильності виконання вимірів або підрахунку даних,
вимірювання повторюють відповідно до розділів 5 та 7 цього документа. Повторення вимірювання більше трьох разів
є недоцільним.
8.ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ
8.1. Результати вимірювань температури повітря в приміщеннях фіксуються в протоколі за формою додатка А.
8.2 Результати вимірювань температури гарячої води фіксуються в протоколі за формою додатка Б.
8.3 На основі результатів вимірювання робляться висновки про відповідність або невідповідність температури повітря
в житловому приміщенні або температури води в системі гарячого водопостачання встановленим нормам. Протоколи
складаються в трьох екземплярах, один з яких надається споживачу, другий надається балансоутримувачу, третій
залишається у представників виконавця послуг.
/ /
Додаток А
ФОРМА

Протокол проведення вимірювання температури повітря в приміщеннях у споживача
«______» ____________ 20__ р
Представником __________________________________________________ філіалу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
___________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
Представником балансоутримувача__________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
Виконані вимірювання температури повітря у Споживача:
___________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім`я та по батькові)
за адресою:_________________________________________________________________________________
Вимірювання температури повітря виконано за допомогою _______________ з ціною поділки __________,
тип _____________, заводські номери_________
Дата повірки(калібрування, атестації) термометрів «____» _________________ _____ р.
Результати вимірювання температури повітря
Номер
термометра
Призначення
приміщення
Положення
термометра
Час вимірювання Температура
повітря
1 0,25 м від підлоги
2 1,5 м від підлоги
3 0,25 м від стелі
Середня температура повітря
1 0,25 м від підлоги
2 1,5 м від підлоги
3 0,25 м від стелі
Середня температура повітря
1 0,25 м від підлоги
2 1,5 м від підлоги
3 0,25 м від стелі
Середня температура повітря
Стан огороджуючих конструкцій приміщення відповідає/не відповідає (непотрібне викреслити) нормам.
Система централізованого опалення відповідає/не відповідає (непотрібне викреслити) проектній документації.
ВИСНОВКИ : температура повітря в приміщенні відповідає/не відповідає (непотрібне викреслити) нормам,
встановленим Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і
водовідведення, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.
Представник ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
___________________________________ ______________
(прізвище та ініціали) (підпис)
Представник балансоутримувача
___________________________________ ______________
(прізвище та ініціали) (підпис)
Споживач
___________________________________ ______________
(прізвище та ініціали) (підпис)
/ /
Додаток Б
ФОРМА
Протокол проведення вимірювання температури гарячої води в точці водорозбору у споживача
«______» ____________ 20__ р
Представником __________________________________________________ філіалу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
___________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
Представником балансоутримувача__________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
Виконані вимірювання температури гарячої води у Споживача:
___________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім`я та по батькові)
за адресою:_________________________________________________________________________________
Вимірювання температури гарячої води виконано за допомогою _________________ з ціною поділки ________,
тип _____________, заводські номери_________
Дата повірки(калібрування, атестації) «____» _________________ _____р.
Результати вимірювання температури гарячої води
Номер проби Час вимірювання Температура води
1
2
3
Місце встановлення водорозбірного пристрою__________________
Стан циркуляційної системи гарячого водопостачання працює/відключена/не передбачена проектом.
Система гарячого водопостачання відповідає/не відповідає (непотрібне викреслити) проектній документації.
ВИСНОВКИ : температура води в системі гарячого водопостачання відповідає/не відповідає (непотрібне викреслити)
нормам, встановленим Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води і
водовідведення, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.
Представник ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
___________________________________ ______________
(прізвище та ініціали) (підпис)
Представник балансоутримувача
___________________________________ ______________
(прізвище та ініціали) (підпис)
Споживач
___________________________________ ______________
(прізвище та ініціали) (підпис)
/ / 
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля