Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Порядок вступу

Діяльність

Закон Про ОСББ

Досвід інших

Оплата праці

Будинкові "революції"

Проблеми ОСББ/ЖБК

Заяви мешканці

Дог мешканці

Перелік док

Договір

Додатки

Дані ГВП

Характеристика будинку

Договір транзиту

Договір послуг

Утеплення квартири, будинку
Перелік док


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІЙ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДО ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПІВПРАЦЮ.

№ з/п

Найменування документу

1

Оформлений належним чином договір про співпрацю

2

  Оформлені належним чином додатки до договору про співпрацю

3

Завірено копія документу, що підтверджує право утримання на балансі або в управлінні житлового будинку та внутрішньо будинкових мереж водопостачання та водовідведення (акту про приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, договір управління та обслуговування житлового будинку, акт приймання-передачі житлового будинку, рішення уповноважених органів влади, технічний паспорт на будинок)

4

Завірена копія статуту юридичної особи

5

Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

6

Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

7

Завірена копія довідки з ЄДРПОУ

8

Копія Свідоцтва платника ПДВ чи єдиного податку

9

Довідка з банку, про наявність діючого відкритого розрахункового рахунку, що вказується  Юридичною особою у договорі для здійснення розрахунків.

10

Доручення на особу, якій доручено займатися отриманням бланків документів, оформленням документів надання їх  ПАТ "АК "Київводоканал" для укладення договору.

11

Якщо договір підписав не керівник юридичної особи, а посадова особа, то необхідно надати оригінал довіреності на право підписувати та укладати договори від імені юридичної особи.

 
  
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля