Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Законопроект "Зміни до закону про ОСББ"

Відзив юридичної групи

Круглий стіл ЖБК, ОСББ Києва

Аргументи проти законопроекту

Обговорюємо закони

Законопроект Одарченко
Законопроект Одарченко

Прохання надати свої коментарі

Законопроект цікавий ще й тим, що автор - голова правління ГО "Спілки власників житла України".
І, як кожен народний депутат України, має своїх, оплачуваних з бюджету, помічників.

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37864

реєстраційний номер 6489 від 04.06.2010


Один з "шедеврів" законопроекту:

«Установчі збори скликаються щорічно. Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників квартир чи нежитлових приміщень. Голова обирається строком на один рік.»
При цьому: «У разі відсутності ініціативної групи власників квартир чи нежитлових приміщень, орган місцевого самоврядування зобов’язаний самостійно створити об’єднання та очолити його.»

Бажання автора загнати всіх українців за один рік без підготовки скопом в ОСББ, при цьому ліквідуючи ЖБК, проявляється в
Прикінцевих та перехідних положеннях

"2. Органам місцевого самоврядування забезпечити обов’язкове створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у кожному житловому будинку будь-якої форми власності до 1 січня 2012 року."


 
І ми дали цим "спеціалістам" право виступати від нашого імені?ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Проект Закону про автоматичну реєстрацію майнових прав громадян у багатоквартирних будинкахНомер,дата реєстрації:    6489 від 04.06.2010
Сесія реєстрації:    6 сесія VI скликання
Суб'єкт законодавчої ініціативи:    Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту:     Одарченко Ю.В. VI скликання

Головний комітет:    Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики
Інші комітети:    Комітет з питань правової політики
Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України
Комітет з питань європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:    Проект Закону 04.06.2010

Подання 04.06.2010

Пояснювальна записка 04.06.2010

Порівняльна таблиця 04.06.2010


http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37864

реєстраційний номер № 6489 від 04.06.2010р.
 

Проект вноситься
народним депутатом України

Ю.В.Одарченком, (реєстр. № 206)


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про автоматичну реєстрацію
майнових прав громадян у багатоквартирних будинках

Цей Закон необхідний з метою захисту житлових майнових прав громадян та належного оформлення права власності на житлові приміщення та допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку.

І. Зважаючи на нагальну необхідність збереження існуючого житлового фонду в не погіршеному стані, сприяння власникам житлових приміщень використанню їх власного майна та створення належних умов для управління цим майном:

Стаття 1. Власники квартир багатоквартирних будинків та жилої площі в гуртожитку є співвласниками на праві спільної часткової власності допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних  витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні будинку чи гуртожитках. Допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, дахи, горища, колясочні, сходи та сходові клітки, ліфти та ліфтові шахти, технічні поверхи та ін.) є майном загального користування і передаються у власність квартиронаймачів безоплатно і окремо приватизації не підлягають.

Стаття 2. Власник квартири у багатоквартирному будинку не вправі здійснювати виділ в натурі своєї частки в праві сумісної власності на майно загального користування у житловому будинку, відчужувати свою частку у праві сумісної власності майно загального користування житлового будинку, а також здійснювати інші дії, які тягнуть за собою передачу цієї частки окремо від права власності на квартиру.

ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (Відомості Верховної Ради, 2002, № 10, ст.78):
1) абзац тринадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
«управитель – юридична або фізична особа, яка за договором управління з власником здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі – управління будинком), забезпечує його утримання, із обов’язковим збереженням будинку в не погіршеному стані, належну експлуатацію відповідно до закону і умов договору та має відповідні дозвіл та ліцензії.»;
2) частину третю статті 4 викласти в такій редакції: «В одному житловому комплексі обов’язково утворюється одне об’єднання.»;
3) у статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
«Об’єднання створюється в будинку будь-якої форми власності з числа власників квартир та частин нежитлових приміщень у житловому будинку, власників нежитлових приміщень.»;
частину третю викласти в такій редакції:
«Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з двох власників квартир або нежитлових приміщень шляхом оприлюднення повідомлення про проведення установчих зборів.»;
у частині четвертій слова «власником будинку або» виключити;
частину шосту викласти в такій редакції:
«Установчі збори скликаються щорічно. Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників квартир чи нежитлових приміщень. Голова обирається строком на один рік.»;
доповнити статтю новою частиною п’ятнадцятою такого змісту:
«У разі відсутності ініціативної групи власників квартир чи нежитлових приміщень, орган місцевого самоврядування зобов’язаний самостійно створити об’єднання та очолити його.»;
4) у частині першій статті 7 слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики» замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства»;
5) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:
«У разі, якщо квартира (квартири) або приміщення належать до державного житлового фонду, членом об’єднання виступає уповноважений представник власника квартири або приміщення (органу місцевого самоврядування, державного підприємства, установи, організації).»;
6) у статті 11:
частину першу викласти в такій редакції:
«Об’єднання після набуття статусу юридичної особи повинно прийняти на власний баланс весь житловий комплекс, забезпечити управління житловим комплексом.»;
частину третю виключити;
у частині четвертій слова «сільська, селищна, міська рада може своїм рішенням призначити балансоутримувача» замінити словами «орган місцевого самоврядування зобов’язаний самостійно створити об’єднання, очолити його та забезпечити управління будинком.»;
у частині п’ятій речення перше виключити;
7) у статті 12:
частину другу викласти в такій редакції:
«Рішення про форму управління житловим комплексом приймається на загальних зборах об’єднання кваліфікованою більшістю голосів.»;
у частині третій:
у абзаці першому слова «у цьому випадку» виключити;
абзац третій після слів «юридичній особі» доповнити словами «або фізичній особі»;
8) у статті 13:
у частині першій слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики» замінити словами «центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.»;
у частині другій після слів «юридичною особою» доповнити словами «або фізичною особою»;
9) абзац дев’ятий частини першої статті 16 виключити;
10) частину першу статті 18 доповнити абзацом такого змісту:
«брати на баланс майно об'єднання;»;
11) у частині четвертій статті 22 слово «балансоутримувача» замінити словом «об’єднання»;
12) доповнити Закон новою статтею 28-1 такого змісту:
«Стаття 28-1. Державний контроль (нагляд) за дотриманням вимог цього Закону
1. Державний контроль (нагляд) за дотриманням вимог цього Закону здійснюється Державною житлово-комунальною інспекцією та її територіальними органами шляхом здійснення планових та позапланових заходів згідно із законом.
2. Періодичність здійснення планових заходів державного контролю за дотриманням вимог цього Закону визначається залежно від ступеня ризику. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику і визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю (нагляду), затверджуються Кабінетом Міністрів України.».

2. Частину першу статті 385 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної ради України, 2003 р., №№40-44, ст.356) викласти в такій редакції:
«Орган місцевого самоврядування разом з власниками квартир для забезпечення експлуатації багатоквартирного житлового будинку, користування квартирами та спільним майном житлового будинку створюють об’єднання власників квартир (житла).».

ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Органам місцевого самоврядування забезпечити обов’язкове створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у кожному житловому будинку будь-якої форми власності до 1 січня 2012 року.

3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.Голова Верховної Ради
                України        
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля