Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Порядок вступу

Діяльність

Закон Про ОСББ

Досвід інших

Оплата праці

Будинкові "революції"

Проблеми ОСББ/ЖБК

Заяви мешканці

Дог мешканці

Перелік док

Договір

Додатки

Дані ГВП

Характеристика будинку

Договір транзиту

Договір послуг

Утеплення квартири, будинку
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва

 Ми приступили до створення загальнокиївської господарчої договірної Асоціації для колективного захисту господарських загальних і персональних інтересів ОСББ, ЖБК, як юридичних осіб. Організація пікетування Київводоканалу її перша робота – плакати були виготовлені за рахунок співзасновників.
  Біля 100-та  ОСББ, ЖБК Києва вже стали її співзасновниками – приєднуйтесь
.

Основною метою Асоціації є захист прав,  представлення  законних інтересів її членів в органах державної влади і органах  місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

Основні засади
1. Добровільність входу й виходу.
2. Входження до Асоціації тільки після сплати вступного внеску.
3. Колективний захист Асоціацією законних персональних інтересів
кожного ОСББ, ЖБК - члена Асоціації, що практично неможливо в умовах громадської організації.
4. Невтручання Асоціації в господарську діяльність ОСББ, ЖБК.
5.
Залишаються незмінними всі права самостійної юридичної особи для ОСББ, ЖБК - членів Асоціації.


Необхідність створення Асоціації

   В діяльності захисту своїх житлових прав кожен ЖБК, ОСББ починає одноосібно. Звертається з листами, усними пропозиціями в надії, що їх проблеми вирішать.
     Через деякий час отримавши певну кількість відмов передові голови правлінь починають шукати союзників в яких є подібні проблеми, розуміючи що колективні вимоги вирішуються краще. Їх природними союзниками є такі ж ЖБК, ОСББ. Тому, як правило, гуртуються поряд розташовані ЖБК, ОСББ і пишуть колективні звернення. Потім життя заставляє оформлювати ці об’єднання в громадські організації, щоб мати змогу робити колективні звернення за підписом однієї людини – голови організації.
    Так виникла в 2001 році громадська організація "Асоціація Територіальна громада", “Спілка власників житла Києва” і подібні громадські організації районів.

    Громадські організації, як об’єднання виключно громадян не можуть представляти в повній мірі інтереси юридичних осіб – ЖБК, ОСББ. Для цього законодавство України передбачає господарські об’єднання юридичних осіб, які створюються для захисту своїх спільних господарських інтересів. Найбільш поширеною формою господарського об’єднання юридичних осіб є асоціація. Свої Асоціації створили Забудовники, приватні ЖЕКи і інші групи підприємств для лобування своїх інтересів, в тому числі і прийнятті потрібних їм законів, створенні позитивної громадської думки щодо їх діяльності та негативній діяльності їх конкурентів. Наприклад, Асоціація приватних ЖЕКів розповсюджує тільки негативну інформацію про ОСББ, ЖБК тому що вони є природними конкурентами приватним ЖЕКам.
    В 2006 році передові ЖБК, ОСББ Солом’янського району створили свою господарську Асоціацію “Власників житла Солом’янського району міста Києва”, за допомогою якої вдалося вирішити певні проблеми, які не в змозі була вирішити районна громадська організація “Спілка власників житла Солом’янського району”.
    Зі знищенням районного самоуправління для всіх районних організацій різко зменшилась можливість в захисті прав їх членів.
    Тому виникла життєва необхідність створення загальнокиївської Асоціації ОСББ, ЖБК для лобування інтересів своїх членів. Найбільш передові голови правлінь розуміючи це, проводять роз’яснювальну роботу серед членів своїх ЖБК, ОСББ для реалізації цієї життєвої необхідності і проводять це рішенням зборів.
    Відмінність господарського об’єднання – Асоціації від громадської організації є необхідність фіксованого членства та оплата членських внесків.
    Також Асоціація може виступати тільки виключно від імені своїх членів і захищати персональні інтереси виключно своїх членів перед владою, судами та надавачами послуг, зокрема, Київводоканалом та Київенерго.
    Наприклад, якщо Асоціація виграє суд то його рішення розповсюджується тільки на членів Асоціації, а якщо програє, то рішення суду не є обов’язковим для його членів, тому що Асоціація не має право втручатися в господарську діяльність її членів. Якщо Асоціація доб’ється чогось корисного для її членів з Київводоканалом то це буде розповсюджуватись на всіх її членів, але якщо це не вигідно конкретному ЖБК, ОСББ то він буде діяти виходячи зі своїх інтересів, тому що Асоціація не має право втручатися в господарську діяльність її членів.
     В будь-який час кожен член може вийти з Асоціації. Повноваження Асоціації визначаються тільки Договором між її членами. В цьому величезний позитив такого господарського об’єднання.

   
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва створюється на основі Асоціації “Власників житла Солом’янського району міста Києва” на підставі положень трьох законів України
1.    Господарського Кодексу України, стаття 120;
2.    Закону України “Про кооперацію” (для ЖБК);
3.    Закону України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ”(для ОСББ).

Господарський Кодекс України, стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств
     1. Господарські    об'єднання   утворюються   як   асоціації, корпорації,  консорціуми,  концерни,  інші об'єднання підприємств, передбачені законом.
     2. Асоціація   -   договірне  об'єднання,  створене  з  метою постійної координації господарської  діяльності  підприємств,  що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських  функцій,  розвитку   спеціалізації   і   кооперації виробництва,  організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та  матеріальних  ресурсів  для  задоволення переважно  господарських  потреб  учасників  асоціації.  У статуті асоціації  повинно  бути  зазначено,  що  вона   є   господарською асоціацією.  Асоціація  не  має  права  втручатися  у господарську діяльність  підприємств  -  учасників   асоціації.   За   рішенням учасників   асоціація   може  бути  уповноважена  представляти  їх інтереси у відносинах з органами влади,  іншими підприємствами  та організаціями.

Для ЖБК
Порядок об'єднання кооперативних організацій (ЖБК) регулюється положеннями статей 30 – 33, розділу 3 “Кооперативне об'єднання” Закону України “Про кооперацію”, які передбачають створення  кооперативного об'єднання - спілка, ліга, асоціація, альянс та інші форми добровільного об'єднання кооперативів за видами діяльності чи територіальною ознакою з метою створення сприятливих умов для діяльності кооперативів, що входять до його складу, та їх членів.
Кооперативні об'єднання створюються та діють з місцевим або загальнодержавним статусом і є некомерційними організаціями.
Члени кооперативного об'єднання будь-якого рівня - кооперативи, кооперативні об'єднання – зберігають статус юридичної особи.

Для ОСББ
Порядок господарського об'єднання ОСББ регулюється положеннями статей 1, 16, 18 Закону України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ”, які передбачають створення  асоціації власників  жилих  будинків – юридичної  особи,  створеної для  представлення  спільних інтересів об'єднань, що входять до неї. Основною метою такої асоціації є захист прав,  представлення  законних інтересів її членів в органах державної влади і органах  місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

* * * * *
 


 
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля