Спілка власників житла Києва
За ОСББ та ЖБК майбутнє!

Київ водоканал

Правила приймання стічних вод

Правила водопостачання

ЗУ "Про питну воду та питне водопостачання"

Проблеми водопостачання

Київ енерго

Досвід інших

Виробник послуг???

Хто "хазяїн" Київенерго

Київ газ
Київ газ

 

    В 2007 році в стосунках між ВАТ "Київгаз" та багатьма ЖБК, ОСББ Києва точилась запекла боротьба проти намаганя  ВАТ "Київгаз" заставити голів правлінь підписати невигідний  ЖБК, ОСББ Києва новий ДОГОВІР. Який передбачав також відповідальність голови правління за стан техніки безпеки по газопостачанню в будинку.

На час підписання цього протоколу, ВАТ "Київгаз"  вдалося різними методами зламати опір 234 голів правлінь, що правда, деякі з них підписали "не дивлячись", потім одумались.

Та найбільш стійкі подали до судів і відстоювали там свої права.

На час підписання цього протоколу, 74 голів правлінь,
також і за допомогою юристів Спілки, вперто добивались в судах свого права не заключати договір з невигідними умовами.

Активу Спілки вдалося домогтися згоди на проведення наради з керівництвом ВАТ "Київгаз" де була досягнута принципова домовленість про закриття всії судових справ і переходу на прямі договори ВАТ "Києвгаз" з власниками квартир.

Результат домовленостей був закріплений нижченаведеним протоколом.
   

 

  Погоджено                                                                                    Погоджено

Заступник голови правління                                                          Голова правління Спілки
ВАТ «Київгаз»                                                                                власників житла м. Києва
__підпис___  Корнієнко С.М.                                                        ___підпис___ Дєдов С.М.
              29.10.2007                                                                                    29.10.2007
м.Київ    29.10.2007 р.

ПРОТОКОЛ №1

засідання спільної наради представників ВАТ „Київгаз" та ГО „Спілка власників житла м. Києва"
На нараді у заступника голови правління ВАТ „Київгаз" Корнієнка С.М. присутні:
Корнієнко С.М. - заступник голови правління з питань газопостачання; Кобець Т.М. - заступник голови правління, директор юридичного департаменту; Представники ОСББ та ЖБК
Дєдов С.М. - голова правління Спілки власників житла м.Києва; Погорєлова В.В. - член правління ГО „Спілка власників житла м.Києва", голова правління ОСББ „Мотор";
Кіщук Т.В. - керівник юридичної служби ГО „Спілка власників житла м.Києва"; Чайка О.Г. - керуюча ЖБК „Радуга", член правління спілки співвласників житла в Солом'янському районі;
Чорна Н.М. - голова правління ЖБК „Мостостроитель", член правління спілки співвласників житла в Солом'янському районі;
Горбунов І.М. - голова ОСББ „Перемога-1", член правління спілки співвласників житла в Солом'янському районі; Книга З .Н. -голова правління ЖБК „Енергетик-2"

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.    Обговорення   ситуації  щодо   врегулювання   судових   спорів,   які
знаходяться в різних судових інстанціях щодо укладання договорів
на   поставку   газу   між   ВАТ   „Київгаз"   та   ЖБК   і   ОСББ   та
випрацювання механізму їх припинення.
2.    Опрацювання нового договору на поставку газу. 

По першому питанню слухали:
Представників ОСББ та ЖБК про наступні проблеми:
•    взаємодії  ВАТ „Київгаз" з ЖБК та ОСББ щодо   врегулювання судових
спорів стосовно укладання угод на поставку газу;
•    переходу на прямі договори з мешканцями квартир;
•    розбіжностей в законодавчих актах стосовно газопостачання та технічного
обслуговування мереж;
•    встановлення в квартирах мешканців ОСББ та ЖБК газових лічильників;
та  пропозиції:
•    про висунення свого представника Горбунова І.М.- члена правління
спілки власників житла в Солом'янському районі   для взаємодії у
питаннях  співпраці з ВАТ „Киїгаз;
•    перехід на прямі договори мешканців багатоквартирних будинків з
ВАТ „Київгаз" розпочати з ОСББ та ЖБК;
•    ознайомити       відповідального   представника   ОСББ   та   ЖБК   з
нормативними документами переходу на прямі договори.
Заступника    голови    правління    ВАТ    „Київгаз"    Корнієнка    С.М.       про
врегулювання договірних відносин з ОСББ і ЖБК та подальшого руху вперед у напрямку співпраці між житловими організаціями та ВАТ „Київгаз" , про опрацювання питання переходу на прямі договори і проблеми з ним пов'язані, про перегляд схеми формування тарифів на газ.
Директора юридичного департаменту Кобець Т.М. про вирішення конфліктів щодо врегулювання договірних стосунків, укладання угоди про їх припинення з відновленням дії попередніх договорів з газопостачання.

По першому питанню прийнято рішення:

1.    Відпрацювати   проект   угоди   про   припинення   зобов'язань   за
договорами, які укладені в судовому порядку.
Термін: до 12.11.2007 р. Виконавці: Кобець Т.М., Кіщук Т.В.
2.    У  разі   вирішення  питання     про   перехід   мешканців  квартир
багатоквартирних будинків на прямі договори з ВАТ "Київгаз" :
•   розпочати такий перехід з ЖБК та ОСББ;

 

* * * * *

Після підписання цього протоколу ще рік знадобився для його практичної реалізації, але результату було досягнено.

З кожним днем кількість ЖБК та ОСББ де мешканці  квартир
багатоквартирних будинків перейшли на прямі договори з ВАТ "Київгаз" збільшується.
Навіть не думаючи, хто дав змогу це зробити.

  
Головна сторінка
Господарська Асоціація ОСББ, ЖБК Києва
Екс пертна рада
Виборча програма
"Новий" закон ОСББ
"Чорний" закон
Діяль ність
Ство рення ОСББ
Корисні орга нізації
Вивіз сміття
Тари фи
Моно полісти КЖКХ
Реформа ЖКГ
Земля